เนื้อเพลง Hello World คำอ่านไทย Belle Perez

Hello world this is me, life should be fun for everyone
(เฮ็ลโล เวิลด ดีซ ซิส มี , ไลฟ เชิด บี ฟัน ฟอ เอ๊วี่วัน)

Every now and then I’m insecure
(เอฝริ เนา แอ็นด เด็น แอม อินซิคยูร)
Let me show you life can be so pure
(เล็ท มี โฌ ยู ไลฟ แค็น บี โซ พยูร)
Seize the day wear a big happy smile on your face
(ซีส เดอะ เด แว รา บิก แฮพพิ ซไมล ออน ยุร เฟซ)
Every night a little rain will fall
(เอฝริ ไนท ดา ลิ๊ทเทิ่ล เรน วิล ฟอล)
That won’t change my attitude at all
(แดท ว็อนท เชนจ มาย แอททิทยูด แอ็ท ดอร์)
You are you, I am me we’ll be free
(ยู อาร์ ยู , ไอ แอ็ม มี เว็ล บี ฟรี)

Chorus :
(โครัซ :)
Hello world this is me, life should be fun for everyone
(เฮ็ลโล เวิลด ดีซ ซิส มี , ไลฟ เชิด บี ฟัน ฟอ เอ๊วี่วัน)
Hello world come and see, life should be fun for everyone
(เฮ็ลโล เวิลด คัม แอ็นด ซี , ไลฟ เชิด บี ฟัน ฟอ เอ๊วี่วัน)

Life is easy if you wear a smile
(ไลฟ อีส อีสอิ อิฟ ยู แว รา ซไมล)
Just be yourself, don’t ever change your style
(จัซท บี ยุรเซลฟ , ด้อนท์ เอฝเออะ เชนจ ยุร ซไทล)
I like you, you like me let’s have fun be happy
(ไอ ไลค ยู , ยู ไลค มี เล็ท แฮ็ฝ ฟัน บี แฮพพิ)
Look into my eyes and tell me you strayed
(ลุค อีนทุ มาย ไอ แซน เท็ล มี ยู ซทเร)
For you I’ll make the whole world wait
(ฟอ ยู อิล เมค เดอะ โฮล เวิลด เวท)
Let me know if it’s so, let it show
(เล็ท มี โน อิฟ อิทซ โซ , เล็ท ดิธ โฌ)

Hello world this is me, life should be fun for everyone
(เฮ็ลโล เวิลด ดีซ ซิส มี , ไลฟ เชิด บี ฟัน ฟอ เอ๊วี่วัน)
Hello world come and see, this is me
(เฮ็ลโล เวิลด คัม แอ็นด ซี , ดีซ ซิส มี)

Come on, baby, don’t be afraid
(คัมมอน , เบบิ , ด้อนท์ บี อัฟเรด)
Come on, baby, it’s not too late
(คัมมอน , เบบิ , อิทซ น็อท ทู เลท)
Say you do, won’t you open up the door and let me in?
(เซ ยู ดู , ว็อนท ยู โอเพ็น อัพ เดอะ โด แอ็นด เล็ท มี อิน)

Dee dee, dee dee, yeah yeah, open up the door
(ดี ดี , ดี ดี , เย่ เย่ , โอเพ็น อัพ เดอะ โด)
For me yeah, yeah yeah, umm umm yeah
(ฟอ มี เย่ , เย่ เย่ , อืม อืม เย่)

[Chorus]
([ โครัซ])

Hello world this is me, life should be fun for you
(เฮ็ลโล เวิลด ดีซ ซิส มี , ไลฟ เชิด บี ฟัน ฟอ ยู)
Fun for me
(ฟัน ฟอ มี)
Fun for everyone
(ฟัน ฟอ เอ๊วี่วัน)
Fun for everyone
(ฟัน ฟอ เอ๊วี่วัน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Hello World คำอ่านไทย Belle Perez

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น