เนื้อเพลง Love Drunk คำอ่านไทย Boys Like Girls

[Hey, hey, hey, hey!]
([ เฮ , เฮ , เฮ , เฮ !])

Top down in the summer sun
(ท็อพ เดาน อิน เดอะ ซัมเมอะ ซัน)
The day we met was like a hit and run
(เดอะ เด วี เม็ท วอส ไลค เก ฮิท แอ็นด รัน)
And I still taste it on my tongue
(แอ็นด ดาย ซทิล เทซท อิท ออน มาย ทัง)
[Taste it on my tongue]
([ เทซท อิท ออน มาย ทัง])
The sky was burning up like fireworks
(เดอะ ซไค วอส เบรินนิง อัพ ไลค ไฟเออเวิร์ค)
You made me want you oh so bad, it hurt
(ยู เมด มี ว็อนท ยู โอ โซ แบ็ด , อิท เฮิท)
But, girl, in case you haven’t heard
(บัท , เกิล , อิน เคซ ยู แฮฟเวน เฮิด)

I used to be love drunk
(ไอ ยูซ ทู บี ลัฝ ดรังค)
But now I’m hung over
(บัท เนา แอม ฮัง โอเฝอะ)
I’ll love you forever
(อิล ลัฝ ยู เฟาะเรฝเออะ)
Forever is over
(เฟาะเรฝเออะ อีส โอเฝอะ)
We used to kiss all night
(วี ยูซ ทู คิซ ซอร์ ไนท)
Now it’s just a bar fight
(เนา อิทซ จัซท ดา บา ไฟท)
So don’t call me crying
(โซ ด้อนท์ คอล มี คไรอิง)
Say hello to goodbye
(เซ เฮ็ลโล ทู กู๊ดบาย)
[Okay!]
([ โอเค !])
‘Cause just one sip
(คอส จัซท วัน ซิพ)
[Okay!]
([ โอเค !])
Would make me sick
(เวิด เมค มี ซิค)
I used to be love drunk
(ไอ ยูซ ทู บี ลัฝ ดรังค)
But now I’m hung over
(บัท เนา แอม ฮัง โอเฝอะ)
I’ll love you forever
(อิล ลัฝ ยู เฟาะเรฝเออะ)
But now it’s over
(บัท เนา อิทซ โอเฝอะ)

[Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey!]
([ เฮ , เฮ , เฮ , เฮ , เฮ , เฮ , เฮ , เฮ !])

Hot sweat and blurry eyes
(ฮ็อท ซเว็ท แอ็นด บลูรี ไอ)
We’re spinning round a roller coaster ride
(เวีย สปินนิ่ง เรานด อะ โรลเลอะ โคซเทอะ ไรด)
The world stuck in black and white
(เดอะ เวิลด ซทัค อิน บแล็ค แอ็นด ฮไวท)
[Stuck in black and white]
([ ซทัค อิน บแล็ค แอ็นด ฮไวท])
You drove me crazy every time we touched
(ยู ดโรฝ มี คเรสิ เอฝริ ไทม วี ทั๊ช)
Now I’m so broken that I can’t get up
(เนา แอม โซ บโรเค็น แดท ไอ แค็นท เก็ท อัพ)
Oh, girl, you make me such a lush
(โอ , เกิล , ยู เมค มี ซัช อะ ลัฌ)

I used to be love drunk
(ไอ ยูซ ทู บี ลัฝ ดรังค)
But now I’m hung over
(บัท เนา แอม ฮัง โอเฝอะ)
I’ll love you forever
(อิล ลัฝ ยู เฟาะเรฝเออะ)
Forever is over
(เฟาะเรฝเออะ อีส โอเฝอะ)
We used to kiss all night
(วี ยูซ ทู คิซ ซอร์ ไนท)
Now it’s just a bar fight
(เนา อิทซ จัซท ดา บา ไฟท)
So don’t call me crying
(โซ ด้อนท์ คอล มี คไรอิง)
Say hello to goodbye
(เซ เฮ็ลโล ทู กู๊ดบาย)
[Okay!]
([ โอเค !])
‘Cause just one sip
(คอส จัซท วัน ซิพ)
[Okay!]
([ โอเค !])
Would make me sick
(เวิด เมค มี ซิค)
I used to be love drunk
(ไอ ยูซ ทู บี ลัฝ ดรังค)
But now I’m hung over
(บัท เนา แอม ฮัง โอเฝอะ)
I’ll love you forever
(อิล ลัฝ ยู เฟาะเรฝเออะ)
But now it’s over
(บัท เนา อิทซ โอเฝอะ)

All the time I wasted on you
(ออล เดอะ ไทม ไอ ว็อซท ออน ยู)
All the bullsh*t you put me through
(ออล เดอะ bullsh*ที ยู พัท มี ธรู)
I’m checking into rehab
(แอม เช็คติ้ง อีนทุ รีแฮ๊พ)
‘Cause everything that we had
(คอส เอ๊วี่ติง แดท วี แฮ็ด)
Didn’t mean a thing to you
(ดิ๊นอิน มีน อะ ธิง ทู ยู)

I used to be love drunk
(ไอ ยูซ ทู บี ลัฝ ดรังค)
Now I’m hung over
(เนา แอม ฮัง โอเฝอะ)
I’ll love you forever
(อิล ลัฝ ยู เฟาะเรฝเออะ)
But now I’m sober
(บัท เนา แอม โซเบอะ)

I used to be love drunk
(ไอ ยูซ ทู บี ลัฝ ดรังค)
But now I’m hung over
(บัท เนา แอม ฮัง โอเฝอะ)
I’ll love you forever
(อิล ลัฝ ยู เฟาะเรฝเออะ)
Forever is over
(เฟาะเรฝเออะ อีส โอเฝอะ)
We used to kiss all night
(วี ยูซ ทู คิซ ซอร์ ไนท)
Now it’s just a bar fight
(เนา อิทซ จัซท ดา บา ไฟท)
So don’t call me crying
(โซ ด้อนท์ คอล มี คไรอิง)
Say hello to goodbye
(เซ เฮ็ลโล ทู กู๊ดบาย)
[Okay!]
([ โอเค !])
‘Cause just one sip
(คอส จัซท วัน ซิพ)
[Okay!]
([ โอเค !])
Would make me sick
(เวิด เมค มี ซิค)
I used to be love drunk
(ไอ ยูซ ทู บี ลัฝ ดรังค)
But now I’m hung over
(บัท เนา แอม ฮัง โอเฝอะ)
I’ll love you forever
(อิล ลัฝ ยู เฟาะเรฝเออะ)
But now it’s over
(บัท เนา อิทซ โอเฝอะ)
Now it’s over
(เนา อิทซ โอเฝอะ)
I still taste it on my tongue
(ไอ ซทิล เทซท อิท ออน มาย ทัง)
Now it’s over
(เนา อิทซ โอเฝอะ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Love Drunk คำอ่านไทย Boys Like Girls

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น