เนื้อเพลง Ghetto Gospel คำอ่านไทย 2Pac

Intro:
(อินโทร 🙂
Uh, hit them with a little ghetto gospel.
(อา , ฮิท เฑ็ม วิฑ อะ ลิ๊ทเทิ่ล เกทโท ก็อซเพ็ล)

Chorus:
(โครัซ 🙂
Those who wish to follow me. [my Ghetto gospel]
(โฑส ฮู วิฌ ทู ฟอลโล มี [ มาย เกทโท ก็อซเพ็ล])
I welcome with my hands.
(ไอ เวลคัม วิฑ มาย แฮ็นด)
And the red sun sinks to last into the hills of gold.
(แอ็นด เดอะ เร็ด ซัน ซิงค ทู ลาซท อีนทุ เดอะ ฮิล อ็อฝ โกลด)
And peace to this young warrior,
(แอ็นด พีซ ทู ดีซ ยัง วอเรียะ ,)
Without the sound of guns.
(วิเฑาท เดอะ เซานด อ็อฝ กัน)

Verse 1:
(เฝิซ วัน 🙂
If I could recollect before my hood days.
(อิฟ ฟาย เคิด เรค็อลเลค บิโฟ มาย ฮุด เด)
I’d sit and reminisce, thinking and bliss on the good days.
(อาย ซิท แอ็นด ริมมีนิด , ติ้งกิง แอ็นด บลิซ ออน เดอะ เกิด เด)
I stop and stare at the younger, my heart goes to ‘em.
(ไอ ซท็อพ แอ็นด ซแท แอ็ท เดอะ ยังเกอะ , มาย ฮาท โกซ ทู เอ็ม)
They tested, it was stressed that they under.
(เด เท็ซท , อิท วอส ซทเร็ซ แดท เด อันเดอะ)
And nowadays, things changed.
(แอ็นด เนาอะเดส , ธิง เชนจ)
Everyone’s ashamed to the youth, cuz the truth looks strange.
(เอ๊วี่วัน อะเฌมด ทู เดอะ ยูธ , คัซ เดอะ ทรูธ ลุค ซทเรนจ)
And for me it’s reversed, we left them a world that’s cursed, and it hurts.
(แอ็นด ฟอ มี อิทซ ริเฝิซ , วี เล็ฟท เฑ็ม มา เวิลด แด๊ท เคิซ , แอ็นด ดิท เฮิท)
Cause any day they’ll push the b*tton.
(คอส เอนอิ เด เด๊ว พุฌ เดอะ บี *tton)
And all commend, like Malcom X and Bobby Hunton, died for nothin’.
(แอ็นด ออล ค็อมเมนด , ไลค เมวคัม เอ๊กซฺ แอ็นด บอบบิ ฮันทัน , ได ฟอ นอทติน)
Don’t make me get teary, the world looks dreary.
(ด้อนท์ เมค มี เก็ท ทีรี , เดอะ เวิลด ลุค ดเรียริ)
When you wipe your eyes, seeing clearly.
(ฮเว็น ยู ไวพ ยุร ไอ , ซีอิง คเลียลิ)
There’s no need for you to fear me. If you take your time to hear me,
(แดร์ โน นีด ฟอ ยู ทู เฟีย มี อิฟ ยู เทค ยุร ไทม ทู เฮีย มี ,)
maybe you can learn to cheer me. It ain’t about black or white,
(เมบี ยู แค็น เลิน ทู เชีย มี อิท เอน อะเบาท บแล็ค ออ ฮไวท ,)
cuz we’re human. I hope we see the light before it’s ruined.
(คัซ เวอ ฮยูแม็น นาย โฮพ วี ซี เดอะ ไลท บิโฟ อิทซ รูอิน)
My ghetto gospel.
(มาย เกทโท ก็อซเพ็ล)

Chorus:
(โครัซ 🙂
Those who wish to follow me. [Ghetto gospel]
(โฑส ฮู วิฌ ทู ฟอลโล มี [ เกทโท ก็อซเพ็ล])
I welcome with my hands.
(ไอ เวลคัม วิฑ มาย แฮ็นด)
And the red sun sinks to last into the hills of gold.
(แอ็นด เดอะ เร็ด ซัน ซิงค ทู ลาซท อีนทุ เดอะ ฮิล อ็อฝ โกลด)
And peace to this young warrior,
(แอ็นด พีซ ทู ดีซ ยัง วอเรียะ ,)
Without the sound of guns.
(วิเฑาท เดอะ เซานด อ็อฝ กัน)

Verse 2:
(เฝิซ ทู 🙂
Tell me do you see that old lady, ain’t it sad.
(เท็ล มี ดู ยู ซี แดท โอลด เลดิ , เอน ดิธ แซ็ด)
Living out of bags, plus she’s glad for the little things she has.
(ลีฝอิง เอ้า อ็อฝ แบ็ก , พลัซ ชี กแล็ด ฟอ เดอะ ลิ๊ทเทิ่ล ธิง ชี แฮ็ส)
And over there there’s a lady, crack got her crazy.
(แอ็นด โอเฝอะ แดร์ แดร์ ซา เลดิ , คแร็ค ก็อท เฮอ คเรสิ)
Guess she’s giving birth to a baby.
(เก็ซ ชี กีฝวิง เบิธ ทู อะ เบบิ)
I don’t trip and let ‘em fade me,
(ไอ ด้อนท์ ทริพ แอ็นด เล็ท เอ็ม เฝด มี ,)
…, we’re droppin’ to another form of slavery.
(, เวอ ดรอพปิน ทู แอะนัธเออะ ฟอม อ็อฝ ซแลฝเออะริ)
Even now I keep discouraged. Wonder if they take it all back,
(อีเฝ็น เนา ไอ คีพ ดิซเคอริจ วันเดอะ อิฟ เด เทค อิท ดอร์ แบ็ค ,)
Will I still keep the courage? I refuse to be a role model.
(วิล ไอ ซทิล คีพ เดอะ เคอริจ ไอ เรฟยุซ ทู บี อะ โรล โม๊เด็ล)
I set goals, take control, drink out my own bottles.
(ไอ เซ็ท โกล , เทค ค็อนทโรล , ดริงค เอ้า มาย โอน บ๊อทเทิ่ล)
I made mistakes, but learned from every one.
(ไอ เมด มิซเทค , บัท เลิน ฟร็อม เอฝริ วัน)
And when it’s said and done. I bet this brother be a better one.
(แอ็นด ฮเว็น อิทซ เซ็ด แอ็นด ดัน ไอ เบ็ท ดีซ บรัฑเออะ บี อะ เบทเทอะ วัน)
If I upset, you don’t stress. Never forget that God hasn’t finished with me yet.
(อิฟ ฟาย อัพเซ็ฑ , ยู ด้อนท์ ซทเร็ซ เนฝเออะ เฟาะเกท แดท ก็อด แฮ็ซท ฟีนอิฌ วิฑ มี เย็ท)
I feel his hand on my brain. When I write rhymes,
(ไอ ฟีล ฮิส แฮ็นด ออน มาย บเรน ฮเว็น นาย ไรท ไรม ,)
I go blind, and let the lord do his thing. But am I less holy?
(ไอ โก บไลนด , แอ็นด เล็ท เดอะ ลอด ดู ฮิส ธิง บัท แอ็ม ไอ เลซ โฮลิ)
Cuz I choose to puff a blunt and drink a beer with my homeyz.
(คัซ ไอ ชูส ทู พัฟ อะ บลันท แอ็นด ดริงค กา เบีย วิฑ มาย โฮมีสฺ)
Before we find world peace. We gotta find peace in the war on the streets.
(บิโฟ วี ไฟนด เวิลด พีซ วี กอททะ ไฟนด พีซ อิน เดอะ วอ ออน เดอะ ซทรีท)
My ghetto gospel.
(มาย เกทโท ก็อซเพ็ล)

Chorus:
(โครัซ 🙂
Those who wish to follow me. [Ghetto gospel]
(โฑส ฮู วิฌ ทู ฟอลโล มี [ เกทโท ก็อซเพ็ล])
I welcome with my hands.
(ไอ เวลคัม วิฑ มาย แฮ็นด)
And the red sun sinks at last into the hills of gold.
(แอ็นด เดอะ เร็ด ซัน ซิงค แอ็ท ลาซท อีนทุ เดอะ ฮิล อ็อฝ โกลด)
And peace to this young warrior,
(แอ็นด พีซ ทู ดีซ ยัง วอเรียะ ,)
Without the sound of guns.
(วิเฑาท เดอะ เซานด อ็อฝ กัน)

Outtro:
(เอ้าโทร 🙂
Lord can you hear me speak.
(ลอด แค็น ยู เฮีย มี ซพีค)
Pay the price for being hellbound.
(เพ เดอะ พไรซ ฟอ บีอิง เฮวบอนทฺ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Ghetto Gospel คำอ่านไทย 2Pac

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น