เนื้อเพลง Adelaide คำอ่านไทย Anberlin

You’re repeating me lines that you think I wanna hear
(ยัวร์ รีปพิธดิง มี ไลน แดท ยู ธิงค ไอ วอนนา เฮีย)
But I don’t wanna hear anymore
(บัท ไอ ด้อนท์ วอนนา เฮีย แอนนี่มอ)
As if sorry is any consolation
(แอ็ส อิฟ ซอริ อีส เอนอิ ค็อนโซะเลฌัน)
For what it’s worth, you’re stringing me along
(ฟอ ฮว็อท อิทซ เวิธ , ยัวร์ สติงงิง มี อะลอง)
Sh sh shouldn’t need anyone
(ฌะ ฌะ ชูดดึ่น นีด เอนอิวัน)
Shouldn’t need anyone
(ชูดดึ่น นีด เอนอิวัน)
Just scared of being alone
(จัซท ซคา อ็อฝ บีอิง อะโลน)
But by the time you figure this out
(บัท ไบ เดอะ ไทม ยู ฟีกยุร ดีซ เอ้า)
And I’m already gone
(แอ็นด แอม ออลเรดอิ กอน)

Adelaide, Adelaide, you really had me going this time
(แอดิเลด , แอดิเลด , ยู ริแอ็ลลิ แฮ็ด มี โกอิ้ง ดีซ ไทม)
Adelaide, Adelaide, you need to quit, quit making a scene
(แอดิเลด , แอดิเลด , ยู นีด ทู ควิท , ควิท เมคอิง อะ ซีน)
Adelaide, Adelaide, you really had me going this time
(แอดิเลด , แอดิเลด , ยู ริแอ็ลลิ แฮ็ด มี โกอิ้ง ดีซ ไทม)
Adelaide, Adelaide, you need to quit, quit making a scene
(แอดิเลด , แอดิเลด , ยู นีด ทู ควิท , ควิท เมคอิง อะ ซีน)

You keep giving me signs that you think I wanna see
(ยู คีพ กีฝวิง มี ไซน แดท ยู ธิงค ไอ วอนนา ซี)
But you’re nothing like you seem
(บัท ยัวร์ นัธอิง ไลค ยู ซีม)
Hide behind your half smile
(ไฮด บิไฮนด ยุร ฮาล์ฟ ซไมล)
But the truth is so undeniable
(บัท เดอะ ทรูธ อีส โซ อันเดอไนอเบิล)
Sh sh shouldn’t need anyone
(ฌะ ฌะ ชูดดึ่น นีด เอนอิวัน)
Shouldn’t need anyone
(ชูดดึ่น นีด เอนอิวัน)
Just scared of being alone
(จัซท ซคา อ็อฝ บีอิง อะโลน)
But by the time you figure this out
(บัท ไบ เดอะ ไทม ยู ฟีกยุร ดีซ เอ้า)
And I’m already gone
(แอ็นด แอม ออลเรดอิ กอน)

Adelaide, Adelaide, you really had me going this time
(แอดิเลด , แอดิเลด , ยู ริแอ็ลลิ แฮ็ด มี โกอิ้ง ดีซ ไทม)
Adelaide, Adelaide, you need to quit, quit making a scene
(แอดิเลด , แอดิเลด , ยู นีด ทู ควิท , ควิท เมคอิง อะ ซีน)
Adelaide, Adelaide, you really had me going this time
(แอดิเลด , แอดิเลด , ยู ริแอ็ลลิ แฮ็ด มี โกอิ้ง ดีซ ไทม)
Adelaide, Adelaide, you need to quit, quit making a scene
(แอดิเลด , แอดิเลด , ยู นีด ทู ควิท , ควิท เมคอิง อะ ซีน)

Like lipstick traces on pillow cases
(ไลค ลิพซทิค เทร๊ซ ออน พีลโล เคซ)
Some things in life are unforgettable
(ซัม ธิง ซิน ไลฟ อาร์ อันฟอเกทเดเบิล)
Like love, lost, lies and us and woh ohh
(ไลค ลัฝ , ล็อซท , ไล แซน อัซ แซน โว้ โอ้)
Some things in life are undeniable
(ซัม ธิง ซิน ไลฟ อาร์ อันเดอไนอเบิล)

Like lipstick traces on pillow cases
(ไลค ลิพซทิค เทร๊ซ ออน พีลโล เคซ)
Some things in life are unforgettable
(ซัม ธิง ซิน ไลฟ อาร์ อันฟอเกทเดเบิล)
Like love, lost, lies and us and woh ohh
(ไลค ลัฝ , ล็อซท , ไล แซน อัซ แซน โว้ โอ้)
Some things in life are undeniable
(ซัม ธิง ซิน ไลฟ อาร์ อันเดอไนอเบิล)

Adelaide, Adelaide, you really had me going this time
(แอดิเลด , แอดิเลด , ยู ริแอ็ลลิ แฮ็ด มี โกอิ้ง ดีซ ไทม)
Adelaide, Adelaide, you need to quit, quit making a scene
(แอดิเลด , แอดิเลด , ยู นีด ทู ควิท , ควิท เมคอิง อะ ซีน)
Adelaide, Adelaide, you really had me going this time
(แอดิเลด , แอดิเลด , ยู ริแอ็ลลิ แฮ็ด มี โกอิ้ง ดีซ ไทม)
Adelaide, Adelaide, you need to quit, quit making a scene
(แอดิเลด , แอดิเลด , ยู นีด ทู ควิท , ควิท เมคอิง อะ ซีน)
Adelaide, Adelaide, you really had me going this time
(แอดิเลด , แอดิเลด , ยู ริแอ็ลลิ แฮ็ด มี โกอิ้ง ดีซ ไทม)
Adelaide, Adelaide, you need to quit, quit making a scene
(แอดิเลด , แอดิเลด , ยู นีด ทู ควิท , ควิท เมคอิง อะ ซีน)
Adelaide, Adelaide, you really had me going this time
(แอดิเลด , แอดิเลด , ยู ริแอ็ลลิ แฮ็ด มี โกอิ้ง ดีซ ไทม)
Adelaide, Adelaide, you need to quit, quit making a scene
(แอดิเลด , แอดิเลด , ยู นีด ทู ควิท , ควิท เมคอิง อะ ซีน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Adelaide คำอ่านไทย Anberlin

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น