เนื้อเพลง The Phantom of The Opera คำอ่านไทย Sarah Brightman feat Steve Harley

Christine [Sarah]
(คริสติน [ ซาร่าห์])
Beneath the opera house
(บินีธ ดิ ออพเออะระ เฮาซ)
I know he’s there.
(ไอ โน อีส แดร์)
He’s with me on the stage,
(อีส วิฑ มี ออน เดอะ ซเทจ ,)
He’s everywhere.
(อีส เอวี่แวร์)
And when my song begins,
(แอ็นด ฮเว็น มาย ซ็อง บีกีน ,)
I always find
(ไอ ออลเว ไฟนด)
The phantom of the opera is there
(เดอะ แฟนทัม อ็อฝ ดิ ออพเออะระ อีส แดร์)
Inside my mind.
(อีนไซด มาย ไมนด)

The phantom [Steve]
(เดอะ แฟนทัม [ สตีฝ])
Sing once again with me
(ซิง วันซ อะเกน วิฑ มี)
Our strange duet.
(เอ๊า ซทเรนจ ดิวเอท)
My power over you
(มาย เพาเออะ โอเฝอะ ยู)
Grows stronger yet.
(กโร สตองเกอร์ เย็ท)
You’ll give your love to me
(โยว กิฝ ยุร ลัฝ ทู มี)
For love is blind.
(ฟอ ลัฝ อีส บไลนด)
The phantom of the opera is now
(เดอะ แฟนทัม อ็อฝ ดิ ออพเออะระ อีส เนา)
Your mastermind.
(ยุร แมสเทอร์มายด์)

Christine
(คริสติน)
Those who have seen your face
(โฑส ฮู แฮ็ฝ ซีน ยุร เฟซ)
Draw back in fear;
(ดรอ แบ็ค อิน เฟีย 😉
I am the mask you wear,
(ไอ แอ็ม เดอะ มาซค ยู แว ,)

The phantom
(เดอะ แฟนทัม)
It’s me they hear.
(อิทซ มี เด เฮีย)

Christine / Phantom
(คริสติน / แฟนทัม)
Your/My spirit and my/your voice
(ยุร /มาย ซพีริท แอ็นด มาย /ยุร ฝอยซ)
In one combined
(อิน วัน คอมไบน)
The phantom of the opera is there
(เดอะ แฟนทัม อ็อฝ ดิ ออพเออะระ อีส แดร์)
Inside my/your mind
(อีนไซด มาย /ยุร ไมนด)

Choir [very, very soft]
(คไวร [ เฝริ , เฝริ ซ็อฟท])
The phantom of the opera
(เดอะ แฟนทัม อ็อฝ ดิ ออพเออะระ)
Is there
(อีส แดร์)
The phantom of the opera
(เดอะ แฟนทัม อ็อฝ ดิ ออพเออะระ)

The phantom
(เดอะ แฟนทัม)
Sing once again with me
(ซิง วันซ อะเกน วิฑ มี)
Our strange duet.
(เอ๊า ซทเรนจ ดิวเอท)
My power over you
(มาย เพาเออะ โอเฝอะ ยู)
Grows stronger yet.
(กโร สตองเกอร์ เย็ท)

Christine / Phantom
(คริสติน / แฟนทัม)
I’ll/You’ll give my/your love to you
(อิล /โยว กิฝ มาย /ยุร ลัฝ ทู ยู)
For love is blind.
(ฟอ ลัฝ อีส บไลนด)
The phantom of the opera is now
(เดอะ แฟนทัม อ็อฝ ดิ ออพเออะระ อีส เนา)
My/Your mastermind.
(มาย /ยุร แมสเทอร์มายด์)

The phantom [spoken]
(เดอะ แฟนทัม [ ซโพเค็น])
Sing, my angel of music …
(ซิง , มาย เอนเจล อ็อฝ มยูสิค)

Christine
(คริสติน)
He’s there,
(อีส แดร์ ,)
The phantom of the opera.
(เดอะ แฟนทัม อ็อฝ ดิ ออพเออะระ)

Christine starts wailing
(คริสติน ซทาท เวลอิง)
The phantom [spoken]
(เดอะ แฟนทัม [ ซโพเค็น])

Sing …
(ซิง)
Once again with me, our strange duet.
(วันซ อะเกน วิฑ มี , เอ๊า ซทเรนจ ดิวเอท)
My power over you grows stronger and stronger.
(มาย เพาเออะ โอเฝอะ ยู กโร สตองเกอร์ แอ็นด สตองเกอร์)
Sing …
(ซิง)
My angel of music/
(มาย เอนเจล อ็อฝ มยูสิค /)
Sing!
(ซิง !)
Sing our strange duet –
(ซิง เอ๊า ซทเรนจ ดิวเอท)
Sing!
(ซิง !)

Christine continues wailing,
(คริสติน ค็อนทีนยู เวลอิง ,)
and keeps on wailing after every
(แอ็นด คีพ ออน เวลอิง อาฟเทอะ เอฝริ)
sentence the Phantom sings
(เซนเท็นซ เดอะ แฟนทัม ซิง)
The phantom [spoken]
(เดอะ แฟนทัม [ ซโพเค็น])

The phantom of the opera
(เดอะ แฟนทัม อ็อฝ ดิ ออพเออะระ)
Is now your mastermind;
(อีส เนา ยุร แมสเทอร์มายด์ 😉
I am here, inside your mind!
(ไอ แอ็ม เฮียร , อีนไซด ยุร ไมนด !)
I am everywhere!
(ไอ แอ็ม เอวี่แวร์ !)
You’re in my power.
(ยัวร์ อิน มาย เพาเออะ)
Sing!
(ซิง !)
Sing, my angel of music!
(ซิง , มาย เอนเจล อ็อฝ มยูสิค !)
Sing! Sing!
(ซิง ! ซิง !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Phantom of The Opera คำอ่านไทย Sarah Brightman feat Steve Harley

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น