เนื้อเพลง Forever Young คำอ่านไทย Alphaville

Let’s dance in style, lets dance for a while
(เล็ท ดานซ อิน ซไทล , เล็ท ดานซ ฟอ รา ฮไวล)
Heaven can wait we’re only watching the skies
(เฮฝเอ็น แค็น เวท เวีย โอ๊นลี่ วัทชิง เดอะ สกาย)
Hoping for the best but expecting the worst
(โฮพปิง ฟอ เดอะ เบ็ซท บัท เอ๊กแพดติ้ง เดอะ เวิซท)
Are you going to drop the bomb or not?
(อาร์ ยู โกอิ้ง ทู ดร็อพ เดอะ บ็อม ออ น็อท)

Let us die young or let us live forever
(เล็ท อัซ ได ยัง ออ เล็ท อัซ ไลฝ เฟาะเรฝเออะ)
We don’t have the power but we never say never
(วี ด้อนท์ แฮ็ฝ เดอะ เพาเออะ บัท วี เนฝเออะ เซ เนฝเออะ)
Sitting in a sandpit, life is a short trip
(ซีททิง อิน อะ แซนพิท , ไลฟ อีส ซา ฌอท ทริพ)
The music’s for the sad men
(เดอะ มยูสิค ฟอ เดอะ แซ็ด เม็น)

Can you imagine when this race is won
(แค็น ยู อิแมจอิน ฮเว็น ดีซ เรซ อีส ว็อน)
Turn our golden faces into the sun
(เทิน เอ๊า โกลเด็น เฟซ อีนทุ เดอะ ซัน)
Praising our leaders we’re getting in tune
(เพซิง เอ๊า ลีดเออะ เวีย เกดดดิ้ง อิน ทยูน)
The music’s played by the madmen
(เดอะ มยูสิค พเล ไบ เดอะ แม๊ดเมน)

Forever young, i want to be forever young
(เฟาะเรฝเออะ ยัง , ไอ ว็อนท ทู บี เฟาะเรฝเออะ ยัง)
Do you really want to live forever, forever and ever
(ดู ยู ริแอ็ลลิ ว็อนท ทู ไลฝ เฟาะเรฝเออะ , เฟาะเรฝเออะ แอ็นด เอฝเออะ)

Some are like water, some are like the heat
(ซัม อาร์ ไลค วอเทอะ , ซัม อาร์ ไลค เดอะ ฮีท)
Some are a melody and some are the beat
(ซัม อาร์ อะ เมลโอะดิ แอ็นด ซัม อาร์ เดอะ บีท)
Sooner or later they all will be gone
(ซูเนอร์ ออ เลทเออะ เด ออล วิล บี กอน)
Why don’t they stay young
(ฮไว ด้อนท์ เด ซเท ยัง)

It’s so hard to get old without a cause
(อิทซ โซ ฮาด ทู เก็ท โอลด วิเฑาท ดา คอส)
I don’t want to perish like a fading horse
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท ทู เพริฌ ไลค เก เฟดิง ฮอซ)
Youth is like diamonds in the sun
(ยูธ อีส ไลค ไดมันด ซิน เดอะ ซัน)
And dimonds are forever
(แอ็นด ไดมอน แซร์ เฟาะเรฝเออะ)

So many adventures couldn’t happen today
(โซ เมนอิ แอ็ดเฝนเชอะ คูดซึ่น แฮพเพ็น ทุเด)
So many songs we forgot to play
(โซ เมนอิ ซ็อง วี เฟาะกอท ทู พเล)
So many dreams are swinging out of the blue
(โซ เมนอิ ดรีม แซร์ สวิงงิงเอ้า อ็อฝ เดอะ บลู)
We let them come true
(วี เล็ท เฑ็ม คัม ทรู)

Gold/1982
(โกลด /1982)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Forever Young คำอ่านไทย Alphaville

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น