เนื้อเพลง Who Knew คำอ่านไทย Pink

You took my hand
(ยู ทุค มาย แฮ็นด)
You showed me how
(ยู โฌ มี เฮา)
You promised me you’d be around
(ยู พรอมอิซ มี ยูต บี อะเรานด)
Uh huh
(อา ฮู)
That’s right
(แด๊ท ไรท)
I took your words
(ไอ ทุค ยุร เวิด)
And I believed
(แอ็นด ดาย บิลีฝ)
In everything
(อิน เอ๊วี่ติง)
You said to me
(ยู เซ็ด ทู มี)
Yeah huh
(เย่ ฮู)
That’s right
(แด๊ท ไรท)

If someone said three years from now
(อิฟ ซัมวัน เซ็ด ธรี เยีย ฟร็อม เนา)
You’d be long gone
(ยูต บี ล็อง กอน)
I’d stand up and punch them up
(อาย ซแท็นด อัพ แอ็นด พันช เฑ็ม อัพ)
Cause they’re all wrong
(คอส เดรว ออล ร็อง)
I know better
(ไอ โน เบทเทอะ)
Cause you said forever
(คอส ยู เซ็ด เฟาะเรฝเออะ)
And ever
(แอ็นด เอฝเออะ)
Who knew
(ฮู นยู)

Remember when we were such fools
(ริเมมเบอะ ฮเว็น วี เวอ ซัช ฟูล)
And so convinced and just too cool
(แอ็นด โซ ค็อนฝีนซ แอ็นด จัซท ทู คูล)
Oh no
(โอ โน)
No no
(โน โน)
I wish I could touch you again
(ไอ วิฌ ไอ เคิด ทั๊ช ยู อะเกน)
I wish I could still call you friend
(ไอ วิฌ ไอ เคิด ซทิล คอล ยู ฟเร็นด)
I’d give anything
(อาย กิฝ เอนอิธิง)

When someone said count your blessings now
(ฮเว็น ซัมวัน เซ็ด เคานท ยุร บเลซซิง เนา)
For they’re long gone
(ฟอ เดรว ล็อง กอน)
I guess I just didn’t know how
(ไอ เก็ซ ซาย จัซท ดิ๊นอิน โน เฮา)
I was all wrong
(ไอ วอส ซอร์ ร็อง)
They knew better
(เด นยู เบทเทอะ)
Still you said forever
(ซทิล ยู เซ็ด เฟาะเรฝเออะ)
And ever
(แอ็นด เอฝเออะ)
Who knew
(ฮู นยู)

Yeah yeah
(เย่ เย่)
I’ll keep you locked in my head
(อิล คีพ ยู ล็อค อิน มาย เฮ็ด)
Until we meet again
(อันทีล วี มีท อะเกน)
Until we
(อันทีล วี)
Until we meet again
(อันทีล วี มีท อะเกน)
And I won’t forget you my friend
(แอ็นด ดาย ว็อนท เฟาะเกท ยู มาย ฟเร็นด)
What happened
(ฮว็อท แฮพเพ็น)

If someone said three years from now
(อิฟ ซัมวัน เซ็ด ธรี เยีย ฟร็อม เนา)
You’d be long gone
(ยูต บี ล็อง กอน)
I’d stand up and punch them out
(อาย ซแท็นด อัพ แอ็นด พันช เฑ็ม เอ้า)
Cause they’re all wrong and
(คอส เดรว ออล ร็อง แอ็นด)
That last kiss
(แดท ลาซท คิซ)
I’ll cherish
(อิล เชริฌ)
Until we meet again
(อันทีล วี มีท อะเกน)
And time makes
(แอ็นด ไทม เมค)
It harder
(อิท อาณ์เดอ)
I wish I could remember
(ไอ วิฌ ไอ เคิด ริเมมเบอะ)
But I keep
(บัท ไอ คีพ)
Your memory
(ยุร เมมโอะริ)
You visit me in my sleep
(ยู ฝีสอิท มี อิน มาย ซลีพ)
My darling
(มาย ดาลิง)
Who knew
(ฮู นยู)
My darling
(มาย ดาลิง)
My darling
(มาย ดาลิง)
Who knew
(ฮู นยู)
My darling
(มาย ดาลิง)
I miss you
(ไอ มิซ ยู)
My darling
(มาย ดาลิง)
Who knew
(ฮู นยู)
Who knew
(ฮู นยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Who Knew คำอ่านไทย Pink

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น