เนื้อเพลง Suffocate คำอ่านไทย Tata Young

Tie
(ไท)
Safe that’s all I need
(เซฟ แด๊ท ซอร์ ไอ นีด)
Away from you
(อะเว ฟร็อม ยู)
So why do you tie me in a knot I can’t undo
(โซ ฮไว ดู ยู ไท มี อิน อะ น็อท ไอ แค็นท อันดู)
You’re holding me so tight
(ยัวร์ โฮลดิง มี โซ ไทท)
As if I’m leaving you tonight
(แอ็ส อิฟ แอม ลีฝอิงส ยู ทุไนท)
Just try to let you know
(จัซท ทไร ทู เล็ท ยู โน)
That it’s all got too much for me
(แดท อิทซ ซอร์ ก็อท ทู มัช ฟอ มี)

‘Cause I can’t, can’t get where I want to
(คอส ไอ แค็นท , แค็นท เก็ท ฮแว ไอ ว็อนท ทู)
When you got me stuck in a corner
(ฮเว็น ยู ก็อท มี ซทัค อิน อะ คอเนอะ)
And you can’t see, see what you’re doing to me
(แอ็นด ยู แค็นท ซี , ซี ฮว็อท ยัวร์ ดูอิง ทู มี)
Oh baby I need a room to breathe
(โอ เบบิ ไอ นีด อะ รุม ทู บรีฑ)
I can’t feel what I outta
(ไอ แค็นท ฟีล ฮว็อท ไอ เอ๊าตา)
When you hold me under the water
(ฮเว็น ยู โฮลด มี อันเดอะ เดอะ วอเทอะ)
No I can’t breathe
(โน ไอ แค็นท บรีฑ)
Why can’t you see
(ฮไว แค็นท ยู ซี)
That you’re suffocating me
(แดท ยัวร์ ซัฟโฟะเคทิง มี)
Suffocating me
(ซัฟโฟะเคทิง มี)

What do you want from me
(ฮว็อท ดู ยู ว็อนท ฟร็อม มี)
How can I give you more when you strangle my emotion
(เฮา แค็น นาย กิฝ ยู โม ฮเว็น ยู สแตงเกิล มาย อิโมฌัน)
Insecurity’s shutting every door that is open
(อินซิคยูริทิ ชัทดิง เอฝริ โด แดท อีส โอเพ็น)
I can feel it when you hold me
(ไอ แค็น ฟีล อิท ฮเว็น ยู โฮลด มี)
That you’re trying to control me
(แดท ยัวร์ ทไรอิง ทู ค็อนทโรล มี)
I try to walk away but I can’t move
(ไอ ทไร ทู วอค อะเว บัท ไอ แค็นท มูฝ)
When your nails are in my feet
(ฮเว็น ยุร เนล แซร์ อิน มาย ฟีท)

‘Cause I can’t, can’t get where I want to
(คอส ไอ แค็นท , แค็นท เก็ท ฮแว ไอ ว็อนท ทู)
When you got me stuck in a corner
(ฮเว็น ยู ก็อท มี ซทัค อิน อะ คอเนอะ)
And you can’t see, see what you’re doing to me
(แอ็นด ยู แค็นท ซี , ซี ฮว็อท ยัวร์ ดูอิง ทู มี)
Baby I need a room to breathe
(เบบิ ไอ นีด อะ รุม ทู บรีฑ)
I can’t feel what I outta
(ไอ แค็นท ฟีล ฮว็อท ไอ เอ๊าตา)
When you hold me under the water
(ฮเว็น ยู โฮลด มี อันเดอะ เดอะ วอเทอะ)
No I can’t breathe
(โน ไอ แค็นท บรีฑ)
Why can’t you see
(ฮไว แค็นท ยู ซี)
That you’re suffocating me
(แดท ยัวร์ ซัฟโฟะเคทิง มี)
Suffocating me
(ซัฟโฟะเคทิง มี)

You wanna hold me down
(ยู วอนนา โฮลด มี เดาน)
Try and put me in sad, afraid
(ทไร แอ็นด พัท มี อิน แซ็ด , อัฟเรด)
You want me all stuck down here forever, ever
(ยู ว็อนท มี ออล ซทัค เดาน เฮียร เฟาะเรฝเออะ , เอฝเออะ)
You try to bring me down
(ยู ทไร ทู บริง มี เดาน)
And tell me that I’m to blame
(แอ็นด เท็ล มี แดท แอม ทู บเลม)
It’s all too much to take
(อิทซ ซอร์ ทู มัช ทู เทค)
It’s never gonna be the same
(อิทซ เนฝเออะ กอนนะ บี เดอะ เซม)

‘Cause I can’t, can’t get where I want to
(คอส ไอ แค็นท , แค็นท เก็ท ฮแว ไอ ว็อนท ทู)
When you got me stuck in a corner
(ฮเว็น ยู ก็อท มี ซทัค อิน อะ คอเนอะ)
And you can’t see, see what you’re doing to me
(แอ็นด ยู แค็นท ซี , ซี ฮว็อท ยัวร์ ดูอิง ทู มี)
Baby I need a room to breathe
(เบบิ ไอ นีด อะ รุม ทู บรีฑ)
I can’t feel what I outta
(ไอ แค็นท ฟีล ฮว็อท ไอ เอ๊าตา)
When you hold me under the water
(ฮเว็น ยู โฮลด มี อันเดอะ เดอะ วอเทอะ)
No I can’t breathe
(โน ไอ แค็นท บรีฑ)
Why can’t you see
(ฮไว แค็นท ยู ซี)
That you’re suffocating me
(แดท ยัวร์ ซัฟโฟะเคทิง มี)
Suffocating me

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Suffocate คำอ่านไทย Tata Young

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น