เนื้อเพลง Give Thanks To Allah คำอ่านไทย Michael Jackson

Give thanks to Allah,
(กิฝ แธ็งค ทู แอลละ ,)
for the moon and the stars
(ฟอ เดอะ มูน แอ็นด เดอะ ซทา)
PRAISE HIM ALL DAY FOR,
(พเรส ฮิม ออล เด ฟอ ,)
what is and what was
(ฮว็อท อีส แซน ฮว็อท วอส)
take hold of your eman
(เทค โฮลด อ็อฝ ยุร อีเมน)
dont give in to shaitaan
(ด้อนท์ กิฝ อิน ทู ชายทอน)
oh you who believe please give thanks to Allah.
(โอ ยู ฮู บิลีฝ พลีส กิฝ แธ็งค ทู แอลละ)
Allahu Ghafoor Allahu Raheem Allahu yuhibbul Mohsineen,
(ออลรอหู่ กาฟัว ออลรอหู่ เรฮิม ออลรอหู่ ยูอิบเบอ โมเสซนีน ,)
va Khalikuna va Razikuna wahuwa Ala kulli shaien Kadir
(va คาร์ริคิวนา va เรซิคูนา วาฮิววา Ala คูไล ชายอิน แคเดียเออ)

Allah is Ghafoor Allah is Raheem Allah is the one who loves the Mohsineen,
(แอลละ อีส กาฟัว แอลละ อีส เรฮิม แอลละ อีส ดิ วัน ฮู ลัฝ เดอะ โมเสซนีน ,)
He is a creator, He is a sustainer and He is the one who has power over all.
(ฮี อีส ซา คริเอเทอะ , ฮี อีส ซา ซูดซเตนเนอร์ แอ็นด ฮี อีส ดิ วัน ฮู แฮ็ส เพาเออะ โอเฝอะ ออล)

Give thanks to Allah,
(กิฝ แธ็งค ทู แอลละ ,)
for the moon and the stars
(ฟอ เดอะ มูน แอ็นด เดอะ ซทา)
prays in all day for,
(พเร ซิน ออล เด ฟอ ,)
what is and what was
(ฮว็อท อีส แซน ฮว็อท วอส)
take hold of your eman
(เทค โฮลด อ็อฝ ยุร อีเมน)
dont give in to shaitaan
(ด้อนท์ กิฝ อิน ทู ชายทอน)
oh you who believe please give thanks to Allah.
(โอ ยู ฮู บิลีฝ พลีส กิฝ แธ็งค ทู แอลละ)
Allahu Ghafoor Allahu Raheem Allahu yuhibbul Mohsineen,
(ออลรอหู่ กาฟัว ออลรอหู่ เรฮิม ออลรอหู่ ยูอิบเบอ โมเสซนีน ,)
va Khalikuna va Razikuna wa huwa Allah kulli shaien Kadir
(va คาร์ริคิวนา va เรซิคูนา วา ฮิววา แอลละ คูไล ชายอิน แคเดียเออ)

Allah is Ghafoor Allah is Raheem Allah is the one who loves the Mohsineen,
(แอลละ อีส กาฟัว แอลละ อีส เรฮิม แอลละ อีส ดิ วัน ฮู ลัฝ เดอะ โมเสซนีน ,)
He is a creator, He is a sustainer and He is the one who has power over all.
(ฮี อีส ซา คริเอเทอะ , ฮี อีส ซา ซูดซเตนเนอร์ แอ็นด ฮี อีส ดิ วัน ฮู แฮ็ส เพาเออะ โอเฝอะ ออล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Give Thanks To Allah คำอ่านไทย Michael Jackson

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น