เนื้อเพลง Girl Talk คำอ่านไทย TLC

You see I had this brother who was mad at me
(ยู ซี ไอ แฮ็ด ดีซ บรัฑเออะ ฮู วอส แม็ด แอ็ท มี)
Cuz I told my home girl that he wasn’t packin’
(คัซ ไอ โทลด มาย โฮม เกิล แดท ฮี วอสซึ้น แพคกิน)
Told the truth so I really don’t give a damn
(โทลด เดอะ ทรูธ โซ ไอ ริแอ็ลลิ ด้อนท์ กิฝ อะ แด็ม)
That I spilled the beans on his little short stem man [oh]
(แดท ไอ ซพิล เดอะ บีน ออน ฮิส ลิ๊ทเทิ่ล ฌอท ซเท็ม แม็น [ โอ])
Some of y’all be foolin’ us
(ซัม อ็อฝ ยอล บี ฟูลิน อัซ)
Big feet big hands just plain big
(บิก ฟีท บิก แฮ็นด จัซท พเลน บิก)
The sex ain’t worth a damn
(เดอะ เซ็คซ เอน เวิธ อะ แด็ม)
We women wanna know these things
(วี วีมเอิน วอนนา โน ฑิส ธิง)
If y’all got the bat but not the swang
(อิฟ ยอล ก็อท เดอะ แบ็ท บัท น็อท เดอะ ซวัง)

Bridge:
(บริจ :)
Put in work
(พัท อิน เวิค)
If you don’t want the girl to talk
(อิฟ ยู ด้อนท์ ว็อนท เดอะ เกิล ทู ทอค)
And you don’t want your feelings hurt
(แอ็นด ยู ด้อนท์ ว็อนท ยุร ฟีลอิง เฮิท)
Put in work
(พัท อิน เวิค)
Cause if you don’t
(คอส อิฟ ยู ด้อนท์)
That girl’s just gon’ go spreadin’ the word
(แดท เกิล จัซท ก็อน โก สเปรสดิน เดอะ เวิด)

Chorus:
(โครัซ :)
Girls talkin’ got ya all caught out there
(เกิล ทอคกิ่น ก็อท ยา ออล คอท เอ้า แดร์)
Why you thinkin’ that it’s all about ya
(ฮไว ยู ติ้งกิน แดท อิทซ ซอร์ อะเบาท ยา)
Forget she told me everything about ya
(เฟาะเกท ชี โทลด มี เอ๊วี่ติง อะเบาท ยา)
But the girls are talkin’
(บัท เดอะ เกิล แซร์ ทอคกิ่น)
The girls are talkin’
(เดอะ เกิล แซร์ ทอคกิ่น)
Girls talk about the booty too
(เกิล ทอค อะเบาท เดอะ บูทิ ทู)
About the way a brother is hangin’ too
(อะเบาท เดอะ เว อะ บรัฑเออะ อีส แฮนจิ้นทู)
When you didn’t think that nobody knew
(ฮเว็น ยู ดิ๊นอิน ธิงค แดท โนบอดี้ นยู)
You see the girls are talkin’
(ยู ซี เดอะ เกิล แซร์ ทอคกิ่น)
The girls are talkin’
(เดอะ เกิล แซร์ ทอคกิ่น)

Listen y’all need to know this
(ลิ๊สซึ่น ยอล นีด ทู โน ดีซ)
That we’ll straight up go tell your business
(แดท เว็ล ซทเรท อัพ โก เท็ล ยุร บีสเน็ซ)
So if you’re gonna come you better come with it
(โซ อิฟ ยัวร์ กอนนะ คัม ยู เบทเทอะ คัม วิฑ อิท)
If you ain’t swingin’ just put your tongue in it [oh]
(อิฟ ยู เอน สวิงกิน จัซท พัท ยุร ทัง อิน หนิด [ โอ])
Some of y’all be killin me
(ซัม อ็อฝ ยอล บี คิลลิน มี)
Thinkin’ you got powers like Austin
(ติ้งกิน ยู ก็อท เพาเออะ ไลค อัสติน)
But you’re more like Mini-Me
(บัท ยัวร์ โม ไลค มีนิ มี)
And when you finally get your blood flowin’
(แอ็นด ฮเว็น ยู ไฟแน็ลลิ เก็ท ยุร บลัด โฟว์วิน)
It be lookin’ like a pinky with a glove on it
(อิท บี ลุคกิน ไลค เก พีงคอิ วิฑ อะ กลัฝ ออน หนิด)

Bridge
(บริจ)

Chorus
(โครัซ)

What up papi
(ฮว็อท อัพ เพพี)
You think you got game?
(ยู ธิงค ยู ก็อท เกม)
[Well holla at me]
([ เว็ล ฮอลละ แอ็ท มี])
I know you’re feelin’ like my sexual tame
(ไอ โน ยัวร์ ฟีลิน ไลค มาย เซคฌวล เทม)
Can make ya happy
(แค็น เมค ยา แฮพพิ)
You’ll remember me
(โยว ริเมมเบอะ มี)
Left Eye – TLC
(เล็ฟท ไอ TLC)
You got to lick it before you stick it
(ยู ก็อท ทู ลิค อิท บิโฟ ยู ซทิค อิท)
And that’s just me
(แอ็นด แด๊ท จัซท มี)
I be killin’ ’em with the Gucci fits and kicks
(ไอ บี คิลลิน เอ็ม วิฑ เดอะ กู๊ซชี่ ฟิท แซน คิด)
And you be hurtin’ my ears with them lines so swift
(แอ็นด ยู บี ฮาร์ดิน มาย เอีย วิฑ เฑ็ม ไลน โซ ซิวิฟท)
You get a new approach
(ยู เก็ท ดา นยู แอ็พโรช)
You’re game’s a joke
(ยัวร์ เกม ซา โจค)
Co-signin’ from the sidelines tryin’ to poke
(โค ซายนิน ฟร็อม เดอะ ไซด์ไลน์ ทายอิน ทู โพค)
I’m bigger than that
(แอม บี๊กเกอร์ แฑ็น แดท)
You’re small talk face the fact
(ยัวร์ ซมอล ทอค เฟซ เดอะ แฟ็คท)
You wanna rock the boat a little
(ยู วอนนา ร็อค เดอะ โบท ดา ลิ๊ทเทิ่ล)
Well earn your pass
(เว็ล เอิน ยุร เพซ)
And it’s the last call for alcohol
(แอ็นด อิทซ เดอะ ลาซท คอล ฟอ แอลโคะฮ็อล)
Meet at the bar
(มีท แอ็ท เดอะ บา)
Me and my girls doin’ it big
(มี แอ็นด มาย เกิล โดย หนิด บิก)
We pop stars [yeah]
(วี พ็อพ ซทา [ เย่])

Chorus
(โครัซ)

Chorus
(โครัซ)

Chorus
(โครัซ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Girl Talk คำอ่านไทย TLC

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น