เนื้อเพลง Runaway Baby คำอ่านไทย Bruno Mars

Ooohhhhhh oh
(Ooohhhhhh โอ)

So easy to forget
(โซ อีสอิ ทู เฟาะเกท)
All of the little things we do.
(ออล อ็อฝ เดอะ ลิ๊ทเทิ่ล ธิง วี ดู)
Like callin’ for no reason
(ไลค คอลลิน ฟอ โน รี๊ซั่น)
Just to say the words:”Baby, I love you.”
(จัซท ทู เซ เดอะ เวิด :”เบบิ , ไอ ลัฝ ยู “)
I know lately [lately]
(ไอ โน เลทลิ [ เลทลิ])
I’ve been busy [busy]
(แอฝ บีน บีสอิ [ บีสอิ])
But a second doesn’t go by without you crossin’ my mind.
(บัท ดา เซคอันด ดัสอินท โก ไบ วิเฑาท ยู ครอสซิน มาย ไมนด)
It’s been so long [so long]
(อิทซ บีน โซ ล็อง [ โซ ล็อง])
Since we had time [had time]
(ซินซ วี แฮ็ด ไทม [ แฮ็ด ไทม])
Let’s take a day and make everything right
(เล็ท เทค เก เด แอ็นด เมค เอ๊วี่ติง ไรท)
Just take my hand, fall in love with me again
(จัซท เทค มาย แฮ็นด , ฟอล อิน ลัฝ วิฑ มี อะเกน)

Let’s runaway to the place, where love first found us.
(เล็ท รันนาเวย์ทู เดอะ พเลซ , ฮแว ลัฝ เฟิซท เฟานด อัซ)
Let’s runaway for the day, don’t need anyone around us.
(เล็ท รันนาเวย์ฟอ เดอะ เด , ด้อนท์ นีด เอนอิวัน อะเรานด อัซ)
When everything in love gets so complicated
(ฮเว็น เอ๊วี่ติง อิน ลัฝ เก็ท โซ คอมพลิเคท)
It only takes a day to change it
(อิท โอ๊นลี่ เทค ซา เด ทู เชนจ อิท)
What I have to say, can’t wait
(ฮว็อท ไอ แฮ็ฝ ทู เซ , แค็นท เวท)
All I need is a day,
(ออล ไอ นีด อีส ซา เด ,)
So let’s runaway.
(โซ เล็ท รันนาเวย์)
[Let’s runaway, just for the day]
([ เล็ท รันนาเวย์, จัซท ฟอ เดอะ เด])
Runaway
(รันนาเวย์)
Runaway
(รันนาเวย์)

Girl, you’ve been so patient
(เกิล , ยู๊ฟ บีน โซ เพเฌ็นท)
Spendin’ nights alone and not complainin’
(สเปนดิน ไนท อะโลน แอ็นด น็อท คอมเพนนิน)
But I’ll make it up to you
(บัท อิล เมค อิท อัพ ทู ยู)
And I promise today
(แอ็นด ดาย พรอมอิซ ทุเด)
I won’t keep you waitin’. [oh-oh-oh]
(ไอ ว็อนท คีพ ยู เว๊ทดิน [ โอ โอ โอ])
Please give me [oh-oh-oh] this one chance
(พลีส กิฝ มี [ โอ โอ โอ] ดีซ วัน ชานซ)
To remind you of everything we have
(ทู ริไมนด ยู อ็อฝ เอ๊วี่ติง วี แฮ็ฝ)
I won’t give up
(ไอ ว็อนท กิฝ อัพ)
I’m too much in love
(แอม ทู มัช อิน ลัฝ)
And I want you to know that.
(แอ็นด ดาย ว็อนท ยู ทู โน แดท)
Just take my hand, fall in love with me again
(จัซท เทค มาย แฮ็นด , ฟอล อิน ลัฝ วิฑ มี อะเกน)

Let’s runaway to the place, where love first found us.
(เล็ท รันนาเวย์ทู เดอะ พเลซ , ฮแว ลัฝ เฟิซท เฟานด อัซ)
Let’s runaway for the day, don’t need anyone around us. [oh-oh-oh]
(เล็ท รันนาเวย์ฟอ เดอะ เด , ด้อนท์ นีด เอนอิวัน อะเรานด อัซ [ โอ โอ โอ])
When everything in love gets so complicated
(ฮเว็น เอ๊วี่ติง อิน ลัฝ เก็ท โซ คอมพลิเคท)
It only takes a day to change it.
(อิท โอ๊นลี่ เทค ซา เด ทู เชนจ อิท)
What i have to say can’t wait
(ฮว็อท ไอ แฮ็ฝ ทู เซ แค็นท เวท)
All i need is a day.
(ออล ไอ นีด อีส ซา เด)

So let’s runaway for the day!
(โซ เล็ท รันนาเวย์ฟอ เดอะ เด !)
And I’ll give everything in this moment.
(แอ็นด อิล กิฝ เอ๊วี่ติง อิน ดีซ โมเม็นท)
And I promise to make, everyday just like today
(แอ็นด ดาย พรอมอิซ ทู เมค , เอวี่เดย์ จัซท ไลค ทุเด)

Let’s runaway to the place, where love first found us.
(เล็ท รันนาเวย์ทู เดอะ พเลซ , ฮแว ลัฝ เฟิซท เฟานด อัซ)
Let’s runaway for the day, don’t need anyone around us. [oh-oh-oh]
(เล็ท รันนาเวย์ฟอ เดอะ เด , ด้อนท์ นีด เอนอิวัน อะเรานด อัซ [ โอ โอ โอ])
When everything in love gets so complicated
(ฮเว็น เอ๊วี่ติง อิน ลัฝ เก็ท โซ คอมพลิเคท)
It only takes a day to change it.
(อิท โอ๊นลี่ เทค ซา เด ทู เชนจ อิท)
What I have to say can’t wait,
(ฮว็อท ไอ แฮ็ฝ ทู เซ แค็นท เวท ,)
All I need is a day,
(ออล ไอ นีด อีส ซา เด ,)
So let’s runaway.
(โซ เล็ท รันนาเวย์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Runaway Baby คำอ่านไทย Bruno Mars

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น