เนื้อเพลง Troublemaker คำอ่านไทย Akon

All steady up in the club, just swagging doing my thang
(ออล ซเทดอิ อัพ อิน เดอะ คลับ , จัซท ซแวคกิง ดูอิง มาย เตง)
Popping bottles with models and just watching them drank
(พ๊อพปิง บ๊อทเทิ่ล วิฑ โม๊เด็ล แซน จัซท วัทชิง เฑ็ม ดแร็งค)
Partying so hard, the ladies don’t want it to end
(พาร์ดีอิง โซ ฮาด , เดอะ เลดิส ด้อนท์ ว็อนท ดิธ ทู เอ็นด)
They looked at me and said,”I heard that you’re a heartbraker”
(เด ลุค แอ็ท มี แอ็นด เซ็ด ,”ไอ เฮิด แดท ยัวร์ อะ ฮาทเบคเกอร์ “)

Baby I’m a troublemaker, I heard that you’re a heartbraker
(เบบิ แอม มา ทรับเบิลเมเกอร์ , ไอ เฮิด แดท ยัวร์ อะ ฮาทเบคเกอร์)
Baby I’m a troublemaker, I heard that you’re a heartbraker
(เบบิ แอม มา ทรับเบิลเมเกอร์ , ไอ เฮิด แดท ยัวร์ อะ ฮาทเบคเกอร์)
Baby I’m a troublemaker, I heard that you’re a heartbraker
(เบบิ แอม มา ทรับเบิลเมเกอร์ , ไอ เฮิด แดท ยัวร์ อะ ฮาทเบคเกอร์)
Baby I’m a troublemaker
(เบบิ แอม มา ทรับเบิลเมเกอร์)

See, I’m that type of guy you won’t love
(ซี , แอม แดท ไทพ อ็อฝ ไก ยู ว็อนท ลัฝ)
I’m that type of guy you won’t cuff
(แอม แดท ไทพ อ็อฝ ไก ยู ว็อนท คัฟ)
I’m that type of guy you daddy won’t let go out, cause he thinks I sell drugs
(แอม แดท ไทพ อ็อฝ ไก ยู แดดดิ ว็อนท เล็ท โก เอ้า , คอส ฮี ธิงค ซาย เซ็ล ดรัก)
I’m that type of guy that will save ya
(แอม แดท ไทพ อ็อฝ ไก แดท วิล เซฝ ยา)
I’m that type that will call you later
(แอม แดท ไทพ แดท วิล คอล ยู เลทเออะ)
Won’t be around to give you that time
(ว็อนท บี อะเรานด ทู กิฝ ยู แดท ไทม)
Gotta get on the grind and get to that paper
(กอททะ เก็ท ออน เดอะ ไกรนด แอ็นด เก็ท ทู แดท เพเพอะ)
That I can do
(แดท ไอ แค็น ดู)
Gotta keep my baby girl laced in the latest and the fliest suits
(กอททะ คีพ มาย เบบิ เกิล แล็ค อิน เดอะ เลทเอ็ซท แอ็นด เดอะ ฟลีทสฺ ซยูท)
Never one for none, let’s get cake up, hold it down, that’s all you gotta do
(เนฝเออะ วัน ฟอ นัน , เล็ท เก็ท เคค อัพ , โฮลด ดิท เดาน , แด๊ท ซอร์ ยู กอททะ ดู)
Then I walk up in the place, with a pocket full of money, my brother like ??
(เด็น นาย วอค อัพ อิน เดอะ พเลซ , วิฑ อะ พอคเค็ท ฟูล อ็อฝ มันอิ , มาย บรัฑเออะ ไลค)
Stepping out with the finest suits, look at me now
(สเต๊ปพิง เอ้า วิฑ เดอะ ไฟเนทส์ ซยูท , ลุค แกท มี เนา)
All steady up in the club, just swagging doing my thang
(ออล ซเทดอิ อัพ อิน เดอะ คลับ , จัซท ซแวคกิง ดูอิง มาย เตง)
Popping bottles with models and just watching them drank
(พ๊อพปิง บ๊อทเทิ่ล วิฑ โม๊เด็ล แซน จัซท วัทชิง เฑ็ม ดแร็งค)
Partying so hard, the ladies don’t want it to end
(พาร์ดีอิง โซ ฮาด , เดอะ เลดิส ด้อนท์ ว็อนท ดิธ ทู เอ็นด)
They looked at me and said,”I heard that you’re a heartbraker”
(เด ลุค แอ็ท มี แอ็นด เซ็ด ,”ไอ เฮิด แดท ยัวร์ อะ ฮาทเบคเกอร์ “)

Baby I’m a troublemaker, I heard that you’re a heartbraker
(เบบิ แอม มา ทรับเบิลเมเกอร์ , ไอ เฮิด แดท ยัวร์ อะ ฮาทเบคเกอร์)
Baby I’m a troublemaker, I heard that you’re a heartbraker
(เบบิ แอม มา ทรับเบิลเมเกอร์ , ไอ เฮิด แดท ยัวร์ อะ ฮาทเบคเกอร์)
Baby I’m a troublemaker, I heard that you’re a heartbraker
(เบบิ แอม มา ทรับเบิลเมเกอร์ , ไอ เฮิด แดท ยัวร์ อะ ฮาทเบคเกอร์)
Baby I’m a troublemaker
(เบบิ แอม มา ทรับเบิลเมเกอร์)

See I’m that type guy that likes kissing
(ซี แอม แดท ไทพ ไก แดท ไลค คิสซิง)
I’m that type that will pop the clip and
(แอม แดท ไทพ แดท วิล พ็อพ เดอะ คลิพ แอ็นด)
I’m that type of guy that put you in your place
(แอม แดท ไทพ อ็อฝ ไก แดท พัท ยู อิน ยุร พเลซ)
If you ?? just start tripping
(อิฟ ยู จัซท ซทาท ทริพพิง)
I’m that type that will let you go
(แอม แดท ไทพ แดท วิล เล็ท ยู โก)
I’m that type that will let you know
(แอม แดท ไทพ แดท วิล เล็ท ยู โน)
That everywhere I go, I can find a pretty hoe
(แดท เอวี่แวร์ ไอ โก , ไอ แค็น ไฟนด อะ พรีททิ โฮ)
But there ain’t too many know how to get that dough
(บัท แดร์ เอน ทู เมนอิ โน เฮา ทู เก็ท แดท โด)
That’s the type of girl I want around me
(แด๊ท เดอะ ไทพ อ็อฝ เกิล ไอ ว็อนท อะเรานด มี)
Even though I’m a with her, make a man feel free
(อีเฝ็น โธ แอม มา วิฑ เฮอ , เมค เก แม็น ฟีล ฟรี)
Roll with the fellas, even hold my cheese
(โรล วิฑ เดอะ เฟลลา , อีเฝ็น โฮลด มาย ชีส)
Look like something you would see on TV
(ลุค ไลค ซัมติง ยู เวิด ซี ออน ทีวี)
She don’t mind climbing up that ladder
(ชี ด้อนท์ ไมนด ไคลบบิง อัพ แดท แลดเดอะ)
Similar to the words, it don’t matter
(ซีมอิเลอะ ทู เดอะ เวิด , อิท ด้อนท์ แมทเทอะ)
But this time they wanna see us together
(บัท ดีซ ไทม เด วอนนา ซี อัซ ทุเกฑเออะ)
Look at us now
(ลุค แกท อัซ เนา)
All steady up in the club, just swagging doing my thang
(ออล ซเทดอิ อัพ อิน เดอะ คลับ , จัซท ซแวคกิง ดูอิง มาย เตง)
Popping bottles with models and just watching them drank
(พ๊อพปิง บ๊อทเทิ่ล วิฑ โม๊เด็ล แซน จัซท วัทชิง เฑ็ม ดแร็งค)
Partying so hard, the ladies don’t want it to end
(พาร์ดีอิง โซ ฮาด , เดอะ เลดิส ด้อนท์ ว็อนท ดิธ ทู เอ็นด)
They looked at me and said,”I heard that you’re a heartbraker”
(เด ลุค แอ็ท มี แอ็นด เซ็ด ,”ไอ เฮิด แดท ยัวร์ อะ ฮาทเบคเกอร์ “)

Baby I’m a troublemaker, I heard that you’re a heartbraker
(เบบิ แอม มา ทรับเบิลเมเกอร์ , ไอ เฮิด แดท ยัวร์ อะ ฮาทเบคเกอร์)
Baby I’m a troublemaker, I heard that you’re a heartbraker
(เบบิ แอม มา ทรับเบิลเมเกอร์ , ไอ เฮิด แดท ยัวร์ อะ ฮาทเบคเกอร์)
Baby I’m a troublemaker, I heard that you’re a heartbraker
(เบบิ แอม มา ทรับเบิลเมเกอร์ , ไอ เฮิด แดท ยัวร์ อะ ฮาทเบคเกอร์)
Baby I’m a troublemaker
(เบบิ แอม มา ทรับเบิลเมเกอร์)

You’re not for sure
(ยัวร์ น็อท ฟอ ฌุร)
Even though I wanna take you everywhere I go
(อีเฝ็น โธ ไอ วอนนา เทค ยู เอวี่แวร์ ไอ โก)
Because of you, all the girls is staring, taking notes
(บิคอส อ็อฝ ยู , ออล เดอะ เกิล ซิส ซแทริง , เทคอิง โนท)
And I realize between with you girl brings more girls
(แอ็นด ดาย รีแอะไลส บีทวิน วิฑ ยู เกิล บริง โม เกิล)
And that’s just what I’m attracted to
(แอ็นด แด๊ท จัซท ฮว็อท แอม แอ็ทแรคท ทู)
And I’d rather go all the way
(แอ็นด อาย ราฑเออะ โก ออล เดอะ เว)
Love her long time, till the break of day
(ลัฝ เฮอ ล็อง ไทม , ทิล เดอะ บเรค อ็อฝ เด)
I won’t let her leave my bed
(ไอ ว็อนท เล็ท เฮอ ลีฝ มาย เบ็ด)
Till she sees the colorful feather like Annie Mae
(ทิล ชี ซี เดอะ คัลเออะฟุล เฟฑเออะ ไลค แอนนี่ เม)
Now she wants to start holding on me, like whatever she’s smoking on
(เนา ชี ว็อนท ทู ซทาท โฮลดิง ออน มี , ไลค ฮว็อทเอฝเออะ ชี สโมคกิ้ง ออน)
I’ll be long gone before you can say,”look at me now”
(อิล บี ล็อง กอน บิโฟ ยู แค็น เซ ,”ลุค แกท มี เนา “)
All steady up in the club, just swagging doing my thang
(ออล ซเทดอิ อัพ อิน เดอะ คลับ , จัซท ซแวคกิง ดูอิง มาย เตง)
Popping bottles with models and just watching them drank
(พ๊อพปิง บ๊อทเทิ่ล วิฑ โม๊เด็ล แซน จัซท วัทชิง เฑ็ม ดแร็งค)
Partying so hard, the ladies don’t want it to end
(พาร์ดีอิง โซ ฮาด , เดอะ เลดิส ด้อนท์ ว็อนท ดิธ ทู เอ็นด)
They looked at me and said,”I heard that you’re a heartbraker”
(เด ลุค แอ็ท มี แอ็นด เซ็ด ,”ไอ เฮิด แดท ยัวร์ อะ ฮาทเบคเกอร์ “)

Baby I’m a troublemaker, I heard that you’re a heartbraker
(เบบิ แอม มา ทรับเบิลเมเกอร์ , ไอ เฮิด แดท ยัวร์ อะ ฮาทเบคเกอร์)
Baby I’m a troublemaker, I heard that you’re a heartbraker
(เบบิ แอม มา ทรับเบิลเมเกอร์ , ไอ เฮิด แดท ยัวร์ อะ ฮาทเบคเกอร์)
Baby I’m a troublemaker, I heard that you’re a heartbraker
(เบบิ แอม มา ทรับเบิลเมเกอร์ , ไอ เฮิด แดท ยัวร์ อะ ฮาทเบคเกอร์)
Baby I’m a troublemaker
(เบบิ แอม มา ทรับเบิลเมเกอร์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Troublemaker คำอ่านไทย Akon

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น