เนื้อเพลง Say What You Say คำอ่านไทย Eminem

Dr. Dre
(เดทเออะ ดรี)
Huh, so I’m out the game huh?
(ฮู , โซ แอม เอ้า เดอะ เกม ฮู)

Eminem
(เอมมีนเอม)
Yo Dre, we ridin?
(โย ดรี , วี ริดอิน)

Dr. Dre
(เดทเออะ ดรี)
Whatever
(ฮว็อทเอฝเออะ)

Eminem
(เอมมีนเอม)
Well I’m witchu homie
(เว็ล แอม วิทชูโฮมี)

Dr. Dre
(เดทเออะ ดรี)
Ok, Let’s handle this small sh*t
(โอเค , เล็ท แฮ๊นเดิ้ล ดีซ ซมอล ฌะ *ที)

Eminem
(เอมมีนเอม)
I was born to brew up storms ‘n stir up sh*t
(ไอ วอส บอน ทู บรู อัพ ซทอม เอ็น ซเทอ อัพ ฌะ *ที)
Kick up dust, cuss til I slur up spit
(คิด อัพ ดัซท , ครัสทิล ไอ ซเลอ อัพ ซพิท)
Grew up too quickly been through too much sh*t
(กรู อัพ ทู ควีคลิ บีน ธรู ทู มัช ฌะ *ที)
Corrupt and now they pour it on like syrup, b*tch
(เคาะรัพท แอ็นด เนา เด โพ อิท ออน ไลค ซีรัพ , บี *tch)
Thick in gritz, sick and twisted Mr. B*ttersworth
(ธิค อิน เกรซ , ซิค แอ็นด ทวิซท มีซเทอะ บี *ttersworth)
Dre tole me to milk this sh*t for what it’s worth
(ดรี tole มี ทู มิลค ดีซ ฌะ *ที ฟอ ฮว็อท อิทซ เวิธ)
Till the cow just tilts and tips ‘n stumbles to earth
(ทิล เดอะ เคา จัซท ทิลท แซน ทิพ เอ็น แสตมเบิล ทู เอิธ)
And if I fumble the verse, keep going
(แอ็นด อิฟ ฟาย ฟัมเบิล เดอะ เฝิซ , คีพ โกอิ้ง)
First take, I make mistakes, just keep it
(เฟิซท เทค , ไอ เมค มิซเทค , จัซท คีพ อิท)
No punches, pull no punches, that’s weak sh*t
(โน พันเซด , พุล โน พันเซด , แด๊ท วีค ฌะ *ที)
Fake sh*t if I ever take sh*t, I eat sh*t
(เฟค ฌะ *ที อิฟ ฟาย เอฝเออะ เทค ฌะ *ที , ไอ อีท ฌะ *ที)
Was it for him? Wouldn’t be sh*t
(วอส ซิท ฟอ ฮิม วูดดึ่น บี ฌะ *ที)

Dr. Dre
(เดทเออะ ดรี)
Creep wit me, as we take a little trip down Memory Lane
(ครีพ วิท มี , แอ็ส วี เทค เก ลิ๊ทเทิ่ล ทริพ เดาน เมมโอะริ เลน)
Been in longer than anyone in the game
(บีน อิน ลองเงอ แฑ็น เอนอิวัน อิน เดอะ เกม)
And I ain’t got to lie about my age
(แอ็นด ดาย เอน ก็อท ทู ไล อะเบาท มาย เอจ)

Eminem
(เอมมีนเอม)
But what about Jermaine?
(บัท ฮว็อท อะเบาท เจอเมน)

Dr. Dre
(เดทเออะ ดรี)
F*ck Jermaine, he don’t belong speakin mine or Timbaland’s name
(เอฟ *ck เจอเมน, ฮี ด้อนท์ บิลอง สปีกิน ไมน ออ ทิมแบน เนม)
And don’t think I don’t read your little interviews and see what your sayin
(แอ็นด ด้อนท์ ธิงค ไอ ด้อนท์ เร็ด ยุร ลิ๊ทเทิ่ล อีนเทิฝยู แซน ซี ฮว็อท ยุร เซย์อิน)
I’ma giant, and I ain’t gotta move till I’m revoked
(แอมอา ไจแอ็นท , แอ็นด ดาย เอน กอททะ มูฝ ทิล แอม ริโฝค)
When I see you, I’ma step on you and not even know it
(ฮเว็น นาย ซี ยู , แอมอา ซเท็พ ออน ยู แอ็นด น็อท อีเฝ็น โน อิท)
Ya midget, Mini-Me, with a buncha little Mini-You’s
(ยา มีจเอ็ท , มีนิ มี , วิฑ อะ บัญชา ลิ๊ทเทิ่ล มีนิ ยู)
Runnin around your backyard swimming pools
(รูนนิน อะเรานด ยุร แบคคีหยาด สวิมมิง พูล)
Over 80 million records sold
(โอเฝอะ 80 มีลยัน เรคออด โซลด)
And I ain’t had to do it with 10 or 11 year olds
(แอ็นด ดาย เอน แฮ็ด ทู ดู อิท วิฑ เทน ออ 11 เยีย โอลด)

Chorus:
(โครัซ 🙂
Cuz what you say is what you say
(คัซ ฮว็อท ยู เซ อีส ฮว็อท ยู เซ)
Say what you say how you say it whenever you sayin it
(เซ ฮว็อท ยู เซ เฮา ยู เซ อิท ฮเว็นเอฝเออะ ยู เซย์อิน หนิด)
Just remember how you said it when you was sprayin it
(จัซท ริเมมเบอะ เฮา ยู เซ็ด ดิท ฮเว็น ยู วอส สเปยิน หนิด)
So who you playin with huh huh huh huh?
(โซ ฮู ยู เพลย์ยิน วิฑ ฮู ฮู ฮู ฮู)

Cuz what you say is what you say
(คัซ ฮว็อท ยู เซ อีส ฮว็อท ยู เซ)
Say what you say how you say it whenever you sayin it
(เซ ฮว็อท ยู เซ เฮา ยู เซ อิท ฮเว็นเอฝเออะ ยู เซย์อิน หนิด)
Just remember how you said it when you was sprayin it
(จัซท ริเมมเบอะ เฮา ยู เซ็ด ดิท ฮเว็น ยู วอส สเปยิน หนิด)
So who you playin with huh huh huh huh?
(โซ ฮู ยู เพลย์ยิน วิฑ ฮู ฮู ฮู ฮู)

Eminem
(เอมมีนเอม)
Second verse, it gets worst
(เซคอันด เฝิซ , อิท เก็ท เวิซท)
It gets no better than this
(อิท เก็ท โน เบทเทอะ แฑ็น ดีซ)
Amatuers drink veteran piss
(เอมัสทูส ดริงค เฝ็ทเออะแร็น พิซ)
From a Dixie cup, if you ever mix me up
(ฟร็อม มา ดีคซิ คัพ , อิฟ ยู เอฝเออะ มิคซ มี อัพ)
Or confuse me with a Canibus or Dre with a Dupri
(ออ ค็อนฟยูส มี วิฑ อะ เคนีบัส ออ ดรี วิฑ อะ ดุพพรี)
Will rub it in, every club your in, we’ll have you
(วิล รับ อิท อิน , เอฝริ คลับ ยุร อิน , เว็ล แฮ็ฝ ยู)
Blackballed and make sure you never rap a f*cken again
(บแล็คบอล แอ็นด เมค ฌุร ยู เนฝเออะ แร็พ อะ เอฟ *cken อะเกน)
Dre ain’t havin it as long as Im here, play Devil’s Advocate
(ดรี เอน เฮฝวิน หนิด แอ็ส ล็อง แอ็ส แอม เฮียร , พเล เด๊ฝิ้ล แอดโฝะเค็ท)

Dr. Dre
(เดทเออะ ดรี)
If there was some magic sh*t I could wave
(อิฟ แดร์ วอส ซัม แมจอิค ฌะ *ที ไอ เคิด เวฝ)
Over the indusrty that could save it when I’m gone
(โอเฝอะ ดิ แอนดัสที แดท เคิด เซฝ อิท ฮเว็น แอม กอน)
And bury to make sure the tradition carries on
(แอ็นด เบริ ทู เมค ฌุร เดอะ ทระดีฌอัน แคร์รี่ ออน)
I would
(ไอ เวิด)

Eminem
(เอมมีนเอม)
If I could only use this power for good
(อิฟ ฟาย เคิด โอ๊นลี่ ยูซ ดีซ เพาเออะ ฟอ เกิด)
I wouldn’t, not even if I could
(ไอ วูดดึ่น , น็อท อีเฝ็น อิฟ ฟาย เคิด)

Dr. Dre
(เดทเออะ ดรี)
From the hood and I’m a hornet
(ฟร็อม เดอะ ฮุด แอ็นด แอม มา ฮอเน็ท)
And I’ma only sting when I’m cornered
(แอ็นด แอมอา โอ๊นลี่ ซทิง ฮเว็น แอม คอเนอะ)

Eminem
(เอมมีนเอม)
And I’ma only s*cker punch or swing without warnin
(แอ็นด แอมอา โอ๊นลี่ เอส *cker พันช ออ ซวิง วิเฑาท วอนนิน)
And swing to knock somebody’s f*ckin head off
(แอ็นด ซวิง ทู น็อค ซัมบอดี้ เอฟ *ckin เฮ็ด ออฟฟ)
Cuz I know, when they get up, I won’t get a chance to let off
(คัซ ไอ โน , ฮเว็น เด เก็ท อัพ , ไอ ว็อนท เก็ท ดา ชานซ ทู เล็ท ออฟฟ)
Another punch, I’m punk-rock, no one’s punk
(แอะนัธเออะ พันช , แอม พรัค ร็อค , โน วัน พรัค)
Don’t give a f*ck, white pop, so much spunk
(ด้อนท์ กิฝ อะ เอฟ *ck , ฮไวท พ็อพ , โซ มัช สปังคฺ)
When I was little I knew I would blow up
(ฮเว็น นาย วอส ลิ๊ทเทิ่ล ไอ นยู ไอ เวิด บโล อัพ)
And sell a mil or grow up to be a tiller
(แอ็นด เซ็ล อะ มิล ออ กโร อัพ ทู บี อะ ทีลเลอะ)
Go nuts and be a killer
(โก นัท แซน บี อะ คีลเลอะ)

Dr. Dre
(เดทเออะ ดรี)
And I’m somethin of a phenom
(แอ็นด แอม ซัมติน อ็อฝ อะ ฟีนอม)
One puff of the chron
(วัน พัฟ อ็อฝ เดอะ ครอท)
I’m unstoppable, I’m alive, I’m on top again
(แอม อันสตอพปาเบิล , แอม อะไลฝ , แอม ออน ท็อพ อะเกน)
There’s no obstacle that I can’t conquer
(แดร์ โน อ๊อบสเทเคิ่ล แดท ไอ แค็นท คองเคอะ)
So come along with us [Come On]
(โซ คัม อะลอง วิฑ อัซ [ คัมมอน])

Chorus:
(โครัซ 🙂
Cuz what you say is what you say
(คัซ ฮว็อท ยู เซ อีส ฮว็อท ยู เซ)
Say what you say how you say it whenever you sayin it
(เซ ฮว็อท ยู เซ เฮา ยู เซ อิท ฮเว็นเอฝเออะ ยู เซย์อิน หนิด)
Just remember how you said it when you was sprayin it
(จัซท ริเมมเบอะ เฮา ยู เซ็ด ดิท ฮเว็น ยู วอส สเปยิน หนิด)
So who you playin with huh huh huh huh?
(โซ ฮู ยู เพลย์ยิน วิฑ ฮู ฮู ฮู ฮู)

Cuz what you say is what you say
(คัซ ฮว็อท ยู เซ อีส ฮว็อท ยู เซ)
Say what you say how you say it whenever you sayin it
(เซ ฮว็อท ยู เซ เฮา ยู เซ อิท ฮเว็นเอฝเออะ ยู เซย์อิน หนิด)
Just remember how you said it when you was sprayin it
(จัซท ริเมมเบอะ เฮา ยู เซ็ด ดิท ฮเว็น ยู วอส สเปยิน หนิด)
So who you playin with huh huh huh huh?
(โซ ฮู ยู เพลย์ยิน วิฑ ฮู ฮู ฮู ฮู)

Dr. Dre
(เดทเออะ ดรี)
Now anybody who knows Dre
(เนา เอนอิบอดิ ฮู โน ดรี)
Knows I’m about fast cars and alize, partyin all day
(โน แอม อะเบาท ฟัซท คา แซน อลิเซ , พาร์ดีอิน ออล เด)
But I handle my business cuz it’s work before play
(บัท ไอ แฮ๊นเดิ้ล มาย บีสเน็ซ คัซ อิทซ เวิค บิโฟ พเล)
Don’t look for trouble but I serve you gourmet
(ด้อนท์ ลุค ฟอ ทรั๊บเบิ้ล บัท ไอ เซิฝ ยู กูรเม)
However you want it, you could have it your way
(เฮาเอฝเออะ ยู ว็อนท ดิธ , ยู เคิด แฮ็ฝ อิท ยุร เว)
You f*ck my night up, I’ma f*ck up your day
(ยู เอฟ *ck มาย ไนท อัพ , แอมอา เอฟ *ck อัพ ยุร เด)
Bullet with your name, sendin it your way
(บูลเล็ท วิฑ ยุร เนม , เซ็นดิน หนิด ยุร เว)
That goes for anyone who walks thru that doorway
(แดท โกซ ฟอ เอนอิวัน ฮู วอค ธรู แดท ดอร์เวย์)
Cuz this is my space, you invade it
(คัซ ดีซ ซิส มาย ซเพซ , ยู อินเฝด อิท)
Live to regret it and you die tryin to violate it
(ไลฝ ทู ริกเรท ดิธ แอ็นด ยู ได ทายอิน ทู ไฝโอะเลท อิท)
F*ck around and you’ll get anahilated
(เอฟ *ck อะเรานด แอ็นด โยว เก็ท เอนาเฮเลย์เดด)
Eyes diliated
(ไอ ดีลีเอเดด)

Eminem
(เอมมีนเอม)
Ha, like my old lady
(ฮา , ไลค มาย โอลด เลดิ)
Cuz what you say is what you say
(คัซ ฮว็อท ยู เซ อีส ฮว็อท ยู เซ)
Sometimes what you mean is 2 different things
(ซัมไทม์ ฮว็อท ยู มีน อีส ทู ดีฟเฟอะเร็นท ธิง)
Depending on your mood, if it swings, think too many things
(ดีแพนดิ้ง ออน ยุร มูด , อิฟ อิท ซวิง , ธิงค ทู เมนอิ ธิง)
Little hit of Dre’s weed, I can do anything
(ลิ๊ทเทิ่ล ฮิท อ็อฝ ดรี วี , ไอ แค็น ดู เอนอิธิง)
Catch a contact, then I’m gone and I’m back
(แค็ช อะ คอนแท็คท , เด็น แอม กอน แอ็นด แอม แบ็ค)
I speed write and my loose leaves my lanch pad
(ไอ ซพีด ไรท แอ็นด มาย ลูซ ลีฝ มาย แลนชฺ แพ็ด)

Dr. Dre
(เดทเออะ ดรี)
And I can pull any string
(แอ็นด ดาย แค็น พุล เอนอิ ซทริง)
Don’t have to prove anything
(ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู พรูฝ เอนอิธิง)
Catch a contract on your head
(แค็ช อะ คอนทแร็คท ออน ยุร เฮ็ด)
You headed West, talk sh*t about Dre?
(ยู เฮ็ด เว็ซท , ทอค ฌะ *ที อะเบาท ดรี)
You better get a vest, then invest in something
(ยู เบทเทอะ เก็ท ดา เฝ็ซท , เด็น อินเฝซท อิน ซัมติง)
To protect your head and neck
(ทู พโระเทคท ยุร เฮ็ด แอ็นด เน็ค)

Eminem
(เอมมีนเอม)
And it’s back and forth all day like Red and Meth
(แอ็นด อิทซ แบ็ค แอ็นด โฟธ ออล เด ไลค เร็ด แอ็นด เมตสฺ)
I joke when I say I’m the best in the booth
(ไอ โจค ฮเว็น นาย เซ แอม เดอะ เบ็ซท อิน เดอะ บูธ)
But a lot of truth is said injest
(บัท ดา ล็อท อ็อฝ ทรูธ อีส เซ็ด แอนเจด)
And if I ever do live to be a legend
(แอ็นด อิฟ ฟาย เอฝเออะ ดู ไลฝ ทู บี อะ เลจเอ็นด)
I’ma die a sudden death, 5 mics in The Source
(แอมอา ได อะ ซัดดน เด็ธ , ไฟท์ ไมคะ ซิน เดอะ โซซ)
Ain’t holdin’ my f*ckin breath
(เอน โฮดดิน มาย เอฟ *ckin บเร็ธ)
But I suffocate for the respect
(บัท ไอ ซัฟโฟะเคท ฟอ เดอะ ริซเพคท)
Fore I breath the collect the f*ckin check
(โฟ ไอ บเร็ธ เดอะ ค็อลเลคท เดอะ เอฟ *ckin เช็ค)

Chorus:
(โครัซ 🙂
Cuz what you say is what you say
(คัซ ฮว็อท ยู เซ อีส ฮว็อท ยู เซ)
Say what you say how you say it whenever you sayin it
(เซ ฮว็อท ยู เซ เฮา ยู เซ อิท ฮเว็นเอฝเออะ ยู เซย์อิน หนิด)
Just remember how you said it when you was sprayin it
(จัซท ริเมมเบอะ เฮา ยู เซ็ด ดิท ฮเว็น ยู วอส สเปยิน หนิด)
So who you playin with huh huh huh huh?
(โซ ฮู ยู เพลย์ยิน วิฑ ฮู ฮู ฮู ฮู)

Cuz what you say is what you say
(คัซ ฮว็อท ยู เซ อีส ฮว็อท ยู เซ)
Say what you say how you say it whenever you sayin it
(เซ ฮว็อท ยู เซ เฮา ยู เซ อิท ฮเว็นเอฝเออะ ยู เซย์อิน หนิด)
Just remember how you said it when you was sprayin it
(จัซท ริเมมเบอะ เฮา ยู เซ็ด ดิท ฮเว็น ยู วอส สเปยิน หนิด)
So who you playin with huh huh huh huh?
(โซ ฮู ยู เพลย์ยิน วิฑ ฮู ฮู ฮู ฮู)

Dr. Dre
(เดทเออะ ดรี)
Watch your f*ckin’ mouth
(ว็อช ยุร เอฟ *ckin เมาธ)

Timbaland
(ทิมแบน)
Yo this Timbaland, tell him I said s*ck [*tchka*] my d*ck
(โย ดีซ ทิมแบน , เท็ล ฮิม ไอ เซ็ด เอส *ck [ *tchka*] มาย d*ck)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Say What You Say คำอ่านไทย Eminem

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น