เนื้อเพลง With You All The Time คำอ่านไทย Gareth Gates

I live beneath the heart
(ไอ ไลฝ บินีธ เดอะ ฮาท)
I watch you from the dark
(ไอ ว็อช ยู ฟร็อม เดอะ ดาค)
I’m every breath I’m every dream
(แอม เอฝริ บเร็ธ แอม เอฝริ ดรีม)
I’ve known you forever
(แอฝ โนน ยู เฟาะเรฝเออะ)
I’ve followed you everywhere
(แอฝ ฟอลโล ยู เอวี่แวร์)
I’m every scar I’m who you are
(แอม เอฝริ ซคา แอม ฮู ยู อาร์)
when you think you’re alone
(ฮเว็น ยู ธิงค ยัวร์ อะโลน)
when you cry cos someone’s unfair
(ฮเว็น ยู คไร คอซ ซัมวัน อันแฟ)
you can rest assured I’m always there
(ยู แค็น เร็ซท แอะฌูร แอม ออลเว แดร์)

even when you feel like you don’t belong
(อีเฝ็น ฮเว็น ยู ฟีล ไลค ยู ด้อนท์ บิลอง)
even when you fall and it all goes wrong
(อีเฝ็น ฮเว็น ยู ฟอล แอ็นด ดิท ออล โกซ ร็อง)
you know that I’m with you
(ยู โน แดท แอม วิฑ ยู)
that I’m with you all the time
(แดท แอม วิฑ ยู ออล เดอะ ไทม)

say a little prayer for the restless heart
(เซ อะ ลิ๊ทเทิ่ล พเรเออะ ฟอ เดอะ เรซทเล็ซ ฮาท)
we shall never ever drift apart
(วี แฌ็ล เนฝเออะ เอฝเออะ ดริฟท อะพาท)
know that I’m with you
(โน แดท แอม วิฑ ยู)
know that I’m with you
(โน แดท แอม วิฑ ยู)
with you all the time
(วิฑ ยู ออล เดอะ ไทม)

I’m walking round the room
(แอม วอคกิง เรานด เดอะ รุม)
I’m laughing when you smile
(แอม ลาฟอิง ฮเว็น ยู ซไมล)
and when you cry I cry too
(แอ็นด ฮเว็น ยู คไร ไอ คไร ทู)
I made you a promise
(ไอ เมด ยู อะ พรอมอิซ)
that I shall forever be
(แดท ไอ แฌ็ล เฟาะเรฝเออะ บี)
you’re on your own but not alone
(ยัวร์ ออน ยุร โอน บัท น็อท อะโลน)
when you’re down and you’re rife
(ฮเว็น ยัวร์ เดาน แอ็นด ยัวร์ ไรฟ)
and the world tells you no-one cares
(แอ็นด เดอะ เวิลด เท็ล ยู โน วัน แค)
you can rest assured im always there
(ยู แค็น เร็ซท แอะฌูร แอม ออลเว แดร์)

even when you feel like you dont belong
(อีเฝ็น ฮเว็น ยู ฟีล ไลค ยู ด้อนท์ บิลอง)
even when you fall and it all goes wrong
(อีเฝ็น ฮเว็น ยู ฟอล แอ็นด ดิท ออล โกซ ร็อง)
you know that I’m with you
(ยู โน แดท แอม วิฑ ยู)
that I’m with you all the time
(แดท แอม วิฑ ยู ออล เดอะ ไทม)

say a little prayer for the restless heart
(เซ อะ ลิ๊ทเทิ่ล พเรเออะ ฟอ เดอะ เรซทเล็ซ ฮาท)
we shall never ever drift apart
(วี แฌ็ล เนฝเออะ เอฝเออะ ดริฟท อะพาท)
know that I’m with you
(โน แดท แอม วิฑ ยู)
know that I’m with you
(โน แดท แอม วิฑ ยู)
with you all the time
(วิฑ ยู ออล เดอะ ไทม)

save a little love for me
(เซฝ อะ ลิ๊ทเทิ่ล ลัฝ ฟอ มี)
you’ll see
(โยว ซี)
save a little love for me
(เซฝ อะ ลิ๊ทเทิ่ล ลัฝ ฟอ มี)
you’ll see
(โยว ซี)
save a little love for me
(เซฝ อะ ลิ๊ทเทิ่ล ลัฝ ฟอ มี)
you’ll see
(โยว ซี)
and you’ll see
(แอ็นด โยว ซี)

even when you feel like you dont belong
(อีเฝ็น ฮเว็น ยู ฟีล ไลค ยู ด้อนท์ บิลอง)
even when you fall and it all goes wrong
(อีเฝ็น ฮเว็น ยู ฟอล แอ็นด ดิท ออล โกซ ร็อง)
you know that I’m with you
(ยู โน แดท แอม วิฑ ยู)
that I’m with you all the time
(แดท แอม วิฑ ยู ออล เดอะ ไทม)

say a little prayer for the restless heart
(เซ อะ ลิ๊ทเทิ่ล พเรเออะ ฟอ เดอะ เรซทเล็ซ ฮาท)
we shall never ever drift apar
(วี แฌ็ล เนฝเออะ เอฝเออะ ดริฟท อาภา)
know that I’m with you
(โน แดท แอม วิฑ ยู)
know that I’m with you
(โน แดท แอม วิฑ ยู)
with you all the time
(วิฑ ยู ออล เดอะ ไทม)

you know that I’m with you
(ยู โน แดท แอม วิฑ ยู)
that I’m with you all the time
(แดท แอม วิฑ ยู ออล เดอะ ไทม)

say a little prayer for the restless heart
(เซ อะ ลิ๊ทเทิ่ล พเรเออะ ฟอ เดอะ เรซทเล็ซ ฮาท)
we shall never ever drift apart
(วี แฌ็ล เนฝเออะ เอฝเออะ ดริฟท อะพาท)
know that im with you
(โน แดท แอม วิฑ ยู)
know that im with you
(โน แดท แอม วิฑ ยู)
with you all the time
(วิฑ ยู ออล เดอะ ไทม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง With You All The Time คำอ่านไทย Gareth Gates

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น