เนื้อเพลง You Sexy Thing คำอ่านไทย Hot Chocolate

Refrain:
(ริฟเรน :)
I believe in miracles
(ไอ บิลีฝ อิน มิ๊ราเคิ่ล)
Where you from
(ฮแว ยู ฟร็อม)
You sexy thing
(ยู เซคซิ ธิง)

I believe in miracles
(ไอ บิลีฝ อิน มิ๊ราเคิ่ล)
Since you came along
(ซินซ ยู เคม อะลอง)
You sexy thing
(ยู เซคซิ ธิง)

Where did you come from babe?
(ฮแว ดิด ยู คัม ฟร็อม เบบ)
How did you know I needed you?
(เฮา ดิด ยู โน ไอ นีด ยู)
How did you know I needed you so badly?
(เฮา ดิด ยู โน ไอ นีด ยู โซ แบดลิ)
How did you know I give my heart gladly?
(เฮา ดิด ยู โน ไอ กิฝ มาย ฮาท กแลดลิ)
Yesterday I was of the alone of people
(เยซเทอะดิ ไอ วอส อ็อฝ ดิ อะโลน อ็อฝ พี๊เพิ่ล)
Now you lying crossed from me making love to me
(เนา ยู ลายยิง คร็อซ ฟร็อม มี เมคอิง ลัฝ ทู มี)

Refrain
(ริฟเรน)

Where did you come from angel?
(ฮแว ดิด ยู คัม ฟร็อม เอนเจล)
How did you know I would be the one?
(เฮา ดิด ยู โน ไอ เวิด บี ดิ วัน)
Did you know that you are everything I prayed for?
(ดิด ยู โน แดท ยู อาร์ เอ๊วี่ติง ไอ พเร ฟอ)
Did you know every night and date for?
(ดิด ยู โน เอฝริ ไนท แอ็นด เดท ฟอ)
Everyday you love was satisfaction
(เอวี่เดย์ ยู ลัฝ วอส แซทิซแฟคฌัน)
Now you’re ling next to me, giving it to me
(เนา ยัวร์ ลิง เน็คซท ทู มี , กีฝวิง อิท ทู มี)

Refrain
(ริฟเรน)

Kiss me you sexy thing
(คิซ มี ยู เซคซิ ธิง)
Touch me babe you sexy thing
(ทั๊ช มี เบบ ยู เซคซิ ธิง)
I love the way you touch me darling you sexy thing
(ไอ ลัฝ เดอะ เว ยู ทั๊ช มี ดาลิง ยู เซคซิ ธิง)
Sexticy you sexy thing
(เซ๊กทีซี ยู เซคซิ ธิง)
Yesterday I was of the alone of people
(เยซเทอะดิ ไอ วอส อ็อฝ ดิ อะโลน อ็อฝ พี๊เพิ่ล)
Now you lying cross from me making love to me
(เนา ยู ลายยิง คร็อซ ฟร็อม มี เมคอิง ลัฝ ทู มี)

Refrain
(ริฟเรน)

Touch Me
(ทั๊ช มี)
Kiss me darling
(คิซ มี ดาลิง)
I love the way you hold me darling
(ไอ ลัฝ เดอะ เว ยู โฮลด มี ดาลิง)
Sexticy
(เซ๊กทีซี)
It’s Sexticy
(อิทซ เซ๊กทีซี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง You Sexy Thing คำอ่านไทย Hot Chocolate

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น