เนื้อเพลง Yes คำอ่านไทย Beyonce Knowles

I said yes to your number
(ไอ เซ็ด เย็ซ ทู ยุร นัมเบอะ)
And yes to you dating me
(แอ็นด เย็ซ ทู ยู เดทดิง มี)
Yes we can be together
(เย็ซ วี แค็น บี ทุเกฑเออะ)
But you gotta wait for me
(บัท ยู กอททะ เวท ฟอ มี)
The first time I say no
(เดอะ เฟิซท ไทม ไอ เซ โน)
It’s like I never said yes
(อิทซ ไลค ไก เนฝเออะ เซ็ด เย็ซ)

I said yes we can be together
(ไอ เซ็ด เย็ซ วี แค็น บี ทุเกฑเออะ)
Yes you can stay with me
(เย็ซ ยู แค็น ซเท วิฑ มี)
But when I say no not tonight
(บัท ฮเว็น นาย เซ โน น็อท ทุไนท)
You actin so ungratefully
(ยู แอสติน โซ อันเกรสฟลูลี่)
The first time I say no
(เดอะ เฟิซท ไทม ไอ เซ โน)
It’s like I never said yes
(อิทซ ไลค ไก เนฝเออะ เซ็ด เย็ซ)

You was on the wall
(ยู วอส ออน เดอะ วอล)
I was with my crew
(ไอ วอส วิฑ มาย ครู)
You was watchin me baby
(ยู วอส วันชิน มี เบบิ)
I was watchin you
(ไอ วอส วันชิน ยู)
Slowly you walked over
(ซโลลิ ยู วอค โอเฝอะ)
I maintained my cool
(ไอ เมนเทน มาย คูล)
You said hello to me
(ยู เซ็ด เฮ็ลโล ทู มี)
I said hello to you
(ไอ เซ็ด เฮ็ลโล ทู ยู)

You ask me where I’m from
(ยู อาซค มี ฮแว แอม ฟร็อม)
I asked you what you do
(ไอ อาซค ยู ฮว็อท ยู ดู)
You somehow intrigued me
(ยู ซัมฮาว อีนทรีก มี)
I thought you were so cool
(ไอ ธอท ยู เวอ โซ คูล)
Somewhere between hI and goodbye
(ซัมแวร์ บีทวิน ไฮ แอ็นด กู๊ดบาย)
I felt so comfortable
(ไอ เฟ็ลท โซ คอมโฟเทเบิ่ล)
I felt like we could talk all night
(ไอ เฟ็ลท ไลค วี เคิด ทอค ออล ไนท)
So I gave my number to you
(โซ ไอ เกฝ มาย นัมเบอะ ทู ยู)

I said yes you number
(ไอ เซ็ด เย็ซ ยู นัมเบอะ)
And yes to you datin me
(แอ็นด เย็ซ ทู ยู เดดิน มี)
Yes we can be together
(เย็ซ วี แค็น บี ทุเกฑเออะ)
But you gotta wait for me
(บัท ยู กอททะ เวท ฟอ มี)

The first time I say no
(เดอะ เฟิซท ไทม ไอ เซ โน)
It’s like I never said yes
(อิทซ ไลค ไก เนฝเออะ เซ็ด เย็ซ)
I said yes we can be together
(ไอ เซ็ด เย็ซ วี แค็น บี ทุเกฑเออะ)
Yes you can stay with me
(เย็ซ ยู แค็น ซเท วิฑ มี)
But when I say no not tonight
(บัท ฮเว็น นาย เซ โน น็อท ทุไนท)
You actin so ungratefully
(ยู แอสติน โซ อันเกรสฟลูลี่)
The first time I say no
(เดอะ เฟิซท ไทม ไอ เซ โน)
It’s like I never said yes
(อิทซ ไลค ไก เนฝเออะ เซ็ด เย็ซ)

Certainly you can call me baby
(เซอทินลิ ยู แค็น คอล มี เบบิ)
I love to hear from you
(ไอ ลัฝ ทู เฮีย ฟร็อม ยู)
Yes of course you can come and see me boy
(เย็ซ อ็อฝ โคซ ยู แค็น คัม แอ็นด ซี มี บอย)
I want to get to know you more
(ไอ ว็อนท ทู เก็ท ทู โน ยู โม)
I’m feelin you
(แอม ฟีลิน ยู)
No baby, not yet, we can’t take that next step
(โน เบบิ , น็อท เย็ท , วี แค็นท เทค แดท เน็คซท ซเท็พ)
Why you getting so upset
(ฮไว ยู เกดดดิ้ง โซ อัพเซ็ฑ)
Boy you act as though I never told you yes before
(บอย ยู แอ็คท แอ็ส โธ ไอ เนฝเออะ โทลด ยู เย็ซ บิโฟ)
You are so ungrateful
(ยู อาร์ โซ อันกเรทฟุล)

You was at my house
(ยู วอส แอ็ท มาย เฮาซ)
I was sittin on my couch
(ไอ วอส ซิทดิน ออน มาย เคาช)
You was really beggin
(ยู วอส ริแอ็ลลิ เบคกิน)
So I told you to get out
(โซ ไอ โทลด ยู ทู เก็ท เอ้า)
I had been misjudging you
(ไอ แฮ็ด บีน มิสเจจิง ยู)

You had a lotta nerve
(ยู แฮ็ด อะ ลอทดา เนิฝ)
You too damn old to be so immature
(ยู ทู แด็ม โอลด ทู บี โซ อิมัทยูร)
I hope you learn
(ไอ โฮพ ยู เลิน)
You said I move to slow
(ยู เซ็ด ดาย มูฝ ทู ซโล)
I showed you to the door
(ไอ โฌ ยู ทู เดอะ โด)
You said you’d call me later
(ยู เซ็ด ยูต คอล มี เลทเออะ)
I said don’t call no more
(ไอ เซ็ด ด้อนท์ คอล โน โม)
It’s cool if you can’t wait for me
(อิทซ คูล อิฟ ยู แค็นท เวท ฟอ มี)
I’m glad you let me know
(แอม กแล็ด ยู เล็ท มี โน)
Cuz you show me your true face baby
(คัซ ยู โฌ มี ยุร ทรู เฟซ เบบิ)
The first time I said no
(เดอะ เฟิซท ไทม ไอ เซ็ด โน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Yes คำอ่านไทย Beyonce Knowles

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น