เนื้อเพลง Push คำอ่านไทย Matchbox Twenty

She said I don’t know if I’ve ever been good enough
(ชี เซ็ด ดาย ด้อนท์ โน อิฟ แอฝ เอฝเออะ บีน เกิด อินัฟ)
I’m a little bit rusty, and I think my head is caving in
(แอม มา ลิ๊ทเทิ่ล บิท รัซทิ , แอ็นด ดาย ธิงค มาย เฮ็ด อีส เครฝวิ่ง อิน)
And I don’t know if I’ve ever been really loved
(แอ็นด ดาย ด้อนท์ โน อิฟ แอฝ เอฝเออะ บีน ริแอ็ลลิ ลัฝ)
By a hand that’s touched me, well I feel like something’s
(ไบ อะ แฮ็นด แด๊ท ทั๊ช มี , เว็ล ไอ ฟีล ไลค ซัมติง)
Gonna give
(กอนนะ กิฝ)
And I’m a little bit angry, well
(แอ็นด แอม มา ลิ๊ทเทิ่ล บิท แองกริ , เว็ล)

This ain’t over, no not here, not while I still need you
(ดีซ เอน โอเฝอะ , โน น็อท เฮียร , น็อท ฮไวล ไอ ซทิล นีด ยู)
Around
(อะเรานด)
You don’t owe me, we might change
(ยู ด้อนท์ โอ มี , วี ไมท เชนจ)
Yeah we just might feel good
(เย่ วี จัซท ไมท ฟีล เกิด)

[chorus]
([ โครัซ])

I wanna push you around, well I will, I will
(ไอ วอนนา พุฌ ยู อะเรานด , เว็ล ไอ วิล , ไอ วิล)
I wanna push you down, well I will, I will
(ไอ วอนนา พุฌ ยู เดาน , เว็ล ไอ วิล , ไอ วิล)
I wanna take you for granted, I wanna take you for granted
(ไอ วอนนา เทค ยู ฟอ กรานท , ไอ วอนนา เทค ยู ฟอ กรานท)
Well I will
(เว็ล ไอ วิล)

She said I don’t know why you ever would lie to me
(ชี เซ็ด ดาย ด้อนท์ โน ฮไว ยู เอฝเออะ เวิด ไล ทู มี)
Like I’m a little untrusting when I think that the truth is
(ไลค แอม มา ลิ๊ทเทิ่ล อันทัสติง ฮเว็น นาย ธิงค แดท เดอะ ทรูธ อีส)
Gonna hurt ya
(กอนนะ เฮิท ยา)
And I don’t know why you couldn’t just stay with me
(แอ็นด ดาย ด้อนท์ โน ฮไว ยู คูดซึ่น จัซท ซเท วิฑ มี)
You couldn’t stand to be near me
(ยู คูดซึ่น ซแท็นด ทู บี เนีย มี)
When my face don’t seem to want to shine
(ฮเว็น มาย เฟซ ด้อนท์ ซีม ทู ว็อนท ทู ไฌน)
Cuz it’s a little bit dirty well
(คัซ อิทซ ซา ลิ๊ทเทิ่ล บิท เดอทิ เว็ล)

Don’t just stand there, say nice things to me
(ด้อนท์ จัซท ซแท็นด แดร์ , เซ ไน๊ซ์ ธิง ทู มี)
I’ve been cheated I’ve been wronged, and you
(แอฝ บีน ชีท แอฝ บีน ร็อง , แอ็นด ยู)
You don’t know me, I can’t change
(ยู ด้อนท์ โน มี , ไอ แค็นท เชนจ)
I won’t do anything at all
(ไอ ว็อนท ดู เอนอิธิง แอ็ท ดอร์)

[chorus]
([ โครัซ])

Oh but don’t bowl me over
(โอ บัท ด้อนท์ โบล มี โอเฝอะ)
Just wait a minute well it kinda fell apart, things get so
(จัซท เวท ดา มินยูท เว็ล อิท กินดา เฟ็ล อะพาท , ธิง เก็ท โซ)
Crazy, crazy
(คเรสิ , คเรสิ)
Don’t rush this baby, don’t rush this baby
(ด้อนท์ รัฌ ดีซ เบบิ , ด้อนท์ รัฌ ดีซ เบบิ)

[chorus]

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Push คำอ่านไทย Matchbox Twenty

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น