เนื้อเพลง Esaul (A Place For My Head Demo) คำอ่านไทย Linkin Park

Riding with a head full of bodies are red
(ไรดอิง วิฑ อะ เฮ็ด ฟูล อ็อฝ บอดีสฺแซร์ เร็ด)
And when this x is still stuck in my head
(แอ็นด ฮเว็น ดีซ เอ๊กซฺ อีส ซทิล ซทัค อิน มาย เฮ็ด)
But misled doing the things I do would make you never wanna come back
(บัท มิซเลด ดูอิง เดอะ ธิง ซาย ดู เวิด เมค ยู เนฝเออะ วอนนา คัม แบ็ค)
But an all front attack, so you could never run from that
(บัท แอน ออล ฟรันท แอ็ทแทค , โซ ยู เคิด เนฝเออะ รัน ฟร็อม แดท)
Being trapped in this beau, some that I never wanted to do
(บีอิง แทร๊พ อิน ดีซ โบ , ซัม แดท ไอ เนฝเออะ ว็อนท ทู ดู)
But through it all you’ve got to see that what I want to be
(บัท ธรู อิท ดอร์ ยู๊ฟ ก็อท ทู ซี แดท ฮว็อท ไอ ว็อนท ทู บี)
Is over the pen again letting it out of me
(อีส โอเฝอะ เดอะ เพ็น อะเกน เลทดิง อิท เอ้า อ็อฝ มี)
In the center of the day in the dream, seeing all my thoughts
(อิน เดอะ เซนเทอะ อ็อฝ เดอะ เด อิน เดอะ ดรีม , ซีอิง ออล มาย ธอท)
Getting lost in between, realizing one that the way to the sea
(เกดดดิ้ง ล็อซท อิน บีทวิน , เรียวรายซิง วัน แดท เดอะ เว ทู เดอะ ซี)
And the killing and again are in the head with the screams
(แอ็นด เดอะ คีลลิง แอ็นด อะเกน อาร์ อิน เดอะ เฮ็ด วิฑ เดอะ ซครีม)

I wanna live in another place
(ไอ วอนนา ไลฝ อิน แอะนัธเออะ พเลซ)
Where no one can say that I live for them
(ฮแว โน วัน แค็น เซ แดท ไอ ไลฝ ฟอ เฑ็ม)
I wanna be in the energy, not with the enemy
(ไอ วอนนา บี อิน ดิ เอนเออะจิ , น็อท วิฑ ดิ เอนอิมิ)
A place for my head
(อะ พเลซ ฟอ มาย เฮ็ด)

We’re gonna be crushed when it all falls apart
(เวีย กอนนะ บี ครัฌ ฮเว็น หนิด ออล ฟอล อะพาท)
Going in the hollow, hoping that you won’t know
(โกอิ้ง อิน เดอะ ฮอลโล , โฮพปิง แดท ยู ว็อนท โน)
The strain it puts to me, seeing what you’ve done
(เดอะ ซทเรน หนิด พัท ทู มี , ซีอิง ฮว็อท ยู๊ฟ ดัน)
And consequently I’ve run away, just hitting again
(แอ็นด คอนซิคเว็นทลิ แอฝ รัน อะเว , จัซท ฮิทติง อะเกน)
Within the boundaries of an anguish
(วิฑีน เดอะ เบาดะรี อ็อฝ แอน แองกวิฌ)
Want me to say this, but you’re dragging me down
(ว็อนท มี ทู เซ ดีซ , บัท ยัวร์ แดรกกิ้ง มี เดาน)
Lost in the chaos being tossed around
(ล็อซท อิน เดอะ เคอ็อซ บีอิง ท็อซ อะเรานด)

Singing again to myself, a head full of hectic
(ซิงกิง อะเกน ทู ไมเซลฟ , อะ เฮ็ด ฟูล อ็อฝ เฮคทิค)
Hope that some day you’ll regret this
(โฮพ แดท ซัม เด โยว ริกเรท ดีซ)
Everything’s the wrong place, the wrong time
(เอ๊วี่ติง เดอะ ร็อง พเลซ , เดอะ ร็อง ไทม)
Adding to the head again i’m going blind [?]
(แอดดิง ทู เดอะ เฮ็ด อะเกน แอม โกอิ้ง บไลนด [])

Singing again to myself, a head full of hectic
(ซิงกิง อะเกน ทู ไมเซลฟ , อะ เฮ็ด ฟูล อ็อฝ เฮคทิค)
Hope that some day you’ll regret this
(โฮพ แดท ซัม เด โยว ริกเรท ดีซ)
Everything’s the wrong place, the wrong time
(เอ๊วี่ติง เดอะ ร็อง พเลซ , เดอะ ร็อง ไทม)
Adding to the head again i’m going blind [?]
(แอดดิง ทู เดอะ เฮ็ด อะเกน แอม โกอิ้ง บไลนด [])
I wanna live in another place
(ไอ วอนนา ไลฝ อิน แอะนัธเออะ พเลซ)
Where no one can say that I live for them
(ฮแว โน วัน แค็น เซ แดท ไอ ไลฝ ฟอ เฑ็ม)
I wanna be in the energy, not with the enemy
(ไอ วอนนา บี อิน ดิ เอนเออะจิ , น็อท วิฑ ดิ เอนอิมิ)
A place for my head
(อะ พเลซ ฟอ มาย เฮ็ด)

You
(ยู)
Try to take the best of me
(ทไร ทู เทค เดอะ เบ็ซท อ็อฝ มี)
Go away
(โก อะเว)

You
(ยู)
Try to take the best of me
(ทไร ทู เทค เดอะ เบ็ซท อ็อฝ มี)
Go away
(โก อะเว)

You
(ยู)
Try to take the best of me
(ทไร ทู เทค เดอะ เบ็ซท อ็อฝ มี)
Go away
(โก อะเว)

You
(ยู)
Try to take the best of me
(ทไร ทู เทค เดอะ เบ็ซท อ็อฝ มี)
GO AWAY
(โก อะเว)

You
(ยู)
Try to take the best of me, go away
(ทไร ทู เทค เดอะ เบ็ซท อ็อฝ มี , โก อะเว)
You
(ยู)
Try to take the best of me, go away
(ทไร ทู เทค เดอะ เบ็ซท อ็อฝ มี , โก อะเว)
You
(ยู)
Try to take the best of me, go away
(ทไร ทู เทค เดอะ เบ็ซท อ็อฝ มี , โก อะเว)
You
(ยู)
Try to take the best of me, go away
(ทไร ทู เทค เดอะ เบ็ซท อ็อฝ มี , โก อะเว)

I wanna live in another place
(ไอ วอนนา ไลฝ อิน แอะนัธเออะ พเลซ)
Where no one can say that I live for them
(ฮแว โน วัน แค็น เซ แดท ไอ ไลฝ ฟอ เฑ็ม)
I wanna be in the energy, not with the enemy
(ไอ วอนนา บี อิน ดิ เอนเออะจิ , น็อท วิฑ ดิ เอนอิมิ)
A place for my head
(อะ พเลซ ฟอ มาย เฮ็ด)

Shut up [?]
(ฌัท อัพ [])

Singing again to myself, a head full of hectic
(ซิงกิง อะเกน ทู ไมเซลฟ , อะ เฮ็ด ฟูล อ็อฝ เฮคทิค)
Hope that some day you’ll regret this
(โฮพ แดท ซัม เด โยว ริกเรท ดีซ)
Everything’s the wrong place, the wrong time
(เอ๊วี่ติง เดอะ ร็อง พเลซ , เดอะ ร็อง ไทม)
Adding to the head again i’m going blind [?]
(แอดดิง ทู เดอะ เฮ็ด อะเกน แอม โกอิ้ง บไลนด [])

Singing again to myself, a head full of hectic
(ซิงกิง อะเกน ทู ไมเซลฟ , อะ เฮ็ด ฟูล อ็อฝ เฮคทิค)
Hope that some day you’ll regret this
(โฮพ แดท ซัม เด โยว ริกเรท ดีซ)
Everything’s the wrong place, the wrong time
(เอ๊วี่ติง เดอะ ร็อง พเลซ , เดอะ ร็อง ไทม)
Adding to the head of mine, i’m going blind [?]
(แอดดิง ทู เดอะ เฮ็ด อ็อฝ ไมน , แอม โกอิ้ง บไลนด [])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Esaul (A Place For My Head Demo) คำอ่านไทย Linkin Park

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น