เนื้อเพลง Love คำอ่านไทย Destiny’s Child

[Beyonce]
([ บียองเซ่])
It had been many years since I’ve been in love
(อิท แฮ็ด บีน เมนอิ เยีย ซินซ แอฝ บีน อิน ลัฝ)
With a real man I had given up on love
(วิฑ อะ ริแอ็ล แม็น นาย แฮ็ด กีฝเอ็น อัพ ออน ลัฝ)
I didn’t think a good man existed in this world
(ไอ ดิ๊นอิน ธิงค กา เกิด แม็น เอ็กสีซท อิน ดีซ เวิลด)
I was tired, of searching
(ไอ วอส ไทร , อ็อฝ เซิชอิง)
Because of relationships I’ve dealt with in the past
(บิคอส อ็อฝ ริเลฌันฌิพ แอฝ เด็ลท วิฑ อิน เดอะ พาซท)
Couldn’t fathom bein another mess
(คูดซึ่น แฟฑอัม บีนโพลแอะนัธเออะ เมซ)
When I least expected it, I found you
(ฮเว็น นาย ลีซท เอ็คซเพคท ดิท , ไอ เฟานด ยู)
And because of you, I know how it feels to be
(แอ็นด บิคอส อ็อฝ ยู , ไอ โน เฮา อิท ฟีล ทู บี)

[Chorus A]
([ โครัซ ซา])
Love, and when I look into your eyes I see
(ลัฝ , แอ็นด ฮเว็น นาย ลุค อีนทุ ยุร ไอ ซาย ซี)
Love, pillow talking at night I can hear
(ลัฝ , พีลโล ทอคอิง แอ็ท ไนท ไอ แค็น เฮีย)
Love, ooh, the next mornin’ make
(ลัฝ , อู้ , เดอะ เน็คซท มอร์นิน เมค)
Love, I’m so in love
(ลัฝ , แอม โซ อิน ลัฝ)

[Chorus B]
([ โครัซ บี])
For you I live and love again
(ฟอ ยู ไอ ไลฝ แอ็นด ลัฝ อะเกน)
Open the pact to happiness
(โอเพ็น เดอะ แพ็คท ทู แฮพพิเน็ซ)
For you I learn to smile again
(ฟอ ยู ไอ เลิน ทู ซไมล อะเกน)
I thank God for you
(ไอ แธ็งค ก็อด ฟอ ยู)
For you I live and love again
(ฟอ ยู ไอ ไลฝ แอ็นด ลัฝ อะเกน)
I trust you, just guide and take my hand
(ไอ ทรัซท ยู , จัซท ไกด แอ็นด เทค มาย แฮ็นด)
For you I learn to smile again
(ฟอ ยู ไอ เลิน ทู ซไมล อะเกน)
I love you, I love you, I love you
(ไอ ลัฝ ยู , ไอ ลัฝ ยู , ไอ ลัฝ ยู)

[Kelly]
([ เคลลี่])
Now it’s been three years since we’ve been in love
(เนา อิทซ บีน ธรี เยีย ซินซ หวีบ บีน อิน ลัฝ)
And you keep doin’ things to show your proud of
(แอ็นด ยู คีพ โดย ธิง ทู โฌ ยุร พเราด อ็อฝ)
Thirty beauties in the room only me you see
(เธอทิ บิวตี้ ซิน เดอะ รุม โอ๊นลี่ มี ยู ซี)
The confidence you give, lives in me
(เดอะ คอนฟิเด็นซ ยู กิฝ , ไลฝ ซิน มี)
I vow to never break your heart or never let you down
(ไอ เฝา ทู เนฝเออะ บเรค ยุร ฮาท ออ เนฝเออะ เล็ท ยู เดาน)
For better or worse, I’ll always be around
(ฟอ เบทเทอะ ออ เวิซ , อิล ออลเว บี อะเรานด)
And with you here, to share my life so complete
(แอ็นด วิฑ ยู เฮียร , ทู แฌ มาย ไลฟ โซ ค็อมพลีท)
And because of you I know how it feels to be
(แอ็นด บิคอส อ็อฝ ยู ไอ โน เฮา อิท ฟีล ทู บี)

[Chorus A]
([ โครัซ ซา])
[Chorus B]
([ โครัซ บี])

[Michelle]
([ มิเชลอ])
I thank God
(ไอ แธ็งค ก็อด)
For you
(ฟอ ยู)
Your loves amazing
(ยุร ลัฝ อะเมสอิง)
And like the rain it fell on me
(แอ็นด ไลค เดอะ เรน หนิด เฟ็ล ออน มี)
Wanting it more and more cause your loves in the air
(วอนทิง อิท โม แอ็นด โม คอส ยุร ลัฝ ซิน ดิ แอ)
I breathe, lying beside me
(ไอ บรีฑ , ลายยิง บิไซด มี)
You see into the soul of me
(ยู ซี อีนทุ เดอะ โซล อ็อฝ มี)
And your spirit sets me free
(แอ็นด ยุร ซพีริท เซ็ท มี ฟรี)

[Chorus B x2]
([ โครัซ บี x2])

[DC]
([ ดีซี])
Now it’s been three years since we’ve been in love
(เนา อิทซ บีน ธรี เยีย ซินซ หวีบ บีน อิน ลัฝ)
And you keep doin’ things to show your proud of
(แอ็นด ยู คีพ โดย ธิง ทู โฌ ยุร พเราด อ็อฝ)
Thirty beauties in the room only me you see
(เธอทิ บิวตี้ ซิน เดอะ รุม โอ๊นลี่ มี ยู ซี)
The confidence you give, lives in me
(เดอะ คอนฟิเด็นซ ยู กิฝ , ไลฝ ซิน มี)
I vow to never break your heart or never let you down
(ไอ เฝา ทู เนฝเออะ บเรค ยุร ฮาท ออ เนฝเออะ เล็ท ยู เดาน)
For better or worse, I’ll always be around
(ฟอ เบทเทอะ ออ เวิซ , อิล ออลเว บี อะเรานด)
And with you here, to share my life so complete
(แอ็นด วิฑ ยู เฮียร , ทู แฌ มาย ไลฟ โซ ค็อมพลีท)
And because of you I know how it feels to be
(แอ็นด บิคอส อ็อฝ ยู ไอ โน เฮา อิท ฟีล ทู บี)

[Chorus B]
([ โครัซ บี])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Love คำอ่านไทย Destiny’s Child

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น