เนื้อเพลง Lies คำอ่านไทย Evanescence

Bound at every limb by my shackles of fear
(เบานด แอ็ท เอฝริ ลิม ไบ มาย ชาคโคอ็อฝ เฟีย)
Sealed with lies through so many tears
(ซีล วิฑ ไล ธรู โซ เมนอิ เทีย)
Lost from within, pursuing the end
(ล็อซท ฟร็อม วิฑีน , เพอชิวลิงค์ ดิ เอ็นด)
I fight for the chance to be lied to again
(ไอ ไฟท ฟอ เดอะ ชานซ ทู บี ไล ทู อะเกน)

You will never be strong enough
(ยู วิล เนฝเออะ บี ซทร็อง อินัฟ)
You will never be good enough
(ยู วิล เนฝเออะ บี เกิด อินัฟ)
You were never conceived in love
(ยู เวอ เนฝเออะ ค็อนซีฝ อิน ลัฝ)
You will not rise above
(ยู วิล น็อท ไรส อะบัฝ)

[CHORUS:]
([ โครัซ :])
They’ll never see
(เด๊ว เนฝเออะ ซี)
I’ll never be
(อิล เนฝเออะ บี)
I’ll struggle on and on to feed this hunger
(อิล สทรั๊กเกิ้ล ออน แอ็นด ออน ทู ฟี ดีซ ฮังเกอะ)
Burning deep inside of me
(เบรินนิง ดีพ อีนไซด อ็อฝ มี)

But through my tears breaks a blinding light
(บัท ธรู มาย เทีย บเรค ซา บลายดิง ไลท)
Birthing a dawn to this endless night
(เบิร์ดติ้ง อะ ดอน ทู ดีซ เอ็นเล็ซ ไนท)
Arms outstretched, awaiting me
(อาม เอาทซเรทซ , อะเวย์ดิ้ง มี)
An open embrace upon a bleeding tree
(แอน โอเพ็น เอ็มบเรซ อุพอน อะ บรีดดิ้ง ทรี)

Rest in me and I’ll comfort you
(เร็ซท อิน มี แอ็นด อิล คัมเฟิท ยู)
I have lived and I died for you
(ไอ แฮ็ฝ ไลฝ แอ็นด ดาย ได ฟอ ยู)
Abide in me and I vow to you
(อะไบด อิน มี แอ็นด ดาย เฝา ทู ยู)
I will never forsake you
(ไอ วิล เนฝเออะ เฟาะเซค ยู)

[Chorus]
([ โครัซ])
[Chorus]
([ โครัซ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Lies คำอ่านไทย Evanescence

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น