เนื้อเพลง The Space Between คำอ่านไทย Dave Matthews Band

You cannot quit me so quickly
(ยู แคนน็อท ควิท มี โซ ควีคลิ)
Is no hope in you for me
(อีส โน โฮพ อิน ยู ฟอ มี)
No corner you could squeeze me
(โน คอเนอะ ยู เคิด ซควีส มี)
But I got all the time for you, love
(บัท ไอ ก็อท ดอร์ เดอะ ไทม ฟอ ยู , ลัฝ)
The Space Between
(เดอะ ซเพซ บีทวิน)
The tears we cry
(เดอะ เทีย วี คไร)
Is the laughter keeps us coming back for more
(อีส เดอะ ลาฟเทอะ คีพ อัซ คัมอิง แบ็ค ฟอ โม)
The Space Between
(เดอะ ซเพซ บีทวิน)
The wicked lies we tell
(เดอะ วิค ไล วี เท็ล)
And hope to keep us safe from the pain
(แอ็นด โฮพ ทู คีพ อัซ เซฟ ฟร็อม เดอะ เพน)

But will I hold you again?
(บัท วิล ไอ โฮลด ยู อะเกน)
These fickle, fuddled words confuse me
(ฑิส ฟิกเคิล , ฟาดเดอลฺ เวิด ค็อนฟยูส มี)
Like ‘Will it rain today?’
(ไลค วิล อิท เรน ทุเด)
Waste the hours with talking, talking
(เวซท เดอะ เอาร วิฑ ทอคอิง , ทอคอิง)
These twisted game we play
(ฑิส ทวิซท เกม วี พเล)

We’re strange allies
(เวีย ซทเรนจ เอไลซ์)
With warring hearts
(วิฑ วอร์ริง ฮาท)
What wild-eyed beast you be
(ฮว็อท ไวลด ไอ บีซท ยู บี)
The Space Between
(เดอะ ซเพซ บีทวิน)
The wicked lies we tell
(เดอะ วิค ไล วี เท็ล)
And hope to keep us safe from the pain
(แอ็นด โฮพ ทู คีพ อัซ เซฟ ฟร็อม เดอะ เพน)

Will I hold you again?
(วิล ไอ โฮลด ยู อะเกน)
Will I hold…
(วิล ไอ โฮลด)

Look at us spinning out in
(ลุค แกท อัซ สปินนิ่ง เอ้า อิน)
The madness of a roller coaster
(เดอะ แมดเน็ซ อ็อฝ อะ โรลเลอะ โคซเทอะ)
You know you went off like a devil
(ยู โน ยู เว็นท ออฟฟ ไลค เก เด๊ฝิ้ล)
In a church in the middle of a crowded room
(อิน อะ เชิช อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ อะ คเราด รุม)
All we can do, my love
(ออล วี แค็น ดู , มาย ลัฝ)
Is hope we don’t take this ship down
(อีส โฮพ วี ด้อนท์ เทค ดีซ ฌิพ เดาน)

The Space Between
(เดอะ ซเพซ บีทวิน)
Where you’re smiling high
(ฮแว ยัวร์ ซไมลอิง ไฮ)
Is where you’ll find me if I get tickled
(อีส ฮแว โยว ไฟนด มี อิฟ ฟาย เก็ท ทิคกี)
The Space Between
(เดอะ ซเพซ บีทวิน)
The bullets in our firefight
(เดอะ บูลเล็ท ซิน เอ๊า ไฟเออไฟท์)
Is where I’ll be hiding, waiting for you
(อีส ฮแว อิล บี ไฮดอิง , เวททิง ฟอ ยู)
The rain that falls
(เดอะ เรน แดท ฟอล)
Splash in your heart
(ซพแลฌ อิน ยุร ฮาท)
Ran like sadness down the window into…
(แร็น ไลค แซดเน็ซ เดาน เดอะ วีนโด อีนทุ)
The Space Between
(เดอะ ซเพซ บีทวิน)
Our wicked lies
(เอ๊า วิค ไล)
Is where we hope to keep safe from pain
(อีส ฮแว วี โฮพ ทู คีพ เซฟ ฟร็อม เพน)

Take my hand
(เทค มาย แฮ็นด)
‘Cause we’re walking out of here
(คอส เวีย วอคกิง เอ้า อ็อฝ เฮียร)
Oh, right out of here
(โอ , ไรท เอ้า อ็อฝ เฮียร)
Love is all we need here
(ลัฝ อีส ซอร์ วี นีด เฮียร)
The Space Between
(เดอะ ซเพซ บีทวิน)
What’s wrong and right
(ฮว็อท ร็อง แอ็นด ไรท)
Is where you’ll find me hiding, waiting for you
(อีส ฮแว โยว ไฟนด มี ไฮดอิง , เวททิง ฟอ ยู)
The Space Between
(เดอะ ซเพซ บีทวิน)
Your heart and mine
(ยุร ฮาท แอ็นด ไมน)
Is the space we’ll fill with time
(อีส เดอะ ซเพซ เว็ล ฟิล วิฑ ไทม)
The Space Between…
(เดอะ ซเพซ บีทวิน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Space Between คำอ่านไทย Dave Matthews Band

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น