เนื้อเพลง O Holy Night คำอ่านไทย Josh Groban

O holy night!
(โอ โฮลิ ไนท !)
The stars are brightly shining.
(เดอะ ซทา แซร์ บไรทลิ ชายนิง)
It is the night
(อิท อีส เดอะ ไนท)
Of OUR dear Savior’s birth!
(อ็อฝ เอ๊า เดีย เซฝเยอะ เบิธ !)
Long lay the world in sin and error pining
(ล็อง เล เดอะ เวิลด อิน ซิน แอ็นด เอเรอะ พายนิง)
Till he appear’d and the soul felt His worth.
(ทิล ฮี แอพเพียด แอ็นด เดอะ โซล เฟ็ลท ฮิส เวิธ)
A thrill of hope
(อะ ธริล อ็อฝ โฮพ)
The weary world rejoices,
(เดอะ เวียริ เวิลด ริจอยซ ,)
For yonder breaks
(ฟอ ยอนเดอะ บเรค)
A new and glorious morn!
(อะ นยู แอ็นด กโลเรียซ มอน !)
Fall on your knees,
(ฟอล ออน ยุร นี ,)
Oh hear the angel voices;
(โอ เฮีย ดิ เอนเจล ฝอยซ 😉
Oh night divine,
(โอ ไนท ดิไฝน ,)
Oh night when Christ was born,
(โอ ไนท ฮเว็น คไรซท วอส บอน ,)
Oh night divine, Oh night , Oh night divine.
(โอ ไนท ดิไฝน , โอ ไนท , โอ ไนท ดิไฝน)

Chains shall He break
(เชน แฌ็ล ฮี บเรค)
For the slave is our brother,
(ฟอ เดอะ ซเลฝ อีส เอ๊า บรัฑเออะ ,)
And in His name all oppression shall cease.
(แอ็นด อิน ฮิส เนม ออล โอบเพสสชั่น แฌ็ล ซีซ)
Sweet hymns of joy
(สวี้ท ฮิม อ็อฝ จอย)
In grateful chorus raise we,
(อิน กเรทฟุล โครัซ เรส วี ,)
Let all within us praise His holy name.
(เล็ท ดอร์ วิฑีน อัซ พเรส ฮิส โฮลิ เนม)
Christ is the Lord, let ever ever praise Thee
(คไรซท อีส เดอะ ลอด , เล็ท เอฝเออะ เอฝเออะ พเรส ฑี)
Noel, Noel
(โนวอาว , โนวอาว)
Oh night, Oh night divine,
(โอ ไนท , โอ ไนท ดิไฝน ,)
Noel, Noel
(โนวอาว , โนวอาว)
Oh night, Oh night divine.
(โอ ไนท , โอ ไนท ดิไฝน)
Noel, Noel
(โนวอาว , โนวอาว)
Oh night, Oh, Oh night divine
(โอ ไนท , โอ , โอ ไนท ดิไฝน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง O Holy Night คำอ่านไทย Josh Groban

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น