เนื้อเพลง Do It Well คำอ่านไทย Jennifer Lopez

Do it, do it
(ดู อิท , ดู อิท)
You do it, do it
(ยู ดู อิท , ดู อิท)
You’re doin’ it well
(ยัวร์ โดย หนิด เว็ล)

Here’s the thing
(เฮียร เดอะ ธิง)
I was minding my own business doin’ what I do
(ไอ วอส มายดิง มาย โอน บีสเน็ซ โดย ฮว็อท ไอ ดู)
I wasn’t tryina look for anything
(ไอ วอสซึ้น ทายอีนา ลุค ฟอ เอนอิธิง)
All of a sudden couldnt take my eyes off you
(ออล อ็อฝ อะ ซัดดน คูดซึ่น เทค มาย ไอ ออฟฟ ยู)
I didn’t even know if you could tell
(ไอ ดิ๊นอิน อีเฝ็น โน อิฟ ยู เคิด เท็ล)
That you had me in a daze sayin’ ‘What the hell’
(แดท ยู แฮ็ด มี อิน อะ เดส เซย์อิน ฮว็อท เดอะ เฮ็ล)
Here’s my name, number baby just hit my cell
(เฮียร มาย เนม , นัมเบอะ เบบิ จัซท ฮิท มาย เซ็ล)
Loving everything you do ’cause you do it well
(ลัฝอิง เอ๊วี่ติง ยู ดู คอส ยู ดู อิท เว็ล)
Don’t know what you got me thinkin’
(ด้อนท์ โน ฮว็อท ยู ก็อท มี ติ้งกิน)

You ain’t even tryina play me boy
(ยู เอน อีเฝ็น ทายอีนา พเล มี บอย)
‘Cause you’re so good, and you’re so fine
(คอส ยัวร์ โซ เกิด , แอ็นด ยัวร์ โซ ไฟน)
Got me sayin’ crazy things, listen
(ก็อท มี เซย์อิน คเรสิ ธิง , ลิ๊สซึ่น)

I ain’t ever met a man like that [No]
(ไอ เอน เอฝเออะ เม็ท ดา แม็น ไลค แดท [ โน])
I ain’t ever fell so far, so fast [No]
(ไอ เอน เอฝเออะ เฟ็ล โซ ฟา , โซ ฟัซท [ โน])
You can turn me on, throw me off track
(ยู แค็น เทิน มี ออน , ธโร มี ออฟฟ ทแรค)
Boy you do it, do it
(บอย ยู ดู อิท , ดู อิท)
You do it, do it
(ยู ดู อิท , ดู อิท)
You’re doin’ it well
(ยัวร์ โดย หนิด เว็ล)

I ain’t ever met a man like that [No]
(ไอ เอน เอฝเออะ เม็ท ดา แม็น ไลค แดท [ โน])
I ain’t ever fell so far, so fast [No]
(ไอ เอน เอฝเออะ เฟ็ล โซ ฟา , โซ ฟัซท [ โน])
You can turn me on, throw me off track
(ยู แค็น เทิน มี ออน , ธโร มี ออฟฟ ทแรค)
Boy you do it, do it
(บอย ยู ดู อิท , ดู อิท)
You do it, do it
(ยู ดู อิท , ดู อิท)
You’re doin’ it well
(ยัวร์ โดย หนิด เว็ล)

Oh, yeah… hey
(โอ , เย่ เฮ)

Let me tell you how it’s gonna go
(เล็ท มี เท็ล ยู เฮา อิทซ กอนนะ โก)
You and me, gonna need a little privacy
(ยู แอ็นด มี , กอนนะ นีด อะ ลิ๊ทเทิ่ล พไรฝะซิ)
I don’t wanna do the dance, no do-si-do
(ไอ ด้อนท์ วอนนา ดู เดอะ ดานซ , โน ดู si ดู)
I’m a one woman man 7 days a week
(แอม มา วัน วูมเอิน แม็น เซฝเว่น เด ซา วีค)
Quit tryina play it cool boy make your move
(ควิท ทายอีนา พเล อิท คูล บอย เมค ยุร มูฝ)
I told you how it is, nothin’ to lose
(ไอ โทลด ยู เฮา อิท อีส , นอทติน ทู ลูส)
You been starin over here all night for free
(ยู บีน สตาร์ริน โอเฝอะ เฮียร ออล ไนท ฟอ ฟรี)
And I ain’t takin’ no cash or credit, just a guarantee
(แอ็นด ดาย เอน ทอคกิ่น โน แค็ฌ ออ คเรดอิท , จัซท ดา แกเร็นที)
There ain’t nobody else but me boy
(แดร์ เอน โนบอดี้ เอ็ลซ บัท มี บอย)

You ain’t even tryina play me boy
(ยู เอน อีเฝ็น ทายอีนา พเล มี บอย)
‘Cause you’re so good, and you’re so fine
(คอส ยัวร์ โซ เกิด , แอ็นด ยัวร์ โซ ไฟน)
Got me sayin’ crazy things, listen
(ก็อท มี เซย์อิน คเรสิ ธิง , ลิ๊สซึ่น)

I ain’t ever met a man like that [No]
(ไอ เอน เอฝเออะ เม็ท ดา แม็น ไลค แดท [ โน])
I ain’t ever fell so far, so fast [No]
(ไอ เอน เอฝเออะ เฟ็ล โซ ฟา , โซ ฟัซท [ โน])
You can turn me on, throw me off track
(ยู แค็น เทิน มี ออน , ธโร มี ออฟฟ ทแรค)
Boy you do it, do it
(บอย ยู ดู อิท , ดู อิท)
You do it, do it
(ยู ดู อิท , ดู อิท)
You’re doin’ it well
(ยัวร์ โดย หนิด เว็ล)

I ain’t ever met a man like that [No]
(ไอ เอน เอฝเออะ เม็ท ดา แม็น ไลค แดท [ โน])
I ain’t ever fell so far, so fast [No]
(ไอ เอน เอฝเออะ เฟ็ล โซ ฟา , โซ ฟัซท [ โน])
You can turn me on, throw me off track
(ยู แค็น เทิน มี ออน , ธโร มี ออฟฟ ทแรค)
Boy you do it, do it
(บอย ยู ดู อิท , ดู อิท)
You do it, do it
(ยู ดู อิท , ดู อิท)
You’re doin’ it well
(ยัวร์ โดย หนิด เว็ล)

Hey, yeah
(เฮ , เย่)
Oh
(โอ)

Baby not lookin’ for false pretenses
(เบบิ น็อท ลุคกิน ฟอ ฟอลซ พริเทนซ)
I think you just shocked me to my senses
(ไอ ธิงค ยู จัซท ฌ็อค มี ทู มาย เซ็นซ)
Everything that you do feels right
(เอ๊วี่ติง แดท ยู ดู ฟีล ไรท)
Do it, do it
(ดู อิท , ดู อิท)
Do it, do it all night
(ดู อิท , ดู อิท ดอร์ ไนท)

Baby not lookin’ for false pretenses
(เบบิ น็อท ลุคกิน ฟอ ฟอลซ พริเทนซ)
I think you just shocked me to my senses
(ไอ ธิงค ยู จัซท ฌ็อค มี ทู มาย เซ็นซ)
Everything that you do feels right
(เอ๊วี่ติง แดท ยู ดู ฟีล ไรท)
Do it, do it
(ดู อิท , ดู อิท)
Do it, do it all night
(ดู อิท , ดู อิท ดอร์ ไนท)

I ain’t ever met a man like that [No]
(ไอ เอน เอฝเออะ เม็ท ดา แม็น ไลค แดท [ โน])
I ain’t ever fell so far, so fast [No]
(ไอ เอน เอฝเออะ เฟ็ล โซ ฟา , โซ ฟัซท [ โน])
You can turn me on, throw me off track
(ยู แค็น เทิน มี ออน , ธโร มี ออฟฟ ทแรค)
‘Cause you do it, do it
(คอส ยู ดู อิท , ดู อิท)
You do it, do it
(ยู ดู อิท , ดู อิท)
You’re doin’ it well
(ยัวร์ โดย หนิด เว็ล)

I ain’t ever met a man like that [No]
(ไอ เอน เอฝเออะ เม็ท ดา แม็น ไลค แดท [ โน])
I ain’t ever fell so far, so fast [No]
(ไอ เอน เอฝเออะ เฟ็ล โซ ฟา , โซ ฟัซท [ โน])
You can turn me on, throw me off track
(ยู แค็น เทิน มี ออน , ธโร มี ออฟฟ ทแรค)
Boy you do it, do it
(บอย ยู ดู อิท , ดู อิท)
You do it, do it
(ยู ดู อิท , ดู อิท)
You’re doin’ it well
(ยัวร์ โดย หนิด เว็ล)

I ain’t ever met a man like that [No] [Like that]
(ไอ เอน เอฝเออะ เม็ท ดา แม็น ไลค แดท [ โน] [ ไลค แดท])
I ain’t ever fell so far, so fast [No] [Like that]
(ไอ เอน เอฝเออะ เฟ็ล โซ ฟา , โซ ฟัซท [ โน] [ ไลค แดท])
You can turn me on, throw me off track
(ยู แค็น เทิน มี ออน , ธโร มี ออฟฟ ทแรค)
Boy you do it, do it
(บอย ยู ดู อิท , ดู อิท)
You do it, do it
(ยู ดู อิท , ดู อิท)
You’re doin’ it well
(ยัวร์ โดย หนิด เว็ล)

I ain’t ever met a man like that [No]
(ไอ เอน เอฝเออะ เม็ท ดา แม็น ไลค แดท [ โน])
I ain’t ever fell so far, so fast [No]
(ไอ เอน เอฝเออะ เฟ็ล โซ ฟา , โซ ฟัซท [ โน])
You can turn me on, throw me off track
(ยู แค็น เทิน มี ออน , ธโร มี ออฟฟ ทแรค)
Boy you do it, do it
(บอย ยู ดู อิท , ดู อิท)
You do it, do it
(ยู ดู อิท , ดู อิท)
You’re doin’ it well
(ยัวร์ โดย หนิด เว็ล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Do It Well คำอ่านไทย Jennifer Lopez

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น