เนื้อเพลง Blinded by The Light คำอ่านไทย Bruce Springsteen

Madman drummers bummers and Indians in the summer with a teenage diplomat
(แม๊ดแมน ดรัมเมอะ บัมเมอะ แซน อีนเดียน ซิน เดอะ ซัมเมอะ วิฑ อะ ทีนเอจ ดีพโละแม็ท)
In the dumps with the mumps as the adolescent pumps his way into his hat
(อิน เดอะ ดัมพ วิฑ เดอะ มัมพ แอ็ส ดิ แอโดะเลซเซ็นท พัมพ ฮิส เว อีนทุ ฮิส แฮ็ท)
With a boulder on my shoulder, feelin’ kinda older, I tripped the merry-go-round
(วิฑ อะ โบลเดอะ ออน มาย โฌลเดอะ , ฟีลิน กินดา โอลเดอะ , ไอ ทริพชฺ เดอะ เมริ โก เรานด)
With this very unpleasing sneezing and wheezing, the calliope crashed to the ground
(วิฑ ดีซ เฝริ อันพีซิง สนีซิง แอ็นด วีซิง , เดอะ คอลเรปี้ คแร็ฌ ทู เดอะ กเรานด)
Some all-hot half-shot was headin’ for the hot spot, snappin’ his fingers, clappin’ his hands
(ซัม ออล ฮ็อท ฮาล์ฟ ฌ็อท วอส เฮดิน ฟอ เดอะ ฮ็อท สพอท , สเนปพิน ฮิส ฟีงเกอะ , แค๊พปิน ฮิส แฮ็นด)
And some fleshpot mascot was tied into a lover’s knot with a whatnot in her hand
(แอ็นด ซัม เฟลสพอท แมซค็อท วอส ไท อีนทุ อะ ลัฝเออะ น็อท วิฑ อะ วอทนอท อิน เฮอ แฮ็นด)
And now young Scott with a slingshot finally found a tender spot and throws his lover in the sand
(แอ็นด เนา ยัง สคอตทฺ วิฑ อะ สลิงชอท ไฟแน็ลลิ เฟานด อะ เทนเดอะ สพอท แอ็นด ธโร ฮิส ลัฝเออะ อิน เดอะ แซ็นด)
And some bloodshot forget-me-not whispers,”Daddy’s within earshot, save the buckshot, turn up the band”
(แอ็นด ซัม บลูดชอท เฟาะเกท มี น็อท ฮวีซเพอะ ,”แดดดิ วิฑีน เอียชอท , เซฝ เดอะ บล็อคช็อต , เทิน อัพ เดอะ แบ็นด “)

And she was blinded by the light
(แอ็นด ชี วอส บไลนด ไบ เดอะ ไลท)
Cut loose like a deuce, another runner in the night
(คัท ลูซ ไลค เก ดยูซ , แอะนัธเออะ รันเนอะ อิน เดอะ ไนท)
Blinded by the light
(บไลนด ไบ เดอะ ไลท)
She got down but she never got tight, but she’ll make it alright
(ชี ก็อท เดาน บัท ชี เนฝเออะ ก็อท ไทท , บัท เฌ็ล เมค อิท ออลไร๊ท)

Some brimstone baritone anti-cyclone rolling stone preacher from the East
(ซัม บรีมซโทน แบริโทน แอนทิ ไซคโลน โรลลิง ซโทน พิทเชอร์ ฟร็อม ดิ อีซท)
He says,”Dethrone the dictaphone, hit it in its funny bone, that’s where they expect it least”
(ฮี เซ ,”ดิธโรน เดอะ ดิกเดโฟน , ฮิท ดิธ อิน อิทซ ฟันนิ บอน , แด๊ท ฮแว เด เอ็คซเพคท ดิธ ลีซท “)
And some new-mown chaperone was standin’ in the corner all alone, watchin’ the young girls dance
(แอ็นด ซัม นยู โมน ชาเพรอท วอส แสตนดิน อิน เดอะ คอเนอะ ออล อะโลน , วันชิน เดอะ ยัง เกิล ดานซ)
And some fresh-sown moonstone was messin’ with his frozen zone to remind him of the feeling of romance
(แอ็นด ซัม ฟเร็ฌ โซน มูนสโตน วอส เมซซิน วิฑ ฮิส โฟ๊เซน โสน ทู ริไมนด ฮิม อ็อฝ เดอะ ฟีลอิง อ็อฝ โระแมนซ)

Yeah, he was blinded by the light
(เย่ , ฮี วอส บไลนด ไบ เดอะ ไลท)
Cut loose like a deuce, another runner in the night
(คัท ลูซ ไลค เก ดยูซ , แอะนัธเออะ รันเนอะ อิน เดอะ ไนท)
Blinded by the light
(บไลนด ไบ เดอะ ไลท)
He got down but he never got tight, but he’s gonna make it tonight
(ฮี ก็อท เดาน บัท ฮี เนฝเออะ ก็อท ไทท , บัท อีส กอนนะ เมค อิท ทุไนท)

Some silicone sister with her manager’s mister told me I got what it takes
(ซัม ซีลอิโคน ซีซเทอะ วิฑ เฮอ แมนอิเจอะ มีซเทอะ โทลด มี ไอ ก็อท ฮว็อท ดิธ เทค)
She said,”I’ll turn you on, sonny, to something strong if you play that song with the funky break”
(ชี เซ็ด ,”อิล เทิน ยู ออน , ซันนิ , ทู ซัมติง ซทร็อง อิฟ ยู พเล แดท ซ็อง วิฑ เดอะ ฟังคิ บเรค “)
And Go-Cart Mozart was checkin’ out the weather chart to see if it was safe to go outside
(แอ็นด โก คาท โมซาต วอส เชคกิน เอ้า เดอะ เวฑเออะ ชาท ทู ซี อิฟ อิท วอส เซฟ ทู โก เอาทไซด)
And little Early-Pearly came by in her curly-wurly and asked me if I needed a ride
(แอ็นด ลิ๊ทเทิ่ล เออลิ เพอลิ เคม ไบ อิน เฮอ เคอลิ เวอรี่ แอ็นด อาซค มี อิฟ ฟาย นีด อะ ไรด)
Oh, some hazard from Harvard was skunked on beer, playin’ backyard bombardier
(โอ , ซัม แฮสเอิด ฟร็อม ฮาดหวาด วอส ซคังค ออน เบีย , เพลย์ยิน แบคคีหยาด บอมเบอะเดีย)
Yes, and Scotland Yard was trying hard, they sent some dude with a calling card, he said,”Do what you like, but don’t do it here”
(เย็ซ , แอ็นด สกอทแลน ยาด วอส ทไรอิง ฮาด , เด เซ็นท ซัม ดยูด วิฑ อะ คอลลิง คาด , ฮี เซ็ด ,”ดู ฮว็อท ยู ไลค , บัท ด้อนท์ ดู อิท เฮียร “)
Well, I jumped up, turned around, spit in the air, fell on the ground and asked him which was the way back home
(เว็ล , ไอ จัมพ อัพ , เทิน อะเรานด , ซพิท อิน ดิ แอ , เฟ็ล ออน เดอะ กเรานด แอ็นด อาซค ฮิม ฮวิช วอส เดอะ เว แบ็ค โฮม)
He said,”Take a right at the light, keep goin’ straight until night, and then, boy, you’re on your own”
(ฮี เซ็ด ,”เทค เก ไรท แอ็ท เดอะ ไลท , คีพ โกอิน ซทเรท อันทีล ไนท , แอ็นด เด็น , บอย , ยัวร์ ออน ยุร โอน “)
And now in Zanzibar, a shootin’ star was ridin’ in a side car, hummin’ a lunar tune
(แอ็นด เนา อิน แซนซิบาร์ , อะ ชูดทิน ซทา วอส ริดอิน อิน อะ ไซด คา , ฮัมมิน อะ ลยูเนอะ ทยูน)
Yes, and the avatar said,”Blow the bar but first remove the cookie jar, we’re gonna teach those boys to laugh too soon”
(เย็ซ , แอ็นด ดิ แอฝะทา เซ็ด ,”บโล เดอะ บา บัท เฟิซท ริมูฝ เดอะ คูคอิ จา , เวีย กอนนะ ทีช โฑส บอย ทู ลาฟ ทู ซูน “)
And some kidnapped handicap was complainin’ that he caught the clap from some mousetrap he bought last night
(แอ็นด ซัม คิดนาบทฺ แฮนดิแค็พ วอส คอมเพนนิน แดท ฮี คอท เดอะ คแล็พ ฟร็อม ซัม เม้าสาเทป ฮี บอท ลาซท ไนท)
Well, I unsnapped his skull cap and between his ears I saw a gap but figured he’d be all right
(เว็ล , ไอ อันแนบ ฮิส ซคัล แค็พ แอ็นด บีทวิน ฮิส เอีย ซาย ซอ อะ แก็พ บัท ฟีกยุร ฮีด บี ออล ไรท)

He was just blinded by the light
(ฮี วอส จัซท บไลนด ไบ เดอะ ไลท)
Cut loose like a deuce, another runner in the night
(คัท ลูซ ไลค เก ดยูซ , แอะนัธเออะ รันเนอะ อิน เดอะ ไนท)
Blinded by the light
(บไลนด ไบ เดอะ ไลท)
Mama always told me not to look into the sights of the sun
(มามะ ออลเว โทลด มี น็อท ทู ลุค อีนทุ เดอะ ไซท อ็อฝ เดอะ ซัน)
Oh, but Mama, that’s where the fun is
(โอ , บัท มามะ , แด๊ท ฮแว เดอะ ฟัน อีส)
I was blinded
(ไอ วอส บไลนด)
I was blinded
(ไอ วอส บไลนด)
I was blinded

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Blinded by The Light คำอ่านไทย Bruce Springsteen

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น