เนื้อเพลง Push The B*tton คำอ่านไทย Sugababes

Push the b*tton [x4]
(พุฌ เดอะ บี *tton [ x4])

I’m busy throwing hints that he keeps missing
(แอม บีสอิ โตววิง ฮินท แดท ฮี คีพ มีซซิง)
Don’t have to think about it
(ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู ธิงค อะเบาท ดิธ)
I Wanna kiss and
(ไอ วอนนา คิซ แซน)
Everything around it but he’s too distant
(เอ๊วี่ติง อะเรานด ดิท บัท อีส ทู ดีซแท็นท)
I wanna feel his body
(ไอ วอนนา ฟีล ฮิส บอดอิ)
I can’t resist it
(ไอ แค็นท ริสีซท ดิธ)

I know my hidden looks can be deceiving
(ไอ โน มาย ฮีดดน ลุค แค็น บี ดิซีฟวิง)
But how obvious should a girl be?
(บัท เฮา ออบเฝียซ เชิด อะ เกิล บี)
I was taken by the early conversation piece
(ไอ วอส เทคเอ็น ไบ ดิ เออลิ คอนเฝอะเซฌัน พีซ)
And I really like the way that he respect me
(แอ็นด ดาย ริแอ็ลลิ ไลค เดอะ เว แดท ฮี ริซเพคท มี)

I’ve been waiting patiently for him to come and get it
(แอฝ บีน เวททิง เพเฌ็นทลิ ฟอ ฮิม ทู คัม แอ็นด เก็ท ดิธ)
I wonder if he knows that he can say it and I’m with it
(ไอ วันเดอะ อิฟ ฮี โน แดท ฮี แค็น เซ อิท แอ็นด แอม วิฑ อิท)
I knew I had my mind made up from the very beginning
(ไอ นยู ไอ แฮ็ด มาย ไมนด เมด อัพ ฟร็อม เดอะ เฝริ บีกีนนิง)
Catch this opportunity so you and me could feel it ‘cos
(แค็ช ดีซ ออพ็อทยูนิทิ โซ ยู แอ็นด มี เคิด ฟีล อิท คอซ)

If you’re ready for me boy
(อิฟ ยัวร์ เรดอิ ฟอ มี บอย)
You’d better push the b*tton and let me know
(ยูต เบทเทอะ พุฌ เดอะ บี *tton แอ็นด เล็ท มี โน)
Before I get the wrong idea and go
(บิโฟ ไอ เก็ท เดอะ ร็อง ไอดีอะ แอ็นด โก)
You’re gonna miss the freak that I control
(ยัวร์ กอนนะ มิซ เดอะ ฟรีค แดท ไอ ค็อนทโรล)

I’m busy showing him what he’s been missing
(แอม บีสอิ โชว์วิง ฮิม ฮว็อท อีส บีน มีซซิง)
I’m kind of showing off for his full attention
(แอม ไคนด อ็อฝ โชว์วิง ออฟฟ ฟอ ฮิส ฟูล แอ็ทเทนฌัน)
My sexy ass has got him in the new dimension
(มาย เซคซิ อาซ แฮ็ส ก็อท ฮิม อิน เดอะ นยู ดิเมนฌัน)
I’m ready to do something to relieve this mission
(แอม เรดอิ ทู ดู ซัมติง ทู ริลีฝ ดีซ มีฌอัน)

After waiting patiently for him to come and get it
(อาฟเทอะ เวททิง เพเฌ็นทลิ ฟอ ฮิม ทู คัม แอ็นด เก็ท ดิธ)
He came on through and asked me if I wanted to get with him
(ฮี เคม ออน ธรู แอ็นด อาซค มี อิฟ ฟาย ว็อนท ทู เก็ท วิฑ ฮิม)
I knew I had my mind made up from the very beginning
(ไอ นยู ไอ แฮ็ด มาย ไมนด เมด อัพ ฟร็อม เดอะ เฝริ บีกีนนิง)
Won’t miss this opportunity so you and me could feel it ‘cos
(ว็อนท มิซ ดีซ ออพ็อทยูนิทิ โซ ยู แอ็นด มี เคิด ฟีล อิท คอซ)

If you’re ready for me boy
(อิฟ ยัวร์ เรดอิ ฟอ มี บอย)
You’d better push the b*tton and let me know
(ยูต เบทเทอะ พุฌ เดอะ บี *tton แอ็นด เล็ท มี โน)
Before I get the wrong idea and go
(บิโฟ ไอ เก็ท เดอะ ร็อง ไอดีอะ แอ็นด โก)
You’re gonna miss the freak that I control
(ยัวร์ กอนนะ มิซ เดอะ ฟรีค แดท ไอ ค็อนทโรล)

If you’re ready for me boy
(อิฟ ยัวร์ เรดอิ ฟอ มี บอย)
You’d better push the b*tton and let me know
(ยูต เบทเทอะ พุฌ เดอะ บี *tton แอ็นด เล็ท มี โน)
Before I get the wrong idea and go
(บิโฟ ไอ เก็ท เดอะ ร็อง ไอดีอะ แอ็นด โก)
You’re gonna miss the freak that I control
(ยัวร์ กอนนะ มิซ เดอะ ฟรีค แดท ไอ ค็อนทโรล)

I’ve been dropping so many hints
(แอฝ บีน ดรอพพิงส โซ เมนอิ ฮินท)
You’re still not getting it
(ยัวร์ ซทิล น็อท เกดดดิ้ง อิท)
Now that you’ve heard everything I have to say
(เนา แดท ยู๊ฟ เฮิด เอ๊วี่ติง ไอ แฮ็ฝ ทู เซ)
Where we gonna go from here?
(ฮแว วี กอนนะ โก ฟร็อม เฮียร)

After waiting patiently for him to come and get it
(อาฟเทอะ เวททิง เพเฌ็นทลิ ฟอ ฮิม ทู คัม แอ็นด เก็ท ดิธ)
He came over and asked me if I wanted to get with him
(ฮี เคม โอเฝอะ แอ็นด อาซค มี อิฟ ฟาย ว็อนท ทู เก็ท วิฑ ฮิม)
I knew I had my mind made up from the very beginning
(ไอ นยู ไอ แฮ็ด มาย ไมนด เมด อัพ ฟร็อม เดอะ เฝริ บีกีนนิง)
Won’t miss this opportunity so you and me could feel it ‘cos
(ว็อนท มิซ ดีซ ออพ็อทยูนิทิ โซ ยู แอ็นด มี เคิด ฟีล อิท คอซ)

If you’re ready for me boy
(อิฟ ยัวร์ เรดอิ ฟอ มี บอย)
You’d better push the b*tton and let me know
(ยูต เบทเทอะ พุฌ เดอะ บี *tton แอ็นด เล็ท มี โน)
Before I get the wrong idea and go
(บิโฟ ไอ เก็ท เดอะ ร็อง ไอดีอะ แอ็นด โก)
You’re gonna miss the freak that I control
(ยัวร์ กอนนะ มิซ เดอะ ฟรีค แดท ไอ ค็อนทโรล)

If you’re ready for me boy
(อิฟ ยัวร์ เรดอิ ฟอ มี บอย)
You’d better push the b*tton and let me know
(ยูต เบทเทอะ พุฌ เดอะ บี *tton แอ็นด เล็ท มี โน)
Before I get the wrong idea and go
(บิโฟ ไอ เก็ท เดอะ ร็อง ไอดีอะ แอ็นด โก)
You’re gonna miss the freak that I control
(ยัวร์ กอนนะ มิซ เดอะ ฟรีค แดท ไอ ค็อนทโรล)
[I control]
([ ไอ ค็อนทโรล])

If you’re ready for me boy
(อิฟ ยัวร์ เรดอิ ฟอ มี บอย)
[For me boy]
([ ฟอ มี บอย])
You’d better push the b*tton and let me know
(ยูต เบทเทอะ พุฌ เดอะ บี *tton แอ็นด เล็ท มี โน)
Before I get the wrong idea and go
(บิโฟ ไอ เก็ท เดอะ ร็อง ไอดีอะ แอ็นด โก)
[Oh, oh]
([ โอ , โอ])
You’re gonna miss the freak that I control
(ยัวร์ กอนนะ มิซ เดอะ ฟรีค แดท ไอ ค็อนทโรล)

Ohhhhhhhh Ohhhhh Ohhhhhh
(โอ้~ โอ้ โอ้~)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Push The B*tton คำอ่านไทย Sugababes

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น