เนื้อเพลง Move It Like This (Shake It Like That Remix) คำอ่านไทย Baha Men

This baha men
(ดีซ baha เม็น)
And we gonna kick it like this
(แอ็นด วี กอนนะ คิด อิท ไลค ดีซ)
We gonna keep it movin’
(วี กอนนะ คีพ อิท มูฝวิน)
From the dance floor
(ฟร็อม เดอะ ดานซ ฟโล)
Move It Man!
(มูฝ อิท แม็น !)

Can you move it like this?
(แค็น ยู มูฝ อิท ไลค ดีซ)
I can shake it like that!
(ไอ แค็น เฌค อิท ไลค แดท !)
Can you move it like this?
(แค็น ยู มูฝ อิท ไลค ดีซ)
I can shake it like that!
(ไอ แค็น เฌค อิท ไลค แดท !)
Can you move it like this?
(แค็น ยู มูฝ อิท ไลค ดีซ)
I can shake it like that!
(ไอ แค็น เฌค อิท ไลค แดท !)
Come on ladies, rock the party!
(คัมมอน เลดิส , ร็อค เดอะ พาทิ !)
Shake ya body, everybody
(เฌค ยา บอดอิ , เอวี่บอดี้)

Come on everybody
(คัมมอน เอวี่บอดี้)
Lets move it all night
(เล็ท มูฝ อิท ดอร์ ไนท)
Uh, Uh huh
(อา , อา ฮู)
Gonna take you back to the old school
(กอนนะ เทค ยู แบ็ค ทู ดิ โอลด ซคูล)
Can you feel the vibe?
(แค็น ยู ฟีล เดอะ วายพฺ)
Lets dance to the rhythm
(เล็ท ดานซ ทู เดอะ ริธึ่ม)
And let me see your wide waist line
(แอ็นด เล็ท มี ซี ยุร ไวด เวซท ไลน)
[Jump back and do the twist]
([ จัมพ แบ็ค แอ็นด ดู เดอะ ทวิซท])
And the electric slide
(แอ็นด ดิ อิเลคทริค ซไลด)
Move it man!
(มูฝ อิท แม็น !)

Can you move it like this?
(แค็น ยู มูฝ อิท ไลค ดีซ)
I can shake it like that!
(ไอ แค็น เฌค อิท ไลค แดท !)
Can you move it like this?
(แค็น ยู มูฝ อิท ไลค ดีซ)
I can shake it like that!
(ไอ แค็น เฌค อิท ไลค แดท !)
Can you move it like this?
(แค็น ยู มูฝ อิท ไลค ดีซ)
I can shake it like that!
(ไอ แค็น เฌค อิท ไลค แดท !)
Come on fellas, rock the party!
(คัมมอน เฟลลา , ร็อค เดอะ พาทิ !)
Shake ya body, everybody
(เฌค ยา บอดอิ , เอวี่บอดี้)

Lets get funky, to this new sound
(เล็ท เก็ท ฟังคิ , ทู ดีซ นยู เซานด)
See, we gonna get on the floor and do it like that
(ซี , วี กอนนะ เก็ท ออน เดอะ ฟโล แอ็นด ดู อิท ไลค แดท)

Can anyone do the chocolate bump, like back in the day?
(แค็น เอนอิวัน ดู เดอะ ชอคโอะลิท บัมพ , ไลค แบ็ค อิน เดอะ เด)
We thought we’d bring it to ya,
(วี ธอท เว็ด บริง อิท ทู ยา ,)
but honey keep it grooving, yeah
(บัท ฮันอิ คีพ อิท กรูฝวิ่ง , เย่)

Well, I can see everyone on the dance floor
(เว็ล , ไอ แค็น ซี เอ๊วี่วัน ออน เดอะ ดานซ ฟโล)
Doing the running man
(ดูอิง เดอะ รันนิง แม็น)
[Do the mashed potato]
([ ดู เดอะ แม็ฌ โพะเทโท])
Or walk the feeling out if you can
(ออ วอค เดอะ ฟีลอิง เอ้า อิฟ ยู แค็น)
Move it man!
(มูฝ อิท แม็น !)

Can you move it like this?
(แค็น ยู มูฝ อิท ไลค ดีซ)
I can shake it like that!
(ไอ แค็น เฌค อิท ไลค แดท !)
Can you move it like this?
(แค็น ยู มูฝ อิท ไลค ดีซ)
I can shake it like that!
(ไอ แค็น เฌค อิท ไลค แดท !)
Can you move it like this?
(แค็น ยู มูฝ อิท ไลค ดีซ)
I can shake it like that!
(ไอ แค็น เฌค อิท ไลค แดท !)
Come on ya’ll, lets rock the party!
(คัมมอน ยอล , เล็ท ร็อค เดอะ พาทิ !)
Shake ya body, everybody
(เฌค ยา บอดอิ , เอวี่บอดี้)

Remember back in the day,
(ริเมมเบอะ แบ็ค อิน เดอะ เด ,)
when we used to just do the bugaloo?
(ฮเว็น วี ยูซ ทู จัซท ดู เดอะ บูทคาลู)
Everybody rocks to the beat
(เอวี่บอดี้ ร็อค ทู เดอะ บีท)
Sandy Jones, kick it up too
(แซนดิ โจเนส , คิด อิท อัพ ทู)
And everybody runs together
(แอ็นด เอวี่บอดี้ รัน ทุเกฑเออะ)
Where the DJ when he play?
(ฮแว เดอะ ดีเจ ฮเว็น ฮี พเล)
Cool music thats dippin, dippin
(คูล มยูสิค แด๊ท ดิพพิน , ดิพพิน)
We kick back and we keep dippin
(วี คิด แบ็ค แอ็นด วี คีพ ดิพพิน)

Come on baby, lets rock lets rock
(คัมมอน เบบิ , เล็ท ร็อค เล็ท ร็อค)
We gonna get up on the dance floor and do the PeeWee Herman
(วี กอนนะ เก็ท อัพ ออน เดอะ ดานซ ฟโล แอ็นด ดู เดอะ พีวี เฮอร์เมน)
So shake it up, and don’t ever stop!
(โซ เฌค อิท อัพ , แอ็นด ด้อนท์ เอฝเออะ ซท็อพ !)
[Do the robot]
([ ดู เดอะ โรบ็อท])
And baby go and rock it!
(แอ็นด เบบิ โก แอ็นด ร็อค อิท !)
Move it man!
(มูฝ อิท แม็น !)

Can you move it like this?
(แค็น ยู มูฝ อิท ไลค ดีซ)
I can shake like that!
(ไอ แค็น เฌค ไลค แดท !)
Can you move it like this?
(แค็น ยู มูฝ อิท ไลค ดีซ)
I can shake like that!
(ไอ แค็น เฌค ไลค แดท !)
Can you move it like this?
(แค็น ยู มูฝ อิท ไลค ดีซ)
I can shake like that!
(ไอ แค็น เฌค ไลค แดท !)
Can you move it like this?
(แค็น ยู มูฝ อิท ไลค ดีซ)
I can shake like that!
(ไอ แค็น เฌค ไลค แดท !)
Can you move it like this?
(แค็น ยู มูฝ อิท ไลค ดีซ)
I can shake like that!
(ไอ แค็น เฌค ไลค แดท !)
Can you move it like this?
(แค็น ยู มูฝ อิท ไลค ดีซ)
I can shake like that!
(ไอ แค็น เฌค ไลค แดท !)
Can you move it like this?
(แค็น ยู มูฝ อิท ไลค ดีซ)
I can shake like that!
(ไอ แค็น เฌค ไลค แดท !)
Come on ya’ll, lets rock the party!
(คัมมอน ยอล , เล็ท ร็อค เดอะ พาทิ !)
Shake your body, everybody
(เฌค ยุร บอดอิ , เอวี่บอดี้)

Can you move it like this?
(แค็น ยู มูฝ อิท ไลค ดีซ)
I can shake like that!
(ไอ แค็น เฌค ไลค แดท !)
Can you move it like this?
(แค็น ยู มูฝ อิท ไลค ดีซ)
I can shake like that!
(ไอ แค็น เฌค ไลค แดท !)
Can you move it like this?
(แค็น ยู มูฝ อิท ไลค ดีซ)
I can shake like that!
(ไอ แค็น เฌค ไลค แดท !)
Come on ya’ll, lets rock the party!
(คัมมอน ยอล , เล็ท ร็อค เดอะ พาทิ !)
Shake your body, everybody
(เฌค ยุร บอดอิ , เอวี่บอดี้)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Move It Like This (Shake It Like That Remix) คำอ่านไทย Baha Men

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น