เนื้อเพลง If I Was The One คำอ่านไทย Ruff Endz

I see the way he treats you
(ไอ ซี เดอะ เว ฮี ทรีท ยู)
I feel the tears you cried
(ไอ ฟีล เดอะ เทีย ยู คไร)
And it makes sad, and it makes mad
(แอ็นด ดิท เมค แซ็ด , แอ็นด ดิท เมค แม็ด)
There’s nothing I can do baby
(แดร์ นัธอิง ไอ แค็น ดู เบบิ)
Cause your lover is my best friend
(คอส ยุร ลัฝเออะ อีส มาย เบ็ซท ฟเร็นด)
And I guess that’s where they story ends
(แอ็นด ดาย เก็ซ แด๊ท ฮแว เด ซโทริ เอ็นด)
So I’ve gotta try, to keep it inside
(โซ แอฝ กอททะ ทไร , ทู คีพ อิท อีนไซด)
You will never be, never be mine but
(ยู วิล เนฝเออะ บี , เนฝเออะ บี ไมน บัท)

* If I was the one who was loving you, baby
(* อิฟ ฟาย วอส ดิ วัน ฮู วอส ลัฝอิง ยู , เบบิ)
The only tears you’d cry would be tears of joy
(ดิ โอ๊นลี่ เทีย ยูต คไร เวิด บี เทีย อ็อฝ จอย)
And if I was by your side
(แอ็นด อิฟ ฟาย วอส ไบ ยุร ไซด)
You’ll never know one lonely night
(โยว เนฝเออะ โน วัน โลนลิ ไนท)
And if it was my arms you were running to
(แอ็นด อิฟ อิท วอส มาย อาม ยู เวอ รันนิง ทู)
I’d give you love in these arms of mine
(อาย กิฝ ยู ลัฝ อิน ฑิส อาม อ็อฝ ไมน)
If I was the one in your life
(อิฟ ฟาย วอส ดิ วัน อิน ยุร ไลฟ)

If I could have just one wish
(อิฟ ฟาย เคิด แฮ็ฝ จัซท วัน วิฌ)
I’d wish that you were mine
(อาย วิฌ แดท ยู เวอ ไมน)
I would hold you near
(ไอ เวิด โฮลด ยู เนีย)
Kiss away those tears
(คิซ อะเว โฑส เทีย)
I’d be so good to you baby
(อาย บี โซ เกิด ทู ยู เบบิ)
You’re the one I want next to me
(ยัวร์ ดิ วัน ไอ ว็อนท เน็คซท ทู มี)
But I guess that’s just not meant to be
(บัท ไอ เก็ซ แด๊ท จัซท น็อท เม็นท ทู บี)
He’s there in your life
(อีส แดร์ อิน ยุร ไลฟ)
And he’s sharing your nights
(แอ็นด อีส ชาร์ริง ยุร ไนท)
It’ll never be, never be right
(อิว เนฝเออะ บี , เนฝเออะ บี ไรท)

[Repeat *]
([ ริพีท *])

Yeah, baby
(เย่ , เบบิ)
I wanna reach out and view beside me
(ไอ วอนนา รีช เอ้า แอ็นด ฝยู บิไซด มี)
Right here beside me, babe
(ไรท เฮียร บิไซด มี , เบบ)
Take you in my arms right there
(เทค ยู อิน มาย อาม ไรท แดร์)
Scream ‘I love you’ right out loud
(ซครีม ไอ ลัฝ ยู ไรท เอ้า เลาด)
Some day I pray, that I’ll find the strength
(ซัม เด ไอ พเร , แดท อิล ไฟนด เดอะ ซทเร็งธ)
To turn to you and say
(ทู เทิน ทู ยู แอ็นด เซ)

[Repeat * , *]
([ ริพีท * , *])

If I was the one, if I was the one
(อิฟ ฟาย วอส ดิ วัน , อิฟ ฟาย วอส ดิ วัน)
In your life
(อิน ยุร ไลฟ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง If I Was The One คำอ่านไทย Ruff Endz

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น