เนื้อเพลง Naked คำอ่านไทย Spice Girls

Naivety And Childlife Left Behind
(นาอีฝทิ แอ็นด ชายไลฟ์ เล็ฟท บิไฮนด)
Deprived Of The Goodness Of Mankind
(ดิพไรฝ อ็อฝ เดอะ กูดเน็ซ อ็อฝ แมนไคนด)
Past Encounters Have Made Her Strong
(พาซท เอ็นเคานเทอะ แฮ็ฝ เมด เฮอ ซทร็อง)
Strong Enough To Carry On And On
(ซทร็อง อินัฟ ทู แคริ ออน แอ็นด ออน)

Undress You With Her Eyes
(อันดเรซ ยู วิฑ เฮอ ไอ)
Uncover The Truth From The Lies
(อันคัฝเออะ เดอะ ทรูธ ฟร็อม เดอะ ไล)
Strip You Down No Need To Care
(ซทริพ ยู เดาน โน นีด ทู แค)
Lights Are Low Exposed And Bare
(ไลท แซร์ โล เอ็คซโพเส แอ็นด แบ)
Emma And Mel B
(เอมมา แอ็นด Mel บี)

Naked
(เนคิด)
Nothing But A Smile Upon Her Face
(นัธอิง บัท ดา ซไมล อุพอน เฮอ เฟซ)
Naked
(เนคิด)
She Wants To Play Seek And Hide
(ชี ว็อนท ทู พเล ซีค แอ็นด ไฮด)
No One To Hide Behind
(โน วัน ทู ไฮด บิไฮนด)
Naked
(เนคิด)
This Child Has Fallen From Grace
(ดีซ ไชล แฮ็ส ฟอลเล็น ฟร็อม กเรซ)
Naked
(เนคิด)
Don’t Be Afraid To Stare
(ด้อนท์ บี อัฟเรด ทู ซแท)
She Is Only Naked
(ชี อีส โอ๊นลี่ เนคิด)

She Knows Exactly
(ชี โน เอ็กแสคทลิ)
What To Do With Men Like You
(ฮว็อท ทู ดู วิฑ เม็น ไลค ยู)
Inside Out In Her Mind There’s
(อีนไซด เอ้า อิน เฮอ ไมนด แดร์)
No Doubt Where You’re Coming From
(โน เดาท ฮแว ยัวร์ คัมอิง ฟร็อม)
Mystery Will Turn You On
(มีซเทอะริ วิล เทิน ยู ออน)

Undress You With Her Eyes
(อันดเรซ ยู วิฑ เฮอ ไอ)
Uncover The Truth From The Lies
(อันคัฝเออะ เดอะ ทรูธ ฟร็อม เดอะ ไล)
Strip You Down Don’t Need To Care
(ซทริพ ยู เดาน ด้อนท์ นีด ทู แค)
Lights Are Low Exposed And Bare
(ไลท แซร์ โล เอ็คซโพเส แอ็นด แบ)
Emma And Mel B
(เอมมา แอ็นด Mel บี)

Naked
(เนคิด)
Nothing But A Smile Upon Her Face
(นัธอิง บัท ดา ซไมล อุพอน เฮอ เฟซ)
Naked
(เนคิด)
She Wants To Play Seek And Hide
(ชี ว็อนท ทู พเล ซีค แอ็นด ไฮด)
No One To Hide Behind
(โน วัน ทู ไฮด บิไฮนด)
Naked
(เนคิด)
This Child Has Fallen From Grace
(ดีซ ไชล แฮ็ส ฟอลเล็น ฟร็อม กเรซ)
Naked
(เนคิด)
Don’t Be Afraid To Stare
(ด้อนท์ บี อัฟเรด ทู ซแท)
She Is Only Naked
(ชี อีส โอ๊นลี่ เนคิด)

Hello Its Me I Thought You’d Understand
(เฮ็ลโล อิทซ มี ไอ ธอท ยูต อันเดิซแทนด)
Well Maybe I Should Have Kept My Big Mouth Shut
(เว็ล เมบี ไอ เชิด แฮ็ฝ เค็พท มาย บิก เมาธ ฌัท)
I Keep Seeing Such A Pretty Picture
(ไอ คีพ ซีอิง ซัช อะ พรีททิ พีคเชอะ)
But I’d Rather Be Hated Than Pitied
(บัท อาย ราฑเออะ บี แฮ็ท แฑ็น พีทอิ)
Maybe I Should Have Left It To Your Own Imagination
(เมบี ไอ เชิด แฮ็ฝ เล็ฟท ดิธ ทู ยุร โอน อิแมจิเนฌัน)
I Just Want To Be Me
(ไอ จัซท ว็อนท ทู บี มี)

This Angel’s Dirty Face Is Sore
(ดีซ เอนเจล เดอทิ เฟซ อีส โซ)
Holding On To What She Had Before
(โฮลดิง ออน ทู ฮว็อท ชี แฮ็ด บิโฟ)
Not Sharing Secrets With Any Old Fool
(น็อท ชาร์ริง ซีคเร็ท วิฑ เอนอิ โอลด ฟูล)
And Now She’s Gonna Keep Her Cool
(แอ็นด เนา ชี กอนนะ คีพ เฮอ คูล)
She Wants To Get Naked
(ชี ว็อนท ทู เก็ท เนคิด)
She Wants To Get Naked
(ชี ว็อนท ทู เก็ท เนคิด)

Naked
(เนคิด)
Nothing But A Smile Upon Her Face
(นัธอิง บัท ดา ซไมล อุพอน เฮอ เฟซ)
Naked
(เนคิด)
She Wants To Play Seek And Hide
(ชี ว็อนท ทู พเล ซีค แอ็นด ไฮด)
No One To Hide Behind
(โน วัน ทู ไฮด บิไฮนด)
Naked
(เนคิด)
This Child Has Fallen From Grace
(ดีซ ไชล แฮ็ส ฟอลเล็น ฟร็อม กเรซ)
Naked
(เนคิด)
Don’t Be Afraid To Stare
(ด้อนท์ บี อัฟเรด ทู ซแท)
She Is Only Naked
(ชี อีส โอ๊นลี่ เนคิด)
Repeat
(ริพีท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Naked คำอ่านไทย Spice Girls

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น