เนื้อเพลง Change The World คำอ่านไทย Westlife

Since You Ve Gone Well It
(ซินซ ยู Ve กอน เว็ล อิท)
Seems Like Everything Is Wrong
(ซีม ไลค เอ๊วี่ติง อีส ร็อง)
And Deep Inside I Know That I Ve
(แอ็นด ดีพ อีนไซด ไอ โน แดท ไอ Ve)
Lost Much More Than Pride
(ล็อซท มัช โม แฑ็น พไรด)
Well Happiness Is Getting Further Away
(เว็ล แฮพพิเน็ซ ซิส เกดดดิ้ง เฟอเฑอะ อะเว)
Girl I Miss More Than Words Can Say
(เกิล ไอ มิซ โม แฑ็น เวิด แค็น เซ)
I Need A Miracle Now
(ไอ นีด อะ มิ๊ราเคิ่ล เนา)
So Tell Me
(โซ เท็ล มี)

How Can I Change The World
(เฮา แค็น นาย เชนจ เดอะ เวิลด)
Cos I Sure Can T Change Your Mind
(คอซ ซาย ฌุร แค็น ที เชนจ ยุร ไมนด)
Where S The Miracle I Need Now
(ฮแว เอส เดอะ มิ๊ราเคิ่ล ไอ นีด เนา)
Got To Get To You Somehow
(ก็อท ทู เก็ท ทู ยู ซัมฮาว)
Cos I Can T Change The World
(คอซ ซาย แค็น ที เชนจ เดอะ เวิลด)
I Can T Change The World
(ไอ แค็น ที เชนจ เดอะ เวิลด)
No I Can T Change The World
(โน ไอ แค็น ที เชนจ เดอะ เวิลด)

Losing You Well It S Been The Hardest
(โรซิง ยู เว็ล อิท เอส บีน เดอะ ฮาร์เดท)
Thing To Do
(ธิง ทู ดู)
So I Close My Eyes And Tell Myself
(โซ ไอ คโลส มาย ไอ แซน เท็ล ไมเซลฟ)
That Somehow I Ll Survive
(แดท ซัมฮาว ไอ Ll เซอะไฝฝ)
Well You Gave Me Heaven Then You
(เว็ล ยู เกฝ มี เฮฝเอ็น เด็น ยู)
Took It Away
(ทุค อิท อะเว)
Girl I Miss You More With Each
(เกิล ไอ มิซ ยู โม วิฑ อีช)
Passing Day
(พาซซิง เด)
I Need A Miracle Now
(ไอ นีด อะ มิ๊ราเคิ่ล เนา)
So Tell Me
(โซ เท็ล มี)

How Can I Change The World
(เฮา แค็น นาย เชนจ เดอะ เวิลด)
Cos I Sure Can T Change Your Mind
(คอซ ซาย ฌุร แค็น ที เชนจ ยุร ไมนด)
Where S The Miracle I Need Now
(ฮแว เอส เดอะ มิ๊ราเคิ่ล ไอ นีด เนา)
Got To Get You Somehow
(ก็อท ทู เก็ท ยู ซัมฮาว)

And It S So Sad You Re Leaving Me
(แอ็นด ดิท เอส โซ แซ็ด ยู รี ลีฝอิงส มี)
Just So You Can Find Yourself
(จัซท โซ ยู แค็น ไฟนด ยุรเซลฟ)
And It S So Sad That You Just Can T See
(แอ็นด ดิท เอส โซ แซ็ด แดท ยู จัซท แค็น ที ซี)
I Love You More Than Life Itself
(ไอ ลัฝ ยู โม แฑ็น ไลฟ อิทเซลฟ)

No I Can T Change The World
(โน ไอ แค็น ที เชนจ เดอะ เวิลด)

How Can I Change The World
(เฮา แค็น นาย เชนจ เดอะ เวิลด)
Cos I Sure Can T Change Your Mind
(คอซ ซาย ฌุร แค็น ที เชนจ ยุร ไมนด)
Where S The Miracle I Need Now
(ฮแว เอส เดอะ มิ๊ราเคิ่ล ไอ นีด เนา)
Got To Get To You Somehow
(ก็อท ทู เก็ท ทู ยู ซัมฮาว)
Cos I Can T Change The World
(คอซ ซาย แค็น ที เชนจ เดอะ เวิลด)
Got To Get You Somehow
(ก็อท ทู เก็ท ยู ซัมฮาว)
No I Can T Change The World
(โน ไอ แค็น ที เชนจ เดอะ เวิลด)
I Can T Change The World
(ไอ แค็น ที เชนจ เดอะ เวิลด)
No I Can T Change The World
(โน ไอ แค็น ที เชนจ เดอะ เวิลด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Change The World คำอ่านไทย Westlife

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น