เนื้อเพลง Abracadabra คำอ่านไทย Jessie J

I don’t wanna be the reason,
(ไอ ด้อนท์ วอนนา บี เดอะ รี๊ซั่น ,)
We don’t get down.
(วี ด้อนท์ เก็ท เดาน)
So Ima let you do the leading,
(โซ แอมอา เล็ท ยู ดู เดอะ ลีดอิง ,)
And follow you now
(แอ็นด ฟอลโล ยู เนา)

See I just don’t usually do this,
(ซี ไอ จัซท ด้อนท์ ยูฉัวลิ ดู ดีซ ,)
But you’re bringing me out.
(บัท ยัวร์ บริงกิง มี เอ้า)
All the guys I had have gone away
(ออล เดอะ ไก ซาย แฮ็ด แฮ็ฝ กอน อะเว)
When your touching me I’m not afraid,
(ฮเว็น ยุร ทัชชิง มี แอม น็อท อัฟเรด ,)

Know the same, going away, here to stay,
(โน เดอะ เซม , โกอิ้ง อะเว , เฮียร ทู ซเท ,)
I just wanna be your girl
(ไอ จัซท วอนนา บี ยุร เกิล)

I can be all you want,
(ไอ แค็น บี ออล ยู ว็อนท ,)
Will you say,
(วิล ยู เซ ,)
I just wanna be your girl, yeah.
(ไอ จัซท วอนนา บี ยุร เกิล , เย่)

Coz you got my heart unlocked,
(คอซ ยู ก็อท มาย ฮาท อันลอค ,)
It’s so unreal you know,
(อิทซ โซ อันรีแอ็ล ยู โน ,)
Don’t want this to stop,
(ด้อนท์ ว็อนท ดีซ ทู ซท็อพ ,)
Your so damn keep able
(ยุร โซ แด็ม คีพ เอ๊เบิ้ล)
Feel your magic touch
(ฟีล ยุร แมจอิค ทั๊ช)
It’s unbelievable
(อิทซ อันบีลิฝวาเบิล)
I gotta have you, like abracadabra
(ไอ กอททะ แฮ็ฝ ยู , ไลค แอบระคะแดบระ)

Coz you got my heart unlocked,
(คอซ ยู ก็อท มาย ฮาท อันลอค ,)
It’s so unreal you know,
(อิทซ โซ อันรีแอ็ล ยู โน ,)
Don’t want this to stop,
(ด้อนท์ ว็อนท ดีซ ทู ซท็อพ ,)
Your so damn keep able
(ยุร โซ แด็ม คีพ เอ๊เบิ้ล)
Feel your magic touch
(ฟีล ยุร แมจอิค ทั๊ช)
It’s unbelievable
(อิทซ อันบีลิฝวาเบิล)
I gotta have you, like abracadabra
(ไอ กอททะ แฮ็ฝ ยู , ไลค แอบระคะแดบระ)

I didn’t even see you coming,
(ไอ ดิ๊นอิน อีเฝ็น ซี ยู คัมอิง ,)
It was such a surprise,
(อิท วอส ซัช อะ เซิพไรส ,)
I wasn’t expecting nothing,
(ไอ วอสซึ้น เอ๊กแพดติ้ง นัธอิง ,)
Now I’m lit up inside
(เนา แอม ลิท อัพ อีนไซด)
Your bringing out all the colours,
(ยุร บริงกิง เอ้า ดอร์ เดอะ คัลเออะ ,)
No more black and white
(โน โม บแล็ค แอ็นด ฮไวท)

You won the race and got the gold,
(ยู ว็อน เดอะ เรซ แอ็นด ก็อท เดอะ โกลด ,)
So here I am, we’re good to go
(โซ เฮียร ไอ แอ็ม , เวีย เกิด ทู โก)

Know the same, going away, here to stay,
(โน เดอะ เซม , โกอิ้ง อะเว , เฮียร ทู ซเท ,)
I just wanna be your girl
(ไอ จัซท วอนนา บี ยุร เกิล)

I can be all you want,
(ไอ แค็น บี ออล ยู ว็อนท ,)
Will you say,
(วิล ยู เซ ,)
I just wanna be your girl, yeah
(ไอ จัซท วอนนา บี ยุร เกิล , เย่)

Coz you got my heart unlocked,
(คอซ ยู ก็อท มาย ฮาท อันลอค ,)
It’s so unreal you know,
(อิทซ โซ อันรีแอ็ล ยู โน ,)
Don’t want this to stop,
(ด้อนท์ ว็อนท ดีซ ทู ซท็อพ ,)
Your so damn keep able
(ยุร โซ แด็ม คีพ เอ๊เบิ้ล)
Feel your magic touch
(ฟีล ยุร แมจอิค ทั๊ช)
It’s unbelievable
(อิทซ อันบีลิฝวาเบิล)
I gotta have you, like abracadabra
(ไอ กอททะ แฮ็ฝ ยู , ไลค แอบระคะแดบระ)

Coz you got my heart unlocked,
(คอซ ยู ก็อท มาย ฮาท อันลอค ,)
It’s so unreal you know,
(อิทซ โซ อันรีแอ็ล ยู โน ,)
Don’t want this to stop,
(ด้อนท์ ว็อนท ดีซ ทู ซท็อพ ,)
Your so damn keep able
(ยุร โซ แด็ม คีพ เอ๊เบิ้ล)
Feel your magic touch
(ฟีล ยุร แมจอิค ทั๊ช)
It’s unbelievable
(อิทซ อันบีลิฝวาเบิล)
I gotta have you, like abracadabra
(ไอ กอททะ แฮ็ฝ ยู , ไลค แอบระคะแดบระ)

I don’t wanna take my time,
(ไอ ด้อนท์ วอนนา เทค มาย ไทม ,)
I don’t wanna wait in line,
(ไอ ด้อนท์ วอนนา เวท อิน ไลน ,)
I just want you by my side
(ไอ จัซท ว็อนท ยู ไบ มาย ไซด)
Come and give me what I like
(คัม แอ็นด กิฝ มี ฮว็อท ไอ ไลค)

I don’t wanna take my time,
(ไอ ด้อนท์ วอนนา เทค มาย ไทม ,)
I don’t wanna wait in line,
(ไอ ด้อนท์ วอนนา เวท อิน ไลน ,)
I just want you by my side
(ไอ จัซท ว็อนท ยู ไบ มาย ไซด)
Come and give me what I like
(คัม แอ็นด กิฝ มี ฮว็อท ไอ ไลค)

Coz you got my heart unlocked,
(คอซ ยู ก็อท มาย ฮาท อันลอค ,)
It’s so unreal you know,
(อิทซ โซ อันรีแอ็ล ยู โน ,)
Don’t want this to stop,
(ด้อนท์ ว็อนท ดีซ ทู ซท็อพ ,)
Your so damn keep able
(ยุร โซ แด็ม คีพ เอ๊เบิ้ล)
Feel your magic touch
(ฟีล ยุร แมจอิค ทั๊ช)
It’s unbelievable
(อิทซ อันบีลิฝวาเบิล)
I gotta have you, like abracadabra
(ไอ กอททะ แฮ็ฝ ยู , ไลค แอบระคะแดบระ)

Coz you got my heart unlocked,
(คอซ ยู ก็อท มาย ฮาท อันลอค ,)
It’s so unreal you know,
(อิทซ โซ อันรีแอ็ล ยู โน ,)
Don’t want this to stop,
(ด้อนท์ ว็อนท ดีซ ทู ซท็อพ ,)
Your so damn keep able
(ยุร โซ แด็ม คีพ เอ๊เบิ้ล)
Feel your magic touch
(ฟีล ยุร แมจอิค ทั๊ช)
It’s unbelievable
(อิทซ อันบีลิฝวาเบิล)
I gotta have you, like abracadabra
(ไอ กอททะ แฮ็ฝ ยู , ไลค แอบระคะแดบระ)

Hey yeah, oh yeah, yeah.
(เฮ เย่ , โอ เย่ , เย่)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Abracadabra คำอ่านไทย Jessie J

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น