เนื้อเพลง The Perfect Song คำอ่านไทย The National

ten years older than i was
(เท็น เยีย โอลเดอะ แฑ็น นาย วอส)
what i brought you down to see,
(ฮว็อท ไอ บรอท ยู เดาน ทู ซี ,)
what i thought would make you fall in love
(ฮว็อท ไอ ธอท เวิด เมค ยู ฟอล อิน ลัฝ)

wearing off on our dreams
(เวียริง ออฟฟ ออน เอ๊า ดรีม)
someday man i’m gonna be no different than the other rivers
(ซัมเดย์ แม็น แอม กอนนะ บี โน ดีฟเฟอะเร็นท แฑ็น ดิ อัฑเออะ รีฝเออะ)
i tried to look at you but i couldnt break the ice
(ไอ ทไร ทู ลุค แกท ยู บัท ไอ คูดซึ่น บเรค ดิ ไอซ)
you stood out there for an hour freezing
(ยู ซทูด เอ้า แดร์ ฟอ แอน เอาร ฟรีสอิง)
put your hand around my back
(พัท ยุร แฮ็นด อะเรานด มาย แบ็ค)
i guess you thought i needed that
(ไอ เก็ซ ยู ธอท ไอ นีด แดท)

i never try to find you
(ไอ เนฝเออะ ทไร ทู ไฟนด ยู)
i hope you don’t remember me
(ไอ โฮพ ยู ด้อนท์ ริเมมเบอะ มี)
i hope your not alone
(ไอ โฮพ ยุร น็อท อะโลน)

wanted me to take you home
(ว็อนท มี ทู เทค ยู โฮม)
you said you’d rather be alone
(ยู เซ็ด ยูต ราฑเออะ บี อะโลน)
i never thought of that
(ไอ เนฝเออะ ธอท อ็อฝ แดท)
car is warm and we had wine
(คา อีส วอม แอ็นด วี แฮ็ด ไวน)
but i couldn’t find the perfect song
(บัท ไอ คูดซึ่น ไฟนด เดอะ เพ๊อร์เฟ็คท ซ็อง)

now our furniture for the one with crows feet and i can’t even remember the call
(เนา เอ๊า เฟอนิเชอะ ฟอ ดิ วัน วิฑ คโร ฟีท แอ็นด ดาย แค็นท อีเฝ็น ริเมมเบอะ เดอะ คอล)
sometimes i can feel your weight when i close my eyes
(ซัมไทม์ ซาย แค็น ฟีล ยุร เวท ฮเว็น นาย คโลส มาย ไอ)
seven times i was under you
(เซฝเอ็น ไทม ซาย วอส อันเดอะ ยู)

i never try to find you
(ไอ เนฝเออะ ทไร ทู ไฟนด ยู)
i hope you dont remember me
(ไอ โฮพ ยู ด้อนท์ ริเมมเบอะ มี)
i hope your not alone
(ไอ โฮพ ยุร น็อท อะโลน)
i don’t wanna know what your thinking
(ไอ ด้อนท์ วอนนา โน ฮว็อท ยุร ติ้งกิง)
i’m looking out the window
(แอม ลุคอิง เอ้า เดอะ วีนโด)
just f*cking drinking
(จัซท เอฟ *คิง ดริงคิง)

shallow frame and shaky sticks but i know there’s a river in me
(แฌลโล ฟเรม แอ็นด เฌคอิ ซทิค บัท ไอ โน แดร์ ซา รีฝเออะ อิน มี)
shallow minded adult tricks but i know there’s a river in me
(แฌลโล ไมนด อะดัลท ทริค บัท ไอ โน แดร์ ซา รีฝเออะ อิน มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Perfect Song คำอ่านไทย The National

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น