เนื้อเพลง Details In The Fabric คำอ่านไทย Jason Mraz feat James Morrison

Calm down
(เด เพฝ แพระไดส , เด พัท อัพ อะ พาคกิ้ง ล็อท คาม เดาน)
Deep breaths
(ดีพ บเร็ธ)
And get yourself dressed instead
(แอ็นด เก็ท ยุรเซลฟ ดเรซ อินซเทด)
Of running around
(อ็อฝ รันนิง อะเรานด)
And pulling all your threads saying
(แอ็นด พลูลิง ออล ยุร ธเร็ด เซอิง)
Breaking yourself up
(บเรคคิง ยุรเซลฟ อัพ)

If it’s a broken part, replace it
(อิฟ อิทซ ซา บโรเค็น พาท , ริพเลซ อิท)
If it’s a broken arm then brace it
(อิฟ อิทซ ซา บโรเค็น อาม เด็น บเรซ อิท)
If it’s a broken heart then face it
(อิฟ อิทซ ซา บโรเค็น ฮาท เด็น เฟซ อิท)

And hold your own
(แอ็นด โฮลด ยุร โอน)
Know your name
(โน ยุร เนม)
And go your own way
(แอ็นด โก ยุร โอน เว)
Hold your own
(โฮลด ยุร โอน)
Know your own name
(โน ยุร โอน เนม)
And go your own way
(แอ็นด โก ยุร โอน เว)

And everything will be fine
(แอ็นด เอ๊วี่ติง วิล บี ไฟน)
Everything will be fine
(เอ๊วี่ติง วิล บี ไฟน)
Mmmhmm
(อึมมมมม)

Hang on
(แฮ็ง ออน)
Help is on the way
(เฮ็ลพ อีส ออน เดอะ เว)
Stay strong
(ซเท ซทร็อง)
I’m doing everything
(แอม ดูอิง เอ๊วี่ติง)

Hold your own
(โฮลด ยุร โอน)
Know your name
(โน ยุร เนม)
And go your own way
(แอ็นด โก ยุร โอน เว)
Hold your own
(โฮลด ยุร โอน)
Know your name
(โน ยุร เนม)
And go your own way
(แอ็นด โก ยุร โอน เว)

And everything, everything will be fine
(แอ็นด เอ๊วี่ติง , เอ๊วี่ติง วิล บี ไฟน)
Everything
(เอ๊วี่ติง)

Are the details in the fabric
(อาร์ เดอะ ดิเทล ซิน เดอะ แฟบริค)
Are the things that make you panic
(อาร์ เดอะ ธิง แดท เมค ยู แพนอิค)
Are your thoughts results of static cling?
(อาร์ ยุร ธอท ริสัลท อ็อฝ ซแททอิค คลิง)

Are the things that make you blow
(อาร์ เดอะ ธิง แดท เมค ยู บโล)
Hell, no reason, go on and scream
(เฮ็ล , โน รี๊ซั่น , โก ออน แอ็นด ซครีม)
If you’re shocked it’s just the fault
(อิฟ ยัวร์ ฌ็อค อิทซ จัซท เดอะ ฟอลท)
Of faulty manufacturing.
(อ็อฝ ฟอลทิ เมนูแฟคเจอริง)

Yeah everything will be fine
(เย่ เอ๊วี่ติง วิล บี ไฟน)
Everything in no time at all
(เอ๊วี่ติง อิน โน ไทม แอ็ท ดอร์)
Everything
(เอ๊วี่ติง)

Hold your own
(โฮลด ยุร โอน)
And know your name
(แอ็นด โน ยุร เนม)
And go your own way
(แอ็นด โก ยุร โอน เว)

Are the details in the fabric [Hold your own, know your name]
(อาร์ เดอะ ดิเทล ซิน เดอะ แฟบริค [ โฮลด ยุร โอน , โน ยุร เนม])
Are the things that make you panic
(อาร์ เดอะ ธิง แดท เมค ยู แพนอิค)
Are your thoughts results of static cling? [Go your own way]
(อาร์ ยุร ธอท ริสัลท อ็อฝ ซแททอิค คลิง [ โก ยุร โอน เว])

Are the details in the fabric [Hold your own, know your name]
(อาร์ เดอะ ดิเทล ซิน เดอะ แฟบริค [ โฮลด ยุร โอน , โน ยุร เนม])
Are the things that make you panic [Go your own way]
(อาร์ เดอะ ธิง แดท เมค ยู แพนอิค [ โก ยุร โอน เว])
Is it Mother Nature’s sewing machine?
(อีส ซิท ม๊าเธ่อร์ เนเชอะ ซิววิง มะฌีน)

Are the things that make you blow [Hold your own, know your name]
(อาร์ เดอะ ธิง แดท เมค ยู บโล [ โฮลด ยุร โอน , โน ยุร เนม])
Hell no reason go on and scream
(เฮ็ล โน รี๊ซั่น โก ออน แอ็นด ซครีม)
If you’re shocked it’s just the fault [Go your own way]
(อิฟ ยัวร์ ฌ็อค อิทซ จัซท เดอะ ฟอลท [ โก ยุร โอน เว])
Of faulty manufacturing
(อ็อฝ ฟอลทิ เมนูแฟคเจอริง)

Everything will be fine
(เอ๊วี่ติง วิล บี ไฟน)
Everything in no time at all
(เอ๊วี่ติง อิน โน ไทม แอ็ท ดอร์)
Hearts will hold
(ฮาท วิล โฮลด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Details In The Fabric คำอ่านไทย Jason Mraz feat James Morrison

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น