เนื้อเพลง Always คำอ่านไทย Saliva

I hear, a voice say don’t be so blind,
(ไอ เฮีย , อะ ฝอยซ เซ ด้อนท์ บี โซ บไลนด ,)
its telling me all these things that you would probably hide
(อิทซ เทลลิง มี ออล ฑิส ธิง แดท ยู เวิด พรอบอับลิ ไฮด)
am i your one and only desire?
(แอ็ม ไอ ยุร วัน แอ็นด โอ๊นลี่ ดิไสร)
am i the reason you breath, or am i the reason you cry?
(แอ็ม ไอ เดอะ รี๊ซั่น ยู บเร็ธ , ออ แอ็ม ไอ เดอะ รี๊ซั่น ยู คไร)

always, always, always, always, always, always
(ออลเว , ออลเว , ออลเว , ออลเว , ออลเว , ออลเว)
I just can live without you!
(ไอ จัซท แค็น ไลฝ วิเฑาท ยู !)
I love you I hate you, I can’t live around you
(ไอ ลัฝ ยู ไอ เฮท ยู , ไอ แค็นท ไลฝ อะเรานด ยู)
i breath you I taste you i can’t live without you
(ไอ บเร็ธ ยู ไอ เทซท ยู ไอ แค็นท ไลฝ วิเฑาท ยู)
i just can’t take any more, this life of solitude
(ไอ จัซท แค็นท เทค เอนอิ โม , ดีซ ไลฟ อ็อฝ ซอลอิทยูด)
i guess that i’m out the door and now i’m done with you
(ไอ เก็ซ แดท แอม เอ้า เดอะ โด แอ็นด เนา แอม ดัน วิฑ ยู)
[done with you ]
([ ดัน วิฑ ยู])

I feel, like you don’t want me around
(ไอ ฟีล , ไลค ยู ด้อนท์ ว็อนท มี อะเรานด)
i guess i’ll pack all my things, i guess i’ll see you around
(ไอ เก็ซ อิล แพ็ค ออล มาย ธิง , ไอ เก็ซ อิล ซี ยู อะเรานด)
its all, been bottled up until now
(อิทซ ซอร์ , บีน บ๊อทเทิ่ล อัพ อันทีล เนา)
as i walk out your door all i can hear is the sound of –
(แอ็ส ซาย วอค เอ้า ยุร โด ออล ไอ แค็น เฮีย อีส เดอะ เซานด อ็อฝ)

always, always, always, always, always, always
(ออลเว , ออลเว , ออลเว , ออลเว , ออลเว , ออลเว)
I just can live without you!
(ไอ จัซท แค็น ไลฝ วิเฑาท ยู !)
I love you I hate you, I can’t live around you
(ไอ ลัฝ ยู ไอ เฮท ยู , ไอ แค็นท ไลฝ อะเรานด ยู)
i breath you i taste you i can’t live without you
(ไอ บเร็ธ ยู ไอ เทซท ยู ไอ แค็นท ไลฝ วิเฑาท ยู)
i just can’t take any more, this life of solitude
(ไอ จัซท แค็นท เทค เอนอิ โม , ดีซ ไลฟ อ็อฝ ซอลอิทยูด)
i guess that i’m out the door and now i’m done with you
(ไอ เก็ซ แดท แอม เอ้า เดอะ โด แอ็นด เนา แอม ดัน วิฑ ยู)
I love you , i hate you i can’t live without you
(ไอ ลัฝ ยู , ไอ เฮท ยู ไอ แค็นท ไลฝ วิเฑาท ยู)

I wrap my head around your heart
(ไอ แร็พ มาย เฮ็ด อะเรานด ยุร ฮาท)
why would you tear my world apart?
(ฮไว เวิด ยู เทีย มาย เวิลด อะพาท)

always, always, always, always
(ออลเว , ออลเว , ออลเว , ออลเว)
I see the blood all over your hands
(ไอ ซี เดอะ บลัด ออล โอเฝอะ ยุร แฮ็นด)
does it make you feel more like a man
(โด ซิท เมค ยู ฟีล โม ไลค เก แม็น)
was it all just a part of your plan
(วอส ซิท ออล จัซท ดา พาท อ็อฝ ยุร แพล็น)
the pistol’s shaking in my hands
(เดอะ พิ๊สท่อล เชคกิ้ง อิน มาย แฮ็นด)
and all I hear is the sound
(แอ็นด ออล ไอ เฮีย อีส เดอะ เซานด)

I love you, I hate you, I can’t live around you
(ไอ ลัฝ ยู , ไอ เฮท ยู , ไอ แค็นท ไลฝ อะเรานด ยู)
i breath you, i taste you, i can’t live without you
(ไอ บเร็ธ ยู , ไอ เทซท ยู , ไอ แค็นท ไลฝ วิเฑาท ยู)
i just can’t take any more, this life of solitude
(ไอ จัซท แค็นท เทค เอนอิ โม , ดีซ ไลฟ อ็อฝ ซอลอิทยูด)
i guess that i’m out the door and now i’m done with you
(ไอ เก็ซ แดท แอม เอ้า เดอะ โด แอ็นด เนา แอม ดัน วิฑ ยู)

I love you I hate you, I can’t live around you
(ไอ ลัฝ ยู ไอ เฮท ยู , ไอ แค็นท ไลฝ อะเรานด ยู)
I love you I hate you, I can’t live around you
(ไอ ลัฝ ยู ไอ เฮท ยู , ไอ แค็นท ไลฝ อะเรานด ยู)
i just can’t take any more, this life of solitude
(ไอ จัซท แค็นท เทค เอนอิ โม , ดีซ ไลฟ อ็อฝ ซอลอิทยูด)
i picked myself off the floor and now i’m done with you
(ไอ พิค ไมเซลฟ ออฟฟ เดอะ ฟโล แอ็นด เนา แอม ดัน วิฑ ยู)

always, always, always
(ออลเว , ออลเว , ออลเว)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Always คำอ่านไทย Saliva

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น