เนื้อเพลง Fly Away คำอ่านไทย Lenny Kravitz

I wish that I could fly
(ไอ วิฌ แดท ไอ เคิด ฟไล)
Into the sky
(อีนทุ เดอะ ซไค)
So very high
(โซ เฝริ ไฮ)
Just like a dragonfly
(จัซท ไลค เก ดาร์กอนฟลาย)

I’d fly above the trees
(อาย ฟไล อะบัฝ เดอะ ทรี)
Over the seas in all degrees
(โอเฝอะ เดอะ ซี ซิน ออล ดิกรี)
To anywhere I please
(ทู เอนอิฮแว ไอ พลีส)

* Oh I want to get away
(* โอ ไอ ว็อนท ทู เก็ท อะเว)
I want to fly away
(ไอ ว็อนท ทู ฟไล อะเว)
Yeah yeah yeah
(เย่ เย่ เย่)

[Repeat *]
([ ริพีท *])

Let’s go and see the stars
(เล็ท โก แอ็นด ซี เดอะ ซทา)
The milky way or even Mars
(เดอะ มีลคิ เว ออ อีเฝ็น มา)
Where it could just be ours
(ฮแว อิท เคิด จัซท บี เอ๊า)

Let’s fade into the sun
(เล็ท เฝด อีนทุ เดอะ ซัน)
Let your spirit fly
(เล็ท ยุร ซพีริท ฟไล)
Where we are one
(ฮแว วี อาร์ วัน)
Just for a little fun
(จัซท ฟอ รา ลิ๊ทเทิ่ล ฟัน)
Oh oh oh yeah !
(โอ โอ โอ เย่ !)

** I want to get away
(** ไอ ว็อนท ทู เก็ท อะเว)
I want to fly away
(ไอ ว็อนท ทู ฟไล อะเว)
Yeah yeah yeah
(เย่ เย่ เย่)

[Repeat **]
([ ริพีท **])

I got to get away
(ไอ ก็อท ทู เก็ท อะเว)
Feel I got to get away
(ฟีล ไอ ก็อท ทู เก็ท อะเว)
Oh oh oh yeah
(โอ โอ โอ เย่)

I want to get away
(ไอ ว็อนท ทู เก็ท อะเว)
I want to fly away
(ไอ ว็อนท ทู ฟไล อะเว)
Yeah with you yeah yeah
(เย่ วิฑ ยู เย่ เย่)
Oh Yeah !
(โอ เย่ !)

*** I want to get away
(*** ไอ ว็อนท ทู เก็ท อะเว)
I want to fly away
(ไอ ว็อนท ทู ฟไล อะเว)
Yeah with you yeah yeah
(เย่ วิฑ ยู เย่ เย่)
I got to get away
(ไอ ก็อท ทู เก็ท อะเว)

I want to get away [x4]
(ไอ ว็อนท ทู เก็ท อะเว [ x4])
Yeah
(เย่)

[Repeat ***]
([ ริพีท ***])

I want to get away [x4]
(ไอ ว็อนท ทู เก็ท อะเว [ x4])
Yeah
(เย่)

I want to get away
(ไอ ว็อนท ทู เก็ท อะเว)
I want to fly away
(ไอ ว็อนท ทู ฟไล อะเว)
Yeah with you
(เย่ วิฑ ยู)
Yeah yeah yeah yeah yeah
(เย่ เย่ เย่ เย่ เย่)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Fly Away คำอ่านไทย Lenny Kravitz

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น