เนื้อเพลง I Don’t Wanna Fight คำอ่านไทย Westlife

I can’t sleep, everything I ever knew is a lie, without you
(ไอ แค็นท ซลีพ , เอ๊วี่ติง ไอ เอฝเออะ นยู อีส ซา ไล , วิเฑาท ยู)
I can’t breathe when my heart is broke in two ,there’s no beat without you
(ไอ แค็นท บรีฑ ฮเว็น มาย ฮาท อีส บโรค อิน ทู , แดร์ โน บีท วิเฑาท ยู)
You’re not gone, but you’re not here, is that the way it seems tonight
(ยัวร์ น็อท กอน , บัท ยัวร์ น็อท เฮียร , อีส แดท เดอะ เว อิท ซีม ทุไนท)
Cause we can try to end these wars, I know that we can make it right
(คอส วี แค็น ทไร ทู เอ็นด ฑิส วอ , ไอ โน แดท วี แค็น เมค อิท ไรท)
Cause baby
(คอส เบบิ)

Chorus :
(โครัซ 🙂
I don’t wanna fight no more, I forgot what we were fighting for
(ไอ ด้อนท์ วอนนา ไฟท โน โม , ไอ เฟาะกอท ฮว็อท วี เวอ ไฟท์ดิง ฟอ)
And as lonely as it’s in my heart, won’t let me be apart from you
(แอ็นด แอ็ส โลนลิ แอ็ส อิทซ ซิน มาย ฮาท , ว็อนท เล็ท มี บี อะพาท ฟร็อม ยู)
I don’t wanna have to try, girl to live without you in my life
(ไอ ด้อนท์ วอนนา แฮ็ฝ ทู ทไร , เกิล ทู ไลฝ วิเฑาท ยู อิน มาย ไลฟ)
So, I’m hoping we can start tonight cause I don’t wanna fight, no more
(โซ , แอม โฮพปิง วี แค็น ซทาท ทุไนท คอส ไอ ด้อนท์ วอนนา ไฟท , โน โม)

How can I live when everything that I adore
(เฮา แค็น นาย ไลฝ ฮเว็น เอ๊วี่ติง แดท ไอ อะโด)
And everything I’m living for, girl it’s in you
(แอ็นด เอ๊วี่ติง แอม ลีฝอิง ฟอ , เกิล อิทซ ซิน ยู)
I can’t dream sleepless nights have got me by
(ไอ แค็นท ดรีม ซลีพเล็ซ ไนท แฮ็ฝ ก็อท มี ไบ)
The only dream I’ve ever had is being with you
(ดิ โอ๊นลี่ ดรีม แอฝ เอฝเออะ แฮ็ด อีส บีอิง วิฑ ยู)

I know that we can make it right, it’s gonna take a little time
(ไอ โน แดท วี แค็น เมค อิท ไรท , อิทซ กอนนะ เทค เก ลิ๊ทเทิ่ล ไทม)
Lets not leave ourselves with no way out, lets not cross that line [that line]
(เล็ท น็อท ลีฝ เอารเซลฝส วิฑ โน เว เอ้า , เล็ท น็อท คร็อซ แดท ไลน [ แดท ไลน])

[Chorus]
([ โครัซ])

I made a bet, I made a vow that I will never let you go
(ไอ เมด อะ เบ็ท , ไอ เมด อะ เฝา แดท ไอ วิล เนฝเออะ เล็ท ยู โก)
I mean it then, I mean it now and I wanna tell you so
(ไอ มีน หนิด เด็น , ไอ มีน หนิด เนา แอ็นด ดาย วอนนา เท็ล ยู โซ)

[Chorus] x 2
([ โครัซ] เอ๊กซฺ ทู)

It’s a lie, without you, without you
(อิทซ ซา ไล , วิเฑาท ยู , วิเฑาท ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Don’t Wanna Fight คำอ่านไทย Westlife

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น