เนื้อเพลง White Dove คำอ่านไทย Scorpions

A place without a name
(อะ พเลซ วิเฑาท ดา เนม)
Under a burning sky
(อันเดอะ รา เบรินนิง ซไค)
There’s no milk and honey here
(แดร์ โน มิลค แอ็นด ฮันอิ เฮียร)
In the land of God
(อิน เดอะ แล็นด อ็อฝ ก็อด)
Someone holds a sign
(ซัมวัน โฮลด ซา ไซน)
It says we are human, too
(อิท เซ วี อาร์ ฮยูแม็น , ทู)
And while the sun goes down
(แอ็นด ฮไวล เดอะ ซัน โกซ เดาน)
The world goes by
(เดอะ เวิลด โกซ ไบ)

White dove
(ฮไวท ดัฝ)
Fly with the wind
(ฟไล วิฑ เดอะ วินด)
Take our hope under your wings
(เทค เอ๊า โฮพ อันเดอะ ยุร วิง)
For the world to know
(ฟอ เดอะ เวิลด ทู โน)
That hope will not die
(แดท โฮพ วิล น็อท ได)
Where the children cry
(ฮแว เดอะ ชีลดเร็น คไร)

Waves, big like a house
(เวฝ , บิก ไลค เก เฮาซ)
They’re stranded on a piece of wood
(เดรว ซทแร็นด ออน อะ พีซ อ็อฝ วู๊ด)
To leave it all behind
(ทู ลีฝ อิท ดอร์ บิไฮนด)
To start again
(ทู ซทาท อะเกน)
But instead of a new life
(บัท อินซเทด อ็อฝ อะ นยู ไลฟ)
All they find is a door that’s closed
(ออล เด ไฟนด อีส ซา โด แด๊ท คโลส)
And they keep looking for
(แอ็นด เด คีพ ลุคอิง ฟอ)
A place called home
(อะ พเลซ คอล โฮม)

White dove
(ฮไวท ดัฝ)
Fly with the wind
(ฟไล วิฑ เดอะ วินด)
Take our hope under your wings
(เทค เอ๊า โฮพ อันเดอะ ยุร วิง)
For the world to know
(ฟอ เดอะ เวิลด ทู โน)
That hope will not die
(แดท โฮพ วิล น็อท ได)
Where the children cry
(ฮแว เดอะ ชีลดเร็น คไร)

Na-na-na-na-na-na
(นา นา นา นา นา นา)
Na-na-na-na-na-na-na-na
(นา นา นา นา นา นา นา นา)
Na-na-na-na-na-na
(นา นา นา นา นา นา)
Na-na-na-na-na
(นา นา นา นา นา)

Can anyone tell me why [can anyone tell me why]
(แค็น เอนอิวัน เท็ล มี ฮไว [ แค็น เอนอิวัน เท็ล มี ฮไว])
The children of the world [children of the world]
(เดอะ ชีลดเร็น อ็อฝ เดอะ เวิลด [ ชีลดเร็น อ็อฝ เดอะ เวิลด])
Have to pay the price [pay the price]
(แฮ็ฝ ทู เพ เดอะ พไรซ [ เพ เดอะ พไรซ])

And now you’re telling me
(แอ็นด เนา ยัวร์ เทลลิง มี)
You’ve seen it all before
(ยู๊ฟ ซีน หนิด ออล บิโฟ)
I know that’s right but still
(ไอ โน แด๊ท ไรท บัท ซทิล)
It breaks my heart
(อิท บเรค มาย ฮาท)
Well, the golden lamb we’ve sent
(เว็ล , เดอะ โกลเด็น แล็ม หวีบ เซ็นท)
Makes us feel better now
(เมค อัซ ฟีล เบทเทอะ เนา)
But you know it’s just a drop
(บัท ยู โน อิทซ จัซท ดา ดร็อพ)
In a sea of tears
(อิน อะ ซี อ็อฝ เทีย)

White dove
(ฮไวท ดัฝ)
Fly with the wind
(ฟไล วิฑ เดอะ วินด)
Take our hope under your wings
(เทค เอ๊า โฮพ อันเดอะ ยุร วิง)
For the world to know
(ฟอ เดอะ เวิลด ทู โน)
That hope will not die
(แดท โฮพ วิล น็อท ได)
Where the children cry
(ฮแว เดอะ ชีลดเร็น คไร)

White dove
(ฮไวท ดัฝ)
Fly with the wind
(ฟไล วิฑ เดอะ วินด)
Take our hope under your wings
(เทค เอ๊า โฮพ อันเดอะ ยุร วิง)
For the world to know
(ฟอ เดอะ เวิลด ทู โน)
That hope will not die
(แดท โฮพ วิล น็อท ได)
Where the children cry
(ฮแว เดอะ ชีลดเร็น คไร)

Na-na-na-na-na-na
(นา นา นา นา นา นา)
Na-na-na-na-na-na-na-na
(นา นา นา นา นา นา นา นา)
Na-na-na-na-na-na
(นา นา นา นา นา นา)
Na-na-na-na-na
(นา นา นา นา นา)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง White Dove คำอ่านไทย Scorpions

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น