เนื้อเพลง Low คำอ่านไทย Foo Fighters

Hey you
(เฮ ยู)
Are you in there
(อาร์ ยู อิน แดร์)
I’m stuck outside you, ooh
(แอม ซทัค เอาทไซด ยู , อู้)

We could use
(วี เคิด ยูซ)
One another
(วัน แอะนัธเออะ)
Another like you, ooh
(แอะนัธเออะ ไลค ยู , อู้)

You be my passerby
(ยู บี มาย แพซเซอร์บาย)
I’ll be your one to pass through
(อิล บี ยุร วัน ทู เพซ ธรู)
Screws inside
(ซครู อีนไซด)
Turn so tight
(เทิน โซ ไทท)
Turning on you
(เทินนิง ออน ยู)
I’m hanging on you, ooh
(แอม แฮงอิง ออน ยู , อู้)

Me and you
(มี แอ็นด ยู)
Going nowhere
(โกอิ้ง โนแวร์)
I’m right beside you, ooh
(แอม ไรท บิไซด ยู , อู้)

Me and you
(มี แอ็นด ยู)
Going nowhere
(โกอิ้ง โนแวร์)
I’m right beside you, ooh
(แอม ไรท บิไซด ยู , อู้)

You be my passerby
(ยู บี มาย แพซเซอร์บาย)
I’ll be your one to pass through
(อิล บี ยุร วัน ทู เพซ ธรู)
Screws inside
(ซครู อีนไซด)
Turn so tight
(เทิน โซ ไทท)
Turning on you
(เทินนิง ออน ยู)
I’m hanging on you
(แอม แฮงอิง ออน ยู)

Taking you as low as you go
(เทคอิง ยู แอ็ส โล แอ็ส ยู โก)
As low as you go
(แอ็ส โล แอ็ส ยู โก)
Taking you as low as you go
(เทคอิง ยู แอ็ส โล แอ็ส ยู โก)
As low as you go
(แอ็ส โล แอ็ส ยู โก)

Ooh, ooh, ooh
(อู้ , อู้ , อู้)

You be my passerby
(ยู บี มาย แพซเซอร์บาย)
I’ll be your one to pass through
(อิล บี ยุร วัน ทู เพซ ธรู)
Screws inside
(ซครู อีนไซด)
Turn so tight
(เทิน โซ ไทท)
Turning on you
(เทินนิง ออน ยู)
I’m hanging on you
(แอม แฮงอิง ออน ยู)

Taking you as low as you go
(เทคอิง ยู แอ็ส โล แอ็ส ยู โก)
[Low as you go]
([ โล แอ็ส ยู โก])
As low as you go
(แอ็ส โล แอ็ส ยู โก)
[Low as you go]
([ โล แอ็ส ยู โก])
Taking you as low as you go
(เทคอิง ยู แอ็ส โล แอ็ส ยู โก)
[Low as you go]
([ โล แอ็ส ยู โก])
As low as you go
(แอ็ส โล แอ็ส ยู โก)
[Low as you go]
([ โล แอ็ส ยู โก])

As low as you go
(แอ็ส โล แอ็ส ยู โก)
Low as you go
(โล แอ็ส ยู โก)

Ooh, ooh
(อู้ , อู้)

Taking you as low as you go
(เทคอิง ยู แอ็ส โล แอ็ส ยู โก)
As low as you go
(แอ็ส โล แอ็ส ยู โก)
Taking you as low as you go
(เทคอิง ยู แอ็ส โล แอ็ส ยู โก)
As low as you go
(แอ็ส โล แอ็ส ยู โก)

Taking you as low as you go
(เทคอิง ยู แอ็ส โล แอ็ส ยู โก)
[Low as you go]
([ โล แอ็ส ยู โก])
As low as you go
(แอ็ส โล แอ็ส ยู โก)
[Low as you go]
([ โล แอ็ส ยู โก])
Taking you as low as you go
(เทคอิง ยู แอ็ส โล แอ็ส ยู โก)
[Low as you go]
([ โล แอ็ส ยู โก])
As low as you go
(แอ็ส โล แอ็ส ยู โก)
[Low as you go]
([ โล แอ็ส ยู โก])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Low คำอ่านไทย Foo Fighters

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น