เนื้อเพลง Peaches & Cream คำอ่านไทย 112

So hot, hot
(โซ ฮ็อท , ฮ็อท)
It’s the S the L the I the M
(อิทซ เดอะ เอส เดอะ แอล ดิ ไอ เดอะ เอ็ม)
Let me tell you what I wanna do
(เล็ท มี เท็ล ยู ฮว็อท ไอ วอนนา ดู)
Let me show you that I’m feelin’ you
(เล็ท มี โฌ ยู แดท แอม ฟีลิน ยู)
Wanna sex, wanna ride with you
(วอนนา เซ็คซ , วอนนา ไรด วิฑ ยู)
Wanna taste, wanna put my lips all over you
(วอนนา เทซท , วอนนา พัท มาย ลิพ ซอร์ โอเฝอะ ยู)
Can’t get enough of you
(แค็นท เก็ท อินัฟ อ็อฝ ยู)
Always taken of you
(ออลเว เทคเอ็น อ็อฝ ยู)
So sweet, so very wet
(โซ สวี้ท , โซ เฝริ เว็ท)
So good, girl you make me sweat
(โซ เกิด , เกิล ยู เมค มี ซเว็ท)
Girl I’m talkin’ ’bout
(เกิล แอม ทอคกิ่น เบาท)

Peaches and cream
(พรีสเชด แซน ครีม)
I need it cause you know that I’m a fiend
(ไอ นีด ดิท คอส ยู โน แดท แอม มา ฟีนด)
Gettin’ freaky in my Bentley limousine
(เกดดิน ฟรีคกี้อิน มาย เบนลี่ ลีมอุสีน)
It’s even better when it’s with ice cream
(อิทซ อีเฝ็น เบทเทอะ ฮเว็น อิทซ วิฑ ไอซ ครีม)
Know what I mean
(โน ฮว็อท ไอ มีน)

Peaches and cream
(พรีสเชด แซน ครีม)
I need it cause you know that I’m a fiend
(ไอ นีด ดิท คอส ยู โน แดท แอม มา ฟีนด)
Gettin’ freaky in my Bentley limousine
(เกดดิน ฟรีคกี้อิน มาย เบนลี่ ลีมอุสีน)
It’s even better when it’s with ice cream
(อิทซ อีเฝ็น เบทเทอะ ฮเว็น อิทซ วิฑ ไอซ ครีม)
Know what I mean, peaches and cream
(โน ฮว็อท ไอ มีน , พรีสเชด แซน ครีม)

I never thought that I would be
(ไอ เนฝเออะ ธอท แดท ไอ เวิด บี)
So addicted to you
(โซ แอดดีคท ทู ยู)
On top, underneath, on the side of you
(ออน ท็อพ , อันเดอะนีธ , ออน เดอะ ไซด อ็อฝ ยู)
Better yet baby inside of you
(เบทเทอะ เย็ท เบบิ อีนไซด อ็อฝ ยู)
Love the way you’re just flowin down
(ลัฝ เดอะ เว ยัวร์ จัซท โฟว์วิน เดาน)
And I can feel it all around
(แอ็นด ดาย แค็น ฟีล อิท ดอร์ อะเรานด)
In the front, in the back of you
(อิน เดอะ ฟรันท , อิน เดอะ แบ็ค อ็อฝ ยู)
Ooh I love the taste of you
(อู้ ไอ ลัฝ เดอะ เทซท อ็อฝ ยู)
Girl you know what I’m talking about
(เกิล ยู โน ฮว็อท แอม ทอคอิง อะเบาท)

Peaches and cream
(พรีสเชด แซน ครีม)
I need it cause you know that I’m a fiend
(ไอ นีด ดิท คอส ยู โน แดท แอม มา ฟีนด)
Gettin’ freaky in my Bentley limousine
(เกดดิน ฟรีคกี้อิน มาย เบนลี่ ลีมอุสีน)
It’s even better when it’s with ice cream
(อิทซ อีเฝ็น เบทเทอะ ฮเว็น อิทซ วิฑ ไอซ ครีม)
Know what I mean
(โน ฮว็อท ไอ มีน)

Peaches and cream
(พรีสเชด แซน ครีม)
I need it cause you know that I’m a fiend
(ไอ นีด ดิท คอส ยู โน แดท แอม มา ฟีนด)
Gettin’ freaky in my Bentley limousine
(เกดดิน ฟรีคกี้อิน มาย เบนลี่ ลีมอุสีน)
It’s even better when it’s with ice cream
(อิทซ อีเฝ็น เบทเทอะ ฮเว็น อิทซ วิฑ ไอซ ครีม)
Know what I mean, peaches and cream
(โน ฮว็อท ไอ มีน , พรีสเชด แซน ครีม)

Won’t stop girl you know I can’t get enough
(ว็อนท ซท็อพ เกิล ยู โน ไอ แค็นท เก็ท อินัฟ)
Wanna taste it in the morning when I’m waking up
(วอนนา เทซท อิท อิน เดอะ มอนิง ฮเว็น แอม เวคกิ้ง อัพ)
Like peach cobbler in my stomach when I eat it up
(ไลค พีช คอบเลอะ อิน มาย ซทัมแอ็ค ฮเว็น นาย อีท ดิธ อัพ)
Got your legs around my neck so I can’t get up
(ก็อท ยุร เล็ก อะเรานด มาย เน็ค โซ ไอ แค็นท เก็ท อัพ)
See the boys 112 we from the A’
(ซี เดอะ บอย 112 วี ฟร็อม ดิ อะ)
[A’ – shorty we don’t play]
([ อะ ชอร์ทดิง วี ด้อนท์ พเล])
And when it comes to eating peaches, shorty we don’t play
(แอ็นด ฮเว็น หนิด คัม ทู อีสดิง พรีสเชด , ชอร์ทดิง วี ด้อนท์ พเล)
So all the ladies in the house if your peach the sh*t
(โซ ออล เดอะ เลดิส ซิน เดอะ เฮาซ อิฟ ยุร พีช เดอะ ฌะ *ที)
Put your hands in the air represent your clique
(พัท ยุร แฮ็นด ซิน ดิ แอ เรพริเสนท ยุร คลีค)

Peaches and cream
(พรีสเชด แซน ครีม)
I need it cause you know that I’m a fiend
(ไอ นีด ดิท คอส ยู โน แดท แอม มา ฟีนด)
Gettin’ freaky in my Bentley limousine
(เกดดิน ฟรีคกี้อิน มาย เบนลี่ ลีมอุสีน)
It’s even better when it’s with ice cream
(อิทซ อีเฝ็น เบทเทอะ ฮเว็น อิทซ วิฑ ไอซ ครีม)
Know what I mean
(โน ฮว็อท ไอ มีน)

Peaches and cream
(พรีสเชด แซน ครีม)
I need it cause you know that I’m a fiend
(ไอ นีด ดิท คอส ยู โน แดท แอม มา ฟีนด)
Gettin’ freaky in my Bentley limousine
(เกดดิน ฟรีคกี้อิน มาย เบนลี่ ลีมอุสีน)
It’s even better when it’s with ice cream
(อิทซ อีเฝ็น เบทเทอะ ฮเว็น อิทซ วิฑ ไอซ ครีม)
Know what I mean, peaches and cream
(โน ฮว็อท ไอ มีน , พรีสเชด แซน ครีม)

Oh girl I need it
(โอ เกิล ไอ นีด ดิท)
I gotta have it
(ไอ กอททะ แฮ็ฝ อิท)
It’s always on my mind
(อิทซ ออลเว ออน มาย ไมนด)
Know what I mean
(โน ฮว็อท ไอ มีน)
Peaches and cream
(พรีสเชด แซน ครีม)
I like it in my car
(ไอ ไลค อิท อิน มาย คา)
Or even in my bed
(ออ อีเฝ็น อิน มาย เบ็ด)
Or baby on the stairs
(ออ เบบิ ออน เดอะ ซแท)
Know what I mean
(โน ฮว็อท ไอ มีน)
Peaches and cream
(พรีสเชด แซน ครีม)

Oh girl I need it
(โอ เกิล ไอ นีด ดิท)
I gotta have it
(ไอ กอททะ แฮ็ฝ อิท)
It’s always on my mind
(อิทซ ออลเว ออน มาย ไมนด)
Know what I mean
(โน ฮว็อท ไอ มีน)
Peaches and cream
(พรีสเชด แซน ครีม)
I like it in my car
(ไอ ไลค อิท อิน มาย คา)
Or even in my bed
(ออ อีเฝ็น อิน มาย เบ็ด)
Or baby on the stairs
(ออ เบบิ ออน เดอะ ซแท)
Know what I mean
(โน ฮว็อท ไอ มีน)
Peaches and cream
(พรีสเชด แซน ครีม)

Peaches and cream
(พรีสเชด แซน ครีม)
I need it cause you know that I’m a fiend
(ไอ นีด ดิท คอส ยู โน แดท แอม มา ฟีนด)
Gettin’ freaky in my Bentley limousine
(เกดดิน ฟรีคกี้อิน มาย เบนลี่ ลีมอุสีน)
It’s even better when it’s with ice cream
(อิทซ อีเฝ็น เบทเทอะ ฮเว็น อิทซ วิฑ ไอซ ครีม)
Know what I mean
(โน ฮว็อท ไอ มีน)

Peaches and cream
(พรีสเชด แซน ครีม)
I need it cause you know that I’m a fiend
(ไอ นีด ดิท คอส ยู โน แดท แอม มา ฟีนด)
Gettin’ freaky in my Bentley limousine
(เกดดิน ฟรีคกี้อิน มาย เบนลี่ ลีมอุสีน)
It’s even better when it’s with ice cream
(อิทซ อีเฝ็น เบทเทอะ ฮเว็น อิทซ วิฑ ไอซ ครีม)
Know what I mean, peaches and cream
(โน ฮว็อท ไอ มีน , พรีสเชด แซน ครีม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Peaches & Cream คำอ่านไทย 112

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น