เนื้อเพลง I Will คำอ่านไทย Dia Frampton

If you forget the reason that you’re singing
(อิฟ ยู เฟาะเกท เดอะ รี๊ซั่น แดท ยัวร์ ซิงกิง)
And it’s hard to find the song of your soul
(แอ็นด อิทซ ฮาด ทู ไฟนด เดอะ ซ็อง อ็อฝ ยุร โซล)
Just remember how you helped me start believing
(จัซท ริเมมเบอะ เฮา ยู เฮ็ลพ มี ซทาท บีลีฝวิง)
Anytime you’re feeling down, I hope you know
(เอนี่ไทม์ ยัวร์ ฟีลอิง เดาน , ไอ โฮพ ยู โน)

Who’s gonna always have your back
(ฮู กอนนะ ออลเว แฮ็ฝ ยุร แบ็ค)
Whose gonna be a friend like that
(ฮูส กอนนะ บี อะ ฟเร็นด ไลค แดท)
I will, I will
(ไอ วิล , ไอ วิล)
Who’s gonna try to make you laugh
(ฮู กอนนะ ทไร ทู เมค ยู ลาฟ)
Remind you life ain’t all that bad
(ริไมนด ยู ไลฟ เอน ดอร์ แดท แบ็ด)
I will, I will, yea yea
(ไอ วิล , ไอ วิล , เย เย)

If you’re feeling like the queen of nothing’s working
(อิฟ ยัวร์ ฟีลอิง ไลค เดอะ ควีน อ็อฝ นัธอิง เวิคกิง)
And you question every choice you make
(แอ็นด ยู คเวซชัน เอฝริ ชอยซ ยู เมค)
When you’re sick and tired of being so uncertain
(ฮเว็น ยัวร์ ซิค แอ็นด ไทร อ็อฝ บีอิง โซ อันเซอทิน)
And everything you thought was right is lost along the way
(แอ็นด เอ๊วี่ติง ยู ธอท วอส ไรท อีส ล็อซท อะลอง เดอะ เว)

Who’s gonna always have your back
(ฮู กอนนะ ออลเว แฮ็ฝ ยุร แบ็ค)
Whose gonna be a friend like that
(ฮูส กอนนะ บี อะ ฟเร็นด ไลค แดท)
I will, I will
(ไอ วิล , ไอ วิล)
Who’s gonna try to make you laugh
(ฮู กอนนะ ทไร ทู เมค ยู ลาฟ)
Remind you life ain’t all that bad
(ริไมนด ยู ไลฟ เอน ดอร์ แดท แบ็ด)
I will, I will
(ไอ วิล , ไอ วิล)

Anytime, anyplace, I don’t care
(เอนี่ไทม์ , แอนนีเพซ , ไอ ด้อนท์ แค)
No questions, no judgements, I’ll be there
(โน คเวซชัน , โน จัจเม็นท , อิล บี แดร์)

When all your wells are running dry
(ฮเว็น ออล ยุร เว็ล แซร์ รันนิง ดไร)
And nothing’s really going right
(แอ็นด นัธอิง ริแอ็ลลิ โกอิ้ง ไรท)
Who’s gonna help you fight the fight
(ฮู กอนนะ เฮ็ลพ ยู ไฟท เดอะ ไฟท)
I will
(ไอ วิล)

Who’s gonna always have your back
(ฮู กอนนะ ออลเว แฮ็ฝ ยุร แบ็ค)
Whose gonna be a friend like that
(ฮูส กอนนะ บี อะ ฟเร็นด ไลค แดท)
I will, I will
(ไอ วิล , ไอ วิล)
Who’s gonna try to make you laugh
(ฮู กอนนะ ทไร ทู เมค ยู ลาฟ)
Remind you life ain’t all that bad
(ริไมนด ยู ไลฟ เอน ดอร์ แดท แบ็ด)
I will, I will, yea yea
(ไอ วิล , ไอ วิล , เย เย)
I will, I will, yea yea
(ไอ วิล , ไอ วิล , เย เย)
I will, I will…
(ไอ วิล , ไอ วิล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Will คำอ่านไทย Dia Frampton

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น