เนื้อเพลง I Am Strong คำอ่านไทย North

[Thanh]
([ ทาน])
There was a time when it was hard to see
(แดร์ วอส ซา ไทม ฮเว็น หนิด วอส ฮาด ทู ซี)
A future out in front where I am free
(อะ ฟยูเชอะ เอ้า อิน ฟรันท ฮแว ไอ แอ็ม ฟรี)
But then I found the fire
(บัท เด็น นาย เฟานด เดอะ ไฟร)
The strength, the heart’s desire
(เดอะ ซทเร็งธ , เดอะ ฮาท ดิไสร)
Bring it on, can’t go wrong, I am strong
(บริง อิท ออน , แค็นท โก ร็อง , ไอ แอ็ม ซทร็อง)

[Chorus]
([ โครัซ])
I am young, hear me cry
(ไอ แอ็ม ยัง , เฮีย มี คไร)
Tell the world that I can fly
(เท็ล เดอะ เวิลด แดท ไอ แค็น ฟไล)
I believe, we have the strength to carry on
(ไอ บิลีฝ , วี แฮ็ฝ เดอะ ซทเร็งธ ทู แคริ ออน)
I will say, hear me pray
(ไอ วิล เซ , เฮีย มี พเร)
Now I’m free, I am on my way
(เนา แอม ฟรี , ไอ แอ็ม ออน มาย เว)
I will fight, I am brave, I am strong
(ไอ วิล ไฟท , ไอ แอ็ม บเรฝ , ไอ แอ็ม ซทร็อง)

[Joel]
([ โจเอล])
I said one day that I would show them all
(ไอ เซ็ด วัน เด แดท ไอ เวิด โฌ เฑ็ม ออล)
And now I’ve shown the world that I stand tall
(แอ็นด เนา แอฝ โฌน เดอะ เวิลด แดท ไอ ซแท็นด ทอล)
And now I’ve found the fire
(แอ็นด เนา แอฝ เฟานด เดอะ ไฟร)
The will to go much higher
(เดอะ วิล ทู โก มัช ไฮเออะ)
Bring it on, can’t go wrong, I am strong
(บริง อิท ออน , แค็นท โก ร็อง , ไอ แอ็ม ซทร็อง)

I am young, hear me cry
(ไอ แอ็ม ยัง , เฮีย มี คไร)
Tell the world that I can fly
(เท็ล เดอะ เวิลด แดท ไอ แค็น ฟไล)
I believe, we have the strength to carry on
(ไอ บิลีฝ , วี แฮ็ฝ เดอะ ซทเร็งธ ทู แคริ ออน)
I will say, hear me pray
(ไอ วิล เซ , เฮีย มี พเร)
I am free, I am on my way
(ไอ แอ็ม ฟรี , ไอ แอ็ม ออน มาย เว)
I will fight, I am brave, I am strong
(ไอ วิล ไฟท , ไอ แอ็ม บเรฝ , ไอ แอ็ม ซทร็อง)

[Alf]
([ Alf])
Listen to the things they have to say
(ลิ๊สซึ่น ทู เดอะ ธิง เด แฮ็ฝ ทู เซ)
Take it all in for another day
(เทค อิท ดอร์ อิน ฟอ แอะนัธเออะ เด)
Take another breath, it will be OK
(เทค แอะนัธเออะ บเร็ธ , อิท วิล บี โอเค)
Bring it on, can’t go wrong, I am strong
(บริง อิท ออน , แค็นท โก ร็อง , ไอ แอ็ม ซทร็อง)

[Chorus to finish]
([ โครัซ ทู ฟีนอิฌ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Am Strong คำอ่านไทย North

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น