เนื้อเพลง Hot Boyz คำอ่านไทย Missy Elliott feat Lil’ Mo

[Missy]
([ มีซซิ])
This is for my ghetto motherf*ckers
(ดีซ ซิส ฟอ มาย เกทโท motherf*ckers)
Uh hey, are you really a hot boy?
(อา เฮ , อาร์ ยู ริแอ็ลลิ อะ ฮ็อท บอย)
Oh, check me
(โอ , เช็ค มี)

[Lil’ Mo]
([ ลิล โม])
What’s your name, cause I’m impressed
(ฮว็อท ยุร เนม , คอส แอม อิมพเรซ)
Can you treat me good, I won’t settle for less
(แค็น ยู ทรีท มี เกิด , ไอ ว็อนท เซ็ทเทิ่ล ฟอ เลซ)
You a hot boy, a rock boy
(ยู อะ ฮ็อท บอย , อะ ร็อค บอย)
A fun toy, tote a glock boy
(อะ ฟัน ทอย , tote อะ คล็อก บอย)
Where you live, is it by yourself
(ฮแว ยู ไลฝ , อีส ซิท ไบ ยุรเซลฟ)
Can I move wit’ you, do you need some help
(แค็น นาย มูฝ วิท ยู , ดู ยู นีด ซัม เฮ็ลพ)
I cook boy, I’ll give you more
(ไอ คุ๊ค บอย , อิล กิฝ ยู โม)
I’mma fly girl, and I like those
(แอมมา ฟไล เกิล , แอ็นด ดาย ไลค โฑส)

[Missy & Lil’ Mo]
([ มีซซิ & ลิล โม])
Hot boyz
(ฮ็อท บอยซ์)
Baby you got what I want
(เบบิ ยู ก็อท ฮว็อท ไอ ว็อนท)
See cuz y’all be drivin’ Lexus jeeps
(ซี คัซ ยอล บี ดรายวิน เล็กเซด จีพ)
And the Benz jeeps, and the Lincoln jeeps
(แอ็นด เดอะ เบนซฺจีพ , แอ็นด เดอะ ลินเคิน จีพ)
Nothin’ cheaper, got them Platinum Visa’s
(นอทติน ชีพเปอ , ก็อท เฑ็ม พแลทนัม ฝีสะ)

Hot boyz
(ฮ็อท บอยซ์)
Baby you got what I want
(เบบิ ยู ก็อท ฮว็อท ไอ ว็อนท)
See cuz y’all be drivin’ Jaguars
(ซี คัซ ยอล บี ดรายวิน แจกวา)
And the Bentley’s, and the Rolls Royce
(แอ็นด เดอะ เบนลี่ , แอ็นด เดอะ โรล โรยสฺ)
Playin’ hardballs wit’ them Platinum Visa’s
(เพลย์ยิน ฮาดบอล วิท เฑ็ม พแลทนัม ฝีสะ)

[Lil’ Mo]
([ ลิล โม])
Is that your car, the SK-8
(อีส แดท ยุร คา , เดอะ SK เอ๊ก)
Are you riding alone, can I be your date
(อาร์ ยู ไรดอิง อะโลน , แค็น นาย บี ยุร เดท)
Come get me, gimmie, don’t dis me, don’t trick me
(คัม เก็ท มี , กริมมี่ , ด้อนท์ ดิซ มี , ด้อนท์ ทริค มี)
Got some friends, can they come too
(ก็อท ซัม ฟเร็นด , แค็น เด คัม ทู)
Can you hook them up wit’ some boyz like you
(แค็น ยู ฮุค เฑ็ม อัพ วิท ซัม บอยซ์ ไลค ยู)
A hot boy, a rock boy, on top boy
(อะ ฮ็อท บอย , อะ ร็อค บอย , ออน ท็อพ บอย)
And I like those
(แอ็นด ดาย ไลค โฑส)

[Missy & Lil’ Mo]
([ มีซซิ & ลิล โม])
Hot boyz
(ฮ็อท บอยซ์)
Baby you got what I want
(เบบิ ยู ก็อท ฮว็อท ไอ ว็อนท)
See cuz y’all be drivin’ Lexus jeeps
(ซี คัซ ยอล บี ดรายวิน เล็กเซด จีพ)
And the Benz jeeps, and the Lincoln jeeps
(แอ็นด เดอะ เบนซฺจีพ , แอ็นด เดอะ ลินเคิน จีพ)
Nothin’ cheaper, wit’ them Platinum Visa’s
(นอทติน ชีพเปอ , วิท เฑ็ม พแลทนัม ฝีสะ)

Hot boyz
(ฮ็อท บอยซ์)
Baby you got what I want
(เบบิ ยู ก็อท ฮว็อท ไอ ว็อนท)
See cuz y’all be drivin’ Jaguars
(ซี คัซ ยอล บี ดรายวิน แจกวา)
And the Bentley’s, and the Rolls Royce
(แอ็นด เดอะ เบนลี่ , แอ็นด เดอะ โรล โรยสฺ)
Playin’ hardball wit’ them Platinum Visa’s
(เพลย์ยิน ฮาดบอล วิท เฑ็ม พแลทนัม ฝีสะ)

[Missy]
([ มีซซิ])
Yo, I’mma dig in yo’ pockets
(โย , แอมมา ดิก อิน โย พอคเค็ท)
Dig in yo’ wallets
(ดิก อิน โย วอลเล็ท)
Is there money unfounded
(อีส แดร์ มันอิ อันเฟานดิด)
Yeah, you got my heart poundin’
(เย่ , ยู ก็อท มาย ฮาท พาวดิน)
You a hot boy, drive a drop boy
(ยู อะ ฮ็อท บอย , ดไรฝ อะ ดร็อพ บอย)
With alot boy, and you tote a glock boy
(วิฑ อล๊อต บอย , แอ็นด ยู tote อะ คล็อก บอย)
Give me no reason, I know that you treatin’
(กิฝ มี โน รี๊ซั่น , ไอ โน แดท ยู ทรีดิน)
These diamonds I’m needin’, make you believe it
(ฑิส ไดมันด แอม นีดิน , เมค ยู บิลีฝ อิท)
I want alot boy, with a hot boy
(ไอ ว็อนท อล๊อต บอย , วิฑ อะ ฮ็อท บอย)
Got a fun toy and you tote a glock boy
(ก็อท ดา ฟัน ทอย แอ็นด ยู tote อะ คล็อก บอย)

[Missy & Lil’ Mo’]
([ มีซซิ & ลิล โม])
Hot boy
(ฮ็อท บอย)
Baby you got what I want
(เบบิ ยู ก็อท ฮว็อท ไอ ว็อนท)
Won’t you really come and satisfy me
(ว็อนท ยู ริแอ็ลลิ คัม แอ็นด แซทอิซไฟ มี)
I be lovin’ you like endlessly
(ไอ บี ลัฝวิน ยู ไลค เอนเล็ซลิ)
[Everyday all day]
([ เอวี่เดย์ ออล เด])

Hot boy
(ฮ็อท บอย)
Baby you got what I want
(เบบิ ยู ก็อท ฮว็อท ไอ ว็อนท)
Won’t you really come and satisfy me
(ว็อนท ยู ริแอ็ลลิ คัม แอ็นด แซทอิซไฟ มี)
I be lovin’ you like endlessly
(ไอ บี ลัฝวิน ยู ไลค เอนเล็ซลิ)
[Oh, yes I will]
([ โอ , เย็ซ ซาย วิล])

[Missy]
([ มีซซิ])
Where the Lexus jeeps, and the Benz jeeps
(ฮแว เดอะ เล็กเซด จีพ , แอ็นด เดอะ เบนซฺจีพ)
And the Lincoln jeeps, and the Bentley’s
(แอ็นด เดอะ ลินเคิน จีพ , แอ็นด เดอะ เบนลี่)
And the Jaguars, and the fly cars
(แอ็นด เดอะ แจกวา , แอ็นด เดอะ ฟไล คา)
Where you at?
(ฮแว ยู แอ็ท)

Where your Lexus jeeps, and the Benz jeeps
(ฮแว ยุร เล็กเซด จีพ , แอ็นด เดอะ เบนซฺจีพ)
And the Lincoln jeeps, and the Bentley’s
(แอ็นด เดอะ ลินเคิน จีพ , แอ็นด เดอะ เบนลี่)
And the Jaguars, and the fly cars
(แอ็นด เดอะ แจกวา , แอ็นด เดอะ ฟไล คา)
Where you at?
(ฮแว ยู แอ็ท)

[Lil’ Mo’]
([ ลิล โม])
Yeah yeah, yeah yeah
(เย่ เย่ , เย่ เย่)
Hot boyz, hot boyz [I’m out]
(ฮ็อท บอยซ์ , ฮ็อท บอยซ์ [ แอม เอ้า])
Hot boyz, I like ’em like that
(ฮ็อท บอยซ์ , ไอ ไลค เอ็ม ไลค แดท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Hot Boyz คำอ่านไทย Missy Elliott feat Lil’ Mo

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น