เนื้อเพลง My Sweet Lord คำอ่านไทย George Harrison feat Ringo Starr

My sweet lord
(มาย สวี้ท ลอด)
Hm, my lord
(Hm , มาย ลอด)
Hm, my lord
(Hm , มาย ลอด)

I really want to see you
(ไอ ริแอ็ลลิ ว็อนท ทู ซี ยู)
Really want to be with you
(ริแอ็ลลิ ว็อนท ทู บี วิฑ ยู)
Really want to see you lord
(ริแอ็ลลิ ว็อนท ทู ซี ยู ลอด)
But it takes so long, my lord
(บัท ดิธ เทค โซ ล็อง , มาย ลอด)

My sweet lord
(มาย สวี้ท ลอด)
Hm, my lord
(Hm , มาย ลอด)
Hm, my lord
(Hm , มาย ลอด)

I really want to know you
(ไอ ริแอ็ลลิ ว็อนท ทู โน ยู)
Really want to go with you
(ริแอ็ลลิ ว็อนท ทู โก วิฑ ยู)
Really want to show you lord
(ริแอ็ลลิ ว็อนท ทู โฌ ยู ลอด)
That it won’t take long, my lord [hallelujah]
(แดท ดิธ ว็อนท เทค ล็อง , มาย ลอด [ เฮลเลวลูยา])

My sweet lord [hallelujah]
(มาย สวี้ท ลอด [ เฮลเลวลูยา])
Hm, my lord [hallelujah]
(Hm , มาย ลอด [ เฮลเลวลูยา])
My sweet lord [hallelujah]
(มาย สวี้ท ลอด [ เฮลเลวลูยา])

I really want to see you
(ไอ ริแอ็ลลิ ว็อนท ทู ซี ยู)
Really want to see you
(ริแอ็ลลิ ว็อนท ทู ซี ยู)
Really want to see you, lord
(ริแอ็ลลิ ว็อนท ทู ซี ยู , ลอด)
Really want to see you, lord
(ริแอ็ลลิ ว็อนท ทู ซี ยู , ลอด)
But it takes so long, my lord [hallelujah]
(บัท ดิธ เทค โซ ล็อง , มาย ลอด [ เฮลเลวลูยา])

My sweet lord [hallelujah]
(มาย สวี้ท ลอด [ เฮลเลวลูยา])
Hm, my lord [hallelujah]
(Hm , มาย ลอด [ เฮลเลวลูยา])
My, my, my lord [hallelujah]
(มาย , มาย , มาย ลอด [ เฮลเลวลูยา])

I really want to know you [hallelujah]
(ไอ ริแอ็ลลิ ว็อนท ทู โน ยู [ เฮลเลวลูยา])
Really want to go with you [hallelujah]
(ริแอ็ลลิ ว็อนท ทู โก วิฑ ยู [ เฮลเลวลูยา])
Really want to show you lord [aaah]
(ริแอ็ลลิ ว็อนท ทู โฌ ยู ลอด [ aaah])
That it won’t take long, my lord [hallelujah]
(แดท ดิธ ว็อนท เทค ล็อง , มาย ลอด [ เฮลเลวลูยา])

Hmm [hallelujah]
(อึม [ เฮลเลวลูยา])
My sweet lord [hallelujah]
(มาย สวี้ท ลอด [ เฮลเลวลูยา])
My, my, lord [hallelujah]
(มาย , มาย , ลอด [ เฮลเลวลูยา])

Hm, my lord [hare krishna]
(Hm , มาย ลอด [ แฮ ครีฌนะ])
My, my, my lord [hare krishna]
(มาย , มาย , มาย ลอด [ แฮ ครีฌนะ])
Oh hm, my sweet lord [krishna, krishna]
(โอ hm , มาย สวี้ท ลอด [ ครีฌนะ , ครีฌนะ])
Oh-uuh-uh [hare hare]
(โอ uuh อา [ แฮ แฮ])

Now, I really want to see you [hare rama]
(เนา , ไอ ริแอ็ลลิ ว็อนท ทู ซี ยู [ แฮ รามะ])
Really want to be with you [hare rama]
(ริแอ็ลลิ ว็อนท ทู บี วิฑ ยู [ แฮ รามะ])
Really want to see you lord [aaah]
(ริแอ็ลลิ ว็อนท ทู ซี ยู ลอด [ aaah])
But it takes so long, my lord [hallelujah]
(บัท ดิธ เทค โซ ล็อง , มาย ลอด [ เฮลเลวลูยา])

Hm, my lord [hallelujah]
(Hm , มาย ลอด [ เฮลเลวลูยา])
My, my, my lord [hare krishna]
(มาย , มาย , มาย ลอด [ แฮ ครีฌนะ])
My sweet lord [hare krishna]
(มาย สวี้ท ลอด [ แฮ ครีฌนะ])
My sweet lord [krishna krishna]
(มาย สวี้ท ลอด [ ครีฌนะ ครีฌนะ])
My lord [hare hare]
(มาย ลอด [ แฮ แฮ])
Hm, hm [Gurur Brahma]
(Hm , hm [ กูเรอเออ บรามะ])
Hm, hm [Gurur Vishnu]
(Hm , hm [ กูเรอเออ ฝีฌนุ])
Hm, hm [Gurur Devo]
(Hm , hm [ กูเรอเออ ดีโว])
Hm, hm [Maheshwara]
(Hm , hm [ มาเฮสเวลา])
My sweet lord [Gurur Sakshaat]
(มาย สวี้ท ลอด [ กูเรอเออ แซกชาต])
My sweet lord [Parabrahma]
(มาย สวี้ท ลอด [ พาราบามา])
My, my, my lord [Tasmayi Shree]
(มาย , มาย , มาย ลอด [ แทสเมไอ ชี])
My, my, my, my lord [Guruve Namaha]
(มาย , มาย , มาย , มาย ลอด [ กรูเริฝ นามาฮา])
My sweet lord [Hare Rama]
(มาย สวี้ท ลอด [ แฮ รามะ])

[fade:]
([ เฝด :])

[hare krishna]
([ แฮ ครีฌนะ])
My sweet lord [hare krishna]
(มาย สวี้ท ลอด [ แฮ ครีฌนะ])
My sweet lord [krishna krishna]
(มาย สวี้ท ลอด [ ครีฌนะ ครีฌนะ])
My lord [hare hare]
(มาย ลอด [ แฮ แฮ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง My Sweet Lord คำอ่านไทย George Harrison feat Ringo Starr

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น