เนื้อเพลง Beautiful Day Without You คำอ่านไทย Royksopp

Living under guard
(ลีฝอิง อันเดอะ กาด)
Wind is on my neck
(วินด อีส ออน มาย เน็ค)
Sun is on my face
(ซัน อีส ออน มาย เฟซ)
A beautiful day without you
(อะ บยูทิฟุล เด วิเฑาท ยู)

Like reason go
(ไลค รี๊ซั่น โก)

How can I
(เฮา แค็น นาย)
Forget the pain
(เฟาะเกท เดอะ เพน)

Living under guard
(ลีฝอิง อันเดอะ กาด)
Wind is on my neck
(วินด อีส ออน มาย เน็ค)
Sun is on my face
(ซัน อีส ออน มาย เฟซ)
A beautiful day without you
(อะ บยูทิฟุล เด วิเฑาท ยู)

Feeling spoiled
(ฟีลอิง ซพอยล)
In this world
(อิน ดีซ เวิลด)
Fighting believes
(ไฟท์ดิง บิลีฝ)
How can I
(เฮา แค็น นาย)

I..
(ไอ)
Know..
(โน)
My..
(มาย)
Tragedy
(ทแรจเอะดิ)

Notion took about
(โนฌัน ทุค อะเบาท)
Still I wonder how
(ซทิล ไอ วันเดอะ เฮา)
Warming after rain
(วอมมิง อาฟเทอะ เรน)
Here await the pain
(เฮียร อะเวท เดอะ เพน)
Then after all
(เด็น อาฟเทอะ ออล)
I know I’ve gone
(ไอ โน แอฝ กอน)
It’s plentacy
(อิทซ เพลนแทดซี)
Just who we are
(จัซท ฮู วี อาร์)
In light of hate
(อิน ไลท อ็อฝ เฮท)
The way we talk
(เดอะ เว วี ทอค)
And acting shame
(แอ็นด แอคทิง เฌม)
Causeing harm
(คัชสติ้ง ฮาม)
Defend yourself
(ดิเฟนด ยุรเซลฟ)
And keep your guard
(แอ็นด คีพ ยุร กาด)
We realize
(วี รีแอะไลส)
We belong apart
(วี บิลอง อะพาท)
‘Cause we entise
(คอส วี เอนเทด)
We’ve got ways of knowing
(หวีบ ก็อท เว อ็อฝ โนอิง)

Living under guard
(ลีฝอิง อันเดอะ กาด)
Wind is on my neck
(วินด อีส ออน มาย เน็ค)
Sun is on my face
(ซัน อีส ออน มาย เฟซ)
A beautiful day without you
(อะ บยูทิฟุล เด วิเฑาท ยู)

like reason of gold
(ไลค รี๊ซั่น อ็อฝ โกลด)

How can I
(เฮา แค็น นาย)
Forget the pain
(เฟาะเกท เดอะ เพน)

Living under guard
(ลีฝอิง อันเดอะ กาด)
Wind is on my neck
(วินด อีส ออน มาย เน็ค)
Sun is on my face
(ซัน อีส ออน มาย เฟซ)
A beautiful day without you
(อะ บยูทิฟุล เด วิเฑาท ยู)

Feeling spoiled in this world
(ฟีลอิง ซพอยล อิน ดีซ เวิลด)
fighting believes
(ไฟท์ดิง บิลีฝ)

How can I…
(เฮา แค็น นาย)

When I’m alone
(ฮเว็น แอม อะโลน)
I know I go
(ไอ โน ไอ โก)
I paid in leaves
(ไอ เพลด อิน ลีฝ)
to the sun
(ทู เดอะ ซัน)
In light of god
(อิน ไลท อ็อฝ ก็อด)
I see myself
(ไอ ซี ไมเซลฟ)
movieing things
(มูฝวิอิง ธิง)
every day
(เอฝริ เด)
The open sky
(ดิ โอเพ็น ซไค)
The breathing stars
(เดอะ บรีสดิง ซทา)

‘Cause in these times
(คอส อิน ฑิส ไทม)
That’s no way of knowing
(แด๊ท โน เว อ็อฝ โนอิง)

Living under guard
(ลีฝอิง อันเดอะ กาด)
Wind is on my neck
(วินด อีส ออน มาย เน็ค)
Sun is on my face
(ซัน อีส ออน มาย เฟซ)
A beautiful day without you
(อะ บยูทิฟุล เด วิเฑาท ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Beautiful Day Without You คำอ่านไทย Royksopp

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น