เนื้อเพลง Sleeping Awake คำอ่านไทย P.O.D.

Reveal to me the mysteries
(ริฝิล ทู มี เดอะ มิสเตอร์ลีสฺ)
Can you tell me what it means?
(แค็น ยู เท็ล มี ฮว็อท ดิธ มีน)
Explain these motions and metaphors
(เอ็คซพเลน ฑิส โมฌัน แซน เมทอะฟอ)
Unlock these secrets in me
(อันลอค ฑิส ซีคเร็ท ซิน มี)
Describe your vision, the meaning is missing
(ดิซไครบ ยุร ฝีฉอัน , เดอะ มีนนิง อีส มีซซิง)
Won’t anybody listen?
(ว็อนท เอนอิบอดิ ลิ๊สซึ่น)

Define the riddles of my mind
(ดิไฟน เดอะ ริ๊ดเดิ้ล อ็อฝ มาย ไมนด)
Nothing is strictly what it seems
(นัธอิง อีส ซทรีคลิ ฮว็อท ดิธ ซีม)

Dreaming of Zion, Awake
(ดรีมมิง อ็อฝ ไสอัน , อะเวค)
Sleeping Awake
(ซลีพพิง อะเวค)
Dreaming of Zion, Awake
(ดรีมมิง อ็อฝ ไสอัน , อะเวค)
Can’t stop Sleeping Awake
(แค็นท ซท็อพ ซลีพพิง อะเวค)

Do you see what I see?
(ดู ยู ซี ฮว็อท ไอ ซี)
And can you hear what I hear?
(แอ็นด แค็น ยู เฮีย ฮว็อท ไอ เฮีย)
Do you feel what I feel?
(ดู ยู ฟีล ฮว็อท ไอ ฟีล)
Can’t stop Sleeping Awake
(แค็นท ซท็อพ ซลีพพิง อะเวค)
Do you see what I see?
(ดู ยู ซี ฮว็อท ไอ ซี)
And can you hear what I hear?
(แอ็นด แค็น ยู เฮีย ฮว็อท ไอ เฮีย)
Do you feel like I feel?
(ดู ยู ฟีล ไลค ไก ฟีล)
Can’t stop Sleeping…
(แค็นท ซท็อพ ซลีพพิง)

Can you see it? The writing,
(แค็น ยู ซี อิท เดอะ ไรทอิง ,)
Can you tell me what it means?
(แค็น ยู เท็ล มี ฮว็อท ดิธ มีน)
Translate the symbols, Enigma
(ทแร็นซเลท เดอะ ซีมบัล , อินีกมะ)
Expressions keep questioning me
(เอ็คซพเรฌอัน คีพ เควสชันนิง มี)
The message is written, the meaning is missing
(เดอะ เมซซิจ อีส วึ้น , เดอะ มีนนิง อีส มีซซิง)
Won’t anybody Listen?
(ว็อนท เอนอิบอดิ ลิ๊สซึ่น)

Prophesy, interpretate the signs
(พรอฟอิไซ , อินเทอรพีเทด เดอะ ไซน)
Nothing is really what it seems
(นัธอิง อีส ริแอ็ลลิ ฮว็อท ดิธ ซีม)

Dreaming of Zion, Awake
(ดรีมมิง อ็อฝ ไสอัน , อะเวค)
Sleeping Awake
(ซลีพพิง อะเวค)
Dreaming of Zion, Awake
(ดรีมมิง อ็อฝ ไสอัน , อะเวค)
Can’t stop Sleeping Awake
(แค็นท ซท็อพ ซลีพพิง อะเวค)

Do you see what I see?
(ดู ยู ซี ฮว็อท ไอ ซี)
And can you hear what I hear?
(แอ็นด แค็น ยู เฮีย ฮว็อท ไอ เฮีย)
Do you feel what I feel?
(ดู ยู ฟีล ฮว็อท ไอ ฟีล)
Can’t stop Sleeping Awake
(แค็นท ซท็อพ ซลีพพิง อะเวค)
Do you see what I see?
(ดู ยู ซี ฮว็อท ไอ ซี)
And can you hear what I hear?
(แอ็นด แค็น ยู เฮีย ฮว็อท ไอ เฮีย)
Do you feel like I feel?
(ดู ยู ฟีล ไลค ไก ฟีล)
Can’t stop Sleeping Awake
(แค็นท ซท็อพ ซลีพพิง อะเวค)

Do you see what I see?
(ดู ยู ซี ฮว็อท ไอ ซี)
Can you hear what I hear?
(แค็น ยู เฮีย ฮว็อท ไอ เฮีย)
And do you see what I see?
(แอ็นด ดู ยู ซี ฮว็อท ไอ ซี)
And can you hear what I hear?
(แอ็นด แค็น ยู เฮีย ฮว็อท ไอ เฮีย)
And do you feel like I feel?
(แอ็นด ดู ยู ฟีล ไลค ไก ฟีล)
And can you dream like I dream?
(แอ็นด แค็น ยู ดรีม ไลค ไก ดรีม)

Do you see what I see?
(ดู ยู ซี ฮว็อท ไอ ซี)
Can you hear what I hear?
(แค็น ยู เฮีย ฮว็อท ไอ เฮีย)
Or do you feel like I feel?
(ออ ดู ยู ฟีล ไลค ไก ฟีล)
Or do you dream like I dream?
(ออ ดู ยู ดรีม ไลค ไก ดรีม)
Anybody see me?
(เอนอิบอดิ ซี มี)
Anybody hear me?
(เอนอิบอดิ เฮีย มี)
Anybody feel me?
(เอนอิบอดิ ฟีล มี)
Anybody out there?!?
(เอนอิบอดิ เอ้า แดร์ !)

Dreaming of Zion, Awake
(ดรีมมิง อ็อฝ ไสอัน , อะเวค)
Sleeping Awake
(ซลีพพิง อะเวค)
Dreaming of Zion, Awake
(ดรีมมิง อ็อฝ ไสอัน , อะเวค)
Can’t stop Sleeping Awake
(แค็นท ซท็อพ ซลีพพิง อะเวค)

Do you see what I see?
(ดู ยู ซี ฮว็อท ไอ ซี)
And can you hear what I hear?
(แอ็นด แค็น ยู เฮีย ฮว็อท ไอ เฮีย)
Do you feel what I feel?
(ดู ยู ฟีล ฮว็อท ไอ ฟีล)
Can’t stop Sleeping Awake
(แค็นท ซท็อพ ซลีพพิง อะเวค)
Do you see what I see?
(ดู ยู ซี ฮว็อท ไอ ซี)
And can you hear what I hear?
(แอ็นด แค็น ยู เฮีย ฮว็อท ไอ เฮีย)
Do you feel like I feel?
(ดู ยู ฟีล ไลค ไก ฟีล)
Can’t stop Sleeping Awake
(แค็นท ซท็อพ ซลีพพิง อะเวค)

Anybody see me?
(เอนอิบอดิ ซี มี)
Anybody hear me?
(เอนอิบอดิ เฮีย มี)
Anybody feel me?
(เอนอิบอดิ ฟีล มี)
Anybody out there?!?
(เอนอิบอดิ เอ้า แดร์ !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Sleeping Awake คำอ่านไทย P.O.D.

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น