เนื้อเพลง Down คำอ่านไทย JJ Lin Jun Jie

I can’t believe it, tell me i am dreaming that we are still we.
(ไอ แค็นท บิลีฝ อิท , เท็ล มี ไอ แอ็ม ดรีมมิง แดท วี อาร์ ซทิล วี)
It was amazing said you were lucky that you found me.
(อิท วอส อะเมสอิง เซ็ด ยู เวอ ลัคคิ แดท ยู เฟานด มี)

It was on a rainy day that we met, you didn’t have a place to go.
(อิท วอส ออน อะ เรนอิ เด แดท วี เม็ท , ยู ดิ๊นอิน แฮ็ฝ อะ พเลซ ทู โก)
As we just met so lets go slow but no you just told me to keep you from the cold
(แอ็ส วี จัซท เม็ท โซ เล็ท โก ซโล บัท โน ยู จัซท โทลด มี ทู คีพ ยู ฟร็อม เดอะ โคลด)
Sorry i can’t take it, why you fake it, why did we kiss.
(ซอริ ไอ แค็นท เทค อิท , ฮไว ยู เฟค อิท , ฮไว ดิด วี คิซ)

And i’m just down, you’ve left me with a note and without a sound.
(แอ็นด แอม จัซท เดาน , ยู๊ฟ เล็ฟท มี วิฑ อะ โนท แอ็นด วิเฑาท ดา เซานด)
I’ve figured i must stop being such a child. You’ll never know how much i’ve been around.
(แอฝ ฟีกยุร ดาย มัซท ซท็อพ บีอิง ซัช อะ ไชล โยว เนฝเออะ โน เฮา มัช แอฝ บีน อะเรานด)
How my heart just frowns on your down
(เฮา มาย ฮาท จัซท ฟเราน ออน ยุร เดาน)
I’ll be your teddy bear, i’ll be your cloud, i’ll take round and round
(อิล บี ยุร เท๊ดดี้ แบ , อิล บี ยุร คเลาด , อิล เทค เรานด แอ็นด เรานด)
And if you don’t mind i could be your standing ground
(แอ็นด อิฟ ยู ด้อนท์ ไมนด ดาย เคิด บี ยุร ซแทนดิง กเรานด)
Even if that means i’ll drown.
(อีเฝ็น อิฟ แดท มีน อิล ดเราน)

As we just met so lets go slow but no you just told me to keep you from the cold
(แอ็ส วี จัซท เม็ท โซ เล็ท โก ซโล บัท โน ยู จัซท โทลด มี ทู คีพ ยู ฟร็อม เดอะ โคลด)
Sorry i can’t take it, why you fake it, why did we kiss.
(ซอริ ไอ แค็นท เทค อิท , ฮไว ยู เฟค อิท , ฮไว ดิด วี คิซ)

And i’m just down, you’ve left me with a note and without a sound.
(แอ็นด แอม จัซท เดาน , ยู๊ฟ เล็ฟท มี วิฑ อะ โนท แอ็นด วิเฑาท ดา เซานด)
I’ve figured i must stop being such a child. You’ll never know how much i’ve been around.
(แอฝ ฟีกยุร ดาย มัซท ซท็อพ บีอิง ซัช อะ ไชล โยว เนฝเออะ โน เฮา มัช แอฝ บีน อะเรานด)
How my heart just frowns on your down
(เฮา มาย ฮาท จัซท ฟเราน ออน ยุร เดาน)
I’ll be your teddy bear, i’ll be your cloud, i’ll take round and round
(อิล บี ยุร เท๊ดดี้ แบ , อิล บี ยุร คเลาด , อิล เทค เรานด แอ็นด เรานด)
And if you don’t mind i could be your standing ground
(แอ็นด อิฟ ยู ด้อนท์ ไมนด ดาย เคิด บี ยุร ซแทนดิง กเรานด)
Even if that means i’ll drown.
(อีเฝ็น อิฟ แดท มีน อิล ดเราน)

And baby that will be my one last vow
(แอ็นด เบบิ แดท วิล บี มาย วัน ลาซท เฝา)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Down คำอ่านไทย JJ Lin Jun Jie

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น