เนื้อเพลง Jump คำอ่านไทย Simple Plan

Jump
(จัมพ)
I don’t wanna wake up today
(ไอ ด้อนท์ วอนนา เวค อัพ ทุเด)
Cuz everyday’s the same
(คัซ เอวี่เดย์ เดอะ เซม)
And I’ve been waiting so long
(แอ็นด แอฝ บีน เวททิง โซ ล็อง)
For things to change
(ฟอ ธิง ทู เชนจ)
I’m sick of this town
(แอม ซิค อ็อฝ ดีซ ทาวน์)
Sick of my job
(ซิค อ็อฝ มาย โจบ)
Sick of my friends
(ซิค อ็อฝ มาย ฟเร็นด)
Cuz everyone’s jaded
(คัซ เอ๊วี่วัน เจด)
Sick of this place
(ซิค อ็อฝ ดีซ พเลซ)
I wanna break free
(ไอ วอนนา บเรค ฟรี)
I’m so frustrated
(แอม โซ ฟรัซทเรท)

I just wanna jump [jump!]
(ไอ จัซท วอนนา จัมพ [ จัมพ !])
Don’t wanna think about tomorrow [jump!]
(ด้อนท์ วอนนา ธิงค อะเบาท ทุมอโร [ จัมพ !])
I just don’t care tonight
(ไอ จัซท ด้อนท์ แค ทุไนท)
I just wanna jump [jump!]
(ไอ จัซท วอนนา จัมพ [ จัมพ !])
Don’t wanna think about my sorrow
(ด้อนท์ วอนนา ธิงค อะเบาท มาย ซอโร)
Let’s go, whoa…
(เล็ท โก , โว้ว)
Forget your problems
(เฟาะเกท ยุร พรอบเล็ม)
I just wanna jump
(ไอ จัซท วอนนา จัมพ)

I don’t wanna wake up one day
(ไอ ด้อนท์ วอนนา เวค อัพ วัน เด)
And find out it’s too late
(แอ็นด ไฟนด เอ้า อิทซ ทู เลท)
To do all the things I wanna do
(ทู ดู ออล เดอะ ธิง ซาย วอนนา ดู)
So I’m gonna pack up my bags
(โซ แอม กอนนะ แพ็ค อัพ มาย แบ็ก)
I’m never coming back
(แอม เนฝเออะ คัมอิง แบ็ค)
Cuz the years are passing by
(คัซ เดอะ เยีย แซร์ พาซซิง ไบ)
And I’ve wasted all my t-t-time
(แอ็นด แอฝ ว็อซท ออล มาย ที ที ไทม)

I’m sick of this house
(แอม ซิค อ็อฝ ดีซ เฮาซ)
Sick of being broke
(ซิค อ็อฝ บีอิง บโรค)
Sick of this town that’s bringing me down
(ซิค อ็อฝ ดีซ ทาวน์ แด๊ท บริงกิง มี เดาน)
I’m sick of this place
(แอม ซิค อ็อฝ ดีซ พเลซ)
I wanna break free
(ไอ วอนนา บเรค ฟรี)
I’m so frustrated
(แอม โซ ฟรัซทเรท)

I just wanna jump [jump!]
(ไอ จัซท วอนนา จัมพ [ จัมพ !])
Don’t wanna think about tomorrow [jump!]
(ด้อนท์ วอนนา ธิงค อะเบาท ทุมอโร [ จัมพ !])
I just don’t care tonight
(ไอ จัซท ด้อนท์ แค ทุไนท)
I just wanna jump [jump!]
(ไอ จัซท วอนนา จัมพ [ จัมพ !])
Don’t wanna think my sorrow
(ด้อนท์ วอนนา ธิงค มาย ซอโร)
Let’s go, whoa…
(เล็ท โก , โว้ว)
Forget your problems I just wanna jump
(เฟาะเกท ยุร พรอบเล็ม ซาย จัซท วอนนา จัมพ)
I just wanna jump
(ไอ จัซท วอนนา จัมพ)

I can’t take it anymore
(ไอ แค็นท เทค อิท แอนนี่มอ)
I can’t take it anymore
(ไอ แค็นท เทค อิท แอนนี่มอ)
I can’t take it anymore
(ไอ แค็นท เทค อิท แอนนี่มอ)

Forget tomorrow
(เฟาะเกท ทุมอโร)
I just wanna jump [jump!]
(ไอ จัซท วอนนา จัมพ [ จัมพ !])
Don’t wanna think about tomorrow [jump!]
(ด้อนท์ วอนนา ธิงค อะเบาท ทุมอโร [ จัมพ !])
I just don’t care tonight
(ไอ จัซท ด้อนท์ แค ทุไนท)
I just wanna jump [jump!]
(ไอ จัซท วอนนา จัมพ [ จัมพ !])
Don’t wanna think my sorrow
(ด้อนท์ วอนนา ธิงค มาย ซอโร)
Let’s go, whoa…
(เล็ท โก , โว้ว)
Forget your problems
(เฟาะเกท ยุร พรอบเล็ม)
Time to let them go
(ไทม ทู เล็ท เฑ็ม โก)
Whoa
(โว้ว)
Forget tomorrow
(เฟาะเกท ทุมอโร)
I just wanna jump [jump!]
(ไอ จัซท วอนนา จัมพ [ จัมพ !])
I just wanna jump [jump!]
(ไอ จัซท วอนนา จัมพ [ จัมพ !])
Yeah!
(เย่ !)
I just wanna jump [jump!]
(ไอ จัซท วอนนา จัมพ [ จัมพ !])
I just wanna jump
(ไอ จัซท วอนนา จัมพ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Jump คำอ่านไทย Simple Plan

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น