เนื้อเพลง Heartbreaker คำอ่านไทย Mariah Carey feat Jay-Z

Jay-Z:
(เจ ซี :)
Yeah
(เย่)
Aight
(ไอชฺ)
[MC: We’re gonna do it like this]
([ เอมซี : เวีย กอนนะ ดู อิท ไลค ดีซ])
Let’s go
(เล็ท โก)
Jigga
(จิ๊กกา)

MC:
(เอมซี :)
[Gimme your love, gimme your love]
([ กีมมิ ยุร ลัฝ , กีมมิ ยุร ลัฝ])
[Gimme your love, gimme your love]
([ กีมมิ ยุร ลัฝ , กีมมิ ยุร ลัฝ])

Jay-Z:
(เจ ซี :)
Aight
(ไอชฺ)
You gotta bounce to this like this
(ยู กอททะ เบานซ ทู ดีซ ไลค ดีซ)
You almost kinda watching this
(ยู ออลโมซท กินดา วัทชิง ดีซ)
Aha, whooo
(อะฮา , ฮู)
Escape
(เอ็ซเคพ)

MC:
(เอมซี :)
Boy your love’s so good
(บอย ยุร ลัฝ โซ เกิด)
I don’t wanna let go
(ไอ ด้อนท์ วอนนา เล็ท โก)
And although I should
(แอ็นด ออลโฑ ไอ เชิด)
I can’t leave you alone
(ไอ แค็นท ลีฝ ยู อะโลน)
Cause you’re so disarming
(คอส ยัวร์ โซ ดิซามิง)
I’m caught up in the midst of you
(แอม คอท อัพ อิน เดอะ มิซท อ็อฝ ยู)
And I cannot resist at all
(แอ็นด ดาย แคนน็อท ริสีซท แอ็ท ดอร์)
Boy if I do
(บอย อิฟ ฟาย ดู)
The things you wanna to
(เดอะ ธิง ยู วอนนา ทู)
The way I used to do
(เดอะ เว ไอ ยูซ ทู ดู)
Could you love me baby
(เคิด ยู ลัฝ มี เบบิ)
You leave me feelin used
(ยู ลีฝ มี ฟีลิน ยูซ)
Cause you go and break my heart
(คอส ยู โก แอ็นด บเรค มาย ฮาท)

Heartbreaker you’ve got the best of me
(ฮาทเบรคเกอร์ ยู๊ฟ ก็อท เดอะ เบ็ซท อ็อฝ มี)
But I just keep on comin’ back incessantly
(บัท ไอ จัซท คีพ ออน คัมอิน แบ็ค อินเซซแซ็นทลิ)
Oh why did you have to run your game on me
(โอ ฮไว ดิด ยู แฮ็ฝ ทู รัน ยุร เกม ออน มี)
I should have known right from the start
(ไอ เชิด แฮ็ฝ โนน ไรท ฟร็อม เดอะ ซทาท)
You’d go and break my heart
(ยูต โก แอ็นด บเรค มาย ฮาท)
[Gimme your love, gimme your love]
([ กีมมิ ยุร ลัฝ , กีมมิ ยุร ลัฝ])
[Gimme your love, gimme your love]
([ กีมมิ ยุร ลัฝ , กีมมิ ยุร ลัฝ])

It’s a shame to be
(อิทซ ซา เฌม ทู บี)
So euphoric and weak
(โซ ยุฟอริค แอ็นด วีค)
When you smile at me
(ฮเว็น ยู ซไมล แอ็ท มี)
And you tell me things
(แอ็นด ยู เท็ล มี ธิง)
That you know persuade me
(แดท ยู โน เพิซเวด มี)
To relinquish my love to you
(ทู ริลีงควิฌ มาย ลัฝ ทู ยู)
But I cannot resist
(บัท ไอ แคนน็อท ริสีซท)
At all
(แอ็ท ดอร์)
Boy if I do
(บอย อิฟ ฟาย ดู)
The things you wanna to
(เดอะ ธิง ยู วอนนา ทู)
The way I used to do
(เดอะ เว ไอ ยูซ ทู ดู)
Would you love me baby
(เวิด ยู ลัฝ มี เบบิ)
You leave me feelin used
(ยู ลีฝ มี ฟีลิน ยูซ)
Cause you go and break my heart
(คอส ยู โก แอ็นด บเรค มาย ฮาท)

Heartbreaker you’ve got the best of me
(ฮาทเบรคเกอร์ ยู๊ฟ ก็อท เดอะ เบ็ซท อ็อฝ มี)
But I just keep on comin’ back incessantly
(บัท ไอ จัซท คีพ ออน คัมอิน แบ็ค อินเซซแซ็นทลิ)
Oh why did you have to run your game on me
(โอ ฮไว ดิด ยู แฮ็ฝ ทู รัน ยุร เกม ออน มี)
I should have known right from the start
(ไอ เชิด แฮ็ฝ โนน ไรท ฟร็อม เดอะ ซทาท)
You’d go and break my heart
(ยูต โก แอ็นด บเรค มาย ฮาท)

Jay-Z:
(เจ ซี :)
She wanna shop with Jay
(ชี วอนนา ฌ็อพ วิฑ เจ)
Play box with Jay
(พเล บ็อคซ วิฑ เจ)
She wanna pillowfight in the middle
(ชี วอนนา พิวโลวไฟท์ อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล)
What a night
(ฮว็อท ดา ไนท)
She wanna drive my benz
(ชี วอนนา ดไรฝ มาย เบนซฺ)
With 5 of her friends
(วิฑ ไฟท์ อ็อฝ เฮอ ฟเร็นด)
She wanna creep past the block
(ชี วอนนา ครีพ พาซท เดอะ บล็อค)
Spyin’ again
(สไปอิน อะเกน)
She wanna roll with Jay
(ชี วอนนา โรล วิฑ เจ)
Chase skeeos away
(เชซ สกิว อะเว)
She wanna fight with lame chicks
(ชี วอนนา ไฟท วิฑ เลม ชิค)
Blow my day
(บโล มาย เด)
She wanna expect the rest
(ชี วอนนา เอ็คซเพคท เดอะ เร็ซท)
Kick me to the curb
(คิด มี ทู เดอะ เคิบ)
If she find one strand of hair
(อิฟ ชี ไฟนด วัน ซทแร็นด อ็อฝ แฮ)
Longer than hers
(ลองเงอ แฑ็น เฮอ)
She want love in the Jacuzzi
(ชี ว็อนท ลัฝ อิน เดอะ จาคุดซี)
Rub up in the movies
(รับ อัพ อิน เดอะ มูวี่)
Access to the old crib
(แอคเซ็ซ ทู ดิ โอลด คริบ)
Keys to the newbie
(คี ทู เดอะ นิวบี)
She wanna answer the phone
(ชี วอนนา อานเซอะ เดอะ โฟน)
Tattoo her arm
(แท็ททู เฮอ อาม)
That’s when I gotta send her back to
(แด๊ท ฮเว็น นาย กอททะ เซ็นด เฮอ แบ็ค ทู)
Her mom
(เฮอ มัม)
She called me heartbreaker
(ชี คอล มี ฮาทเบรคเกอร์)
When we apart it makes her
(ฮเว็น วี อะพาท ดิธ เมค เฮอ)
Wanna piece of paper
(วอนนา พีซ อ็อฝ เพเพอะ)
Scribble down”I hate ya”
(สคริบเบิล เดาน”ไอ เฮท ยา “)
When she know she love Jay because
(ฮเว็น ชี โน ชี ลัฝ เจ บิคอส)
She love everything Jay say, Jay does
(ชี ลัฝ เอ๊วี่ติง เจ เซ , เจ โด)
And uhh
(แอ็นด อา)

MC:
(เอมซี :)
Heartbreaker you’ve got the best of me
(ฮาทเบรคเกอร์ ยู๊ฟ ก็อท เดอะ เบ็ซท อ็อฝ มี)
But I just keep on comin’ back incessantly
(บัท ไอ จัซท คีพ ออน คัมอิน แบ็ค อินเซซแซ็นทลิ)
Oh why did you have to run your game on me
(โอ ฮไว ดิด ยู แฮ็ฝ ทู รัน ยุร เกม ออน มี)
I should have known right from the start
(ไอ เชิด แฮ็ฝ โนน ไรท ฟร็อม เดอะ ซทาท)
You’d go and break my heart
(ยูต โก แอ็นด บเรค มาย ฮาท)

[Gimme your love, gimme your love]
([ กีมมิ ยุร ลัฝ , กีมมิ ยุร ลัฝ])
[Gimme your love, gimme your love]
([ กีมมิ ยุร ลัฝ , กีมมิ ยุร ลัฝ])

Heartbreaker you’ve got the best of me
(ฮาทเบรคเกอร์ ยู๊ฟ ก็อท เดอะ เบ็ซท อ็อฝ มี)
But I just keep on comin’ back incessantly
(บัท ไอ จัซท คีพ ออน คัมอิน แบ็ค อินเซซแซ็นทลิ)
Oh why did you have to run your game on me
(โอ ฮไว ดิด ยู แฮ็ฝ ทู รัน ยุร เกม ออน มี)
I should have known right from the start
(ไอ เชิด แฮ็ฝ โนน ไรท ฟร็อม เดอะ ซทาท)
You’d go and break my heart
(ยูต โก แอ็นด บเรค มาย ฮาท)

[Gimme your love, gimme your love]
([ กีมมิ ยุร ลัฝ , กีมมิ ยุร ลัฝ])
[Gimme your love, gimme your love]
([ กีมมิ ยุร ลัฝ , กีมมิ ยุร ลัฝ])

Heartbreaker you’ve got the best of me
(ฮาทเบรคเกอร์ ยู๊ฟ ก็อท เดอะ เบ็ซท อ็อฝ มี)
But I just keep on comin’ back incessantly
(บัท ไอ จัซท คีพ ออน คัมอิน แบ็ค อินเซซแซ็นทลิ)
Oh why did you have to run your game on me
(โอ ฮไว ดิด ยู แฮ็ฝ ทู รัน ยุร เกม ออน มี)
I should have known right from the start
(ไอ เชิด แฮ็ฝ โนน ไรท ฟร็อม เดอะ ซทาท)
You’d go and break my heart
(ยูต โก แอ็นด บเรค มาย ฮาท)

[Gimme your love, gimme your love]
([ กีมมิ ยุร ลัฝ , กีมมิ ยุร ลัฝ])
[Gimme your love, gimme your love]
([ กีมมิ ยุร ลัฝ , กีมมิ ยุร ลัฝ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Heartbreaker คำอ่านไทย Mariah Carey feat Jay-Z

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น