เนื้อเพลง Only Yesterday คำอ่านไทย The Carpenters

After long enough of being alone
( อาฟเทอะ ล็อง อินัฟ อ็อฝ บีอิง อะโลน)

Everyone must face their share of loneliness
(เอ๊วี่วัน มัซท เฟซ แด แฌ อ็อฝ โลนลิเน็ซ)

In my own time nobody knew
(อิน มาย โอน ไทม โนบอดี้ นยู)

The pain i was goin’ through
(เดอะ เพน นาย วอส โกอิน ธรู)

And waitin’ was all my heart could do
(แอ็นด เว๊ทดิน วอส ซอร์ มาย ฮาท เคิด ดู)

Hope was all i had until you came
(โฮพ วอส ซอร์ ไอ แฮ็ด อันทีล ยู เคม)

Maybe you can’t see how much you mean to me
(เมบี ยู แค็นท ซี เฮา มัช ยู มีน ทู มี)

You were the dawn breaking the night
(ยู เวอ เดอะ ดอน บเรคคิง เดอะ ไนท)

The promise of morning light
(เดอะ พรอมอิซ อ็อฝ มอนิง ไลท)

Filing the world surrounding me
(ไฟลอิงส เดอะ เวิลด ซะเรานดิงส มี)

When i hold you
(ฮเว็น นาย โฮลด ยู)

[*] baby, baby
([ * ] เบบิ , เบบิ)

Feels like maybe things will be all right
(ฟีล ไลค เมบี ธิง วิล บี ออล ไรท)

Baby, baby
(เบบิ , เบบิ)

Your love’s made me
(ยุร ลัฝ เมด มี)

Free as a song singin’ forever
(ฟรี แอ็ส ซา ซ็อง ซิงอิน เฟาะเรฝเออะ)

[**] only yesterday when i was sad
([ ** ] โอ๊นลี่ เยซเทอะดิ ฮเว็น นาย วอส แซ็ด)

And i was lonely
(แอ็นด ดาย วอส โลนลิ)

You showed me the way to leave
(ยู โฌ มี เดอะ เว ทู ลีฝ)

The past and all its tears behind me
(เดอะ พาซท แอ็นด ออล อิทซ เทีย บิไฮนด มี)

Tomorrow may be even brighter than today
(ทุมอโร เม บี อีเฝ็น ไบท์เดอ แฑ็น ทุเด)

Since i threw my sadness away
(ซินซ ไอ ธรู มาย แซดเน็ซ อะเว)

Only yesterday
(โอ๊นลี่ เยซเทอะดิ)

I have found my home here in your arms
(ไอ แฮ็ฝ เฟานด มาย โฮม เฮียร อิน ยุร อาม)

Nowhere else on earth i’d really rather be
(โนแวร์ เอ็ลซ ออน เอิธ อาย ริแอ็ลลิ ราฑเออะ บี)

Life waits for us
(ไลฟ เวท ฟอ อัซ)

Share it with me
(แฌ อิท วิฑ มี)

The best is about to be
(เดอะ เบ็ซท อีส อะเบาท ทู บี)

So much is left for us to see
(โซ มัช อีส เล็ฟท ฟอ อัซ ทู ซี)

When i hold you
(ฮเว็น นาย โฮลด ยู)

Repeat [*]
(ริพีท [ * ])

Repeat [**] twice
(ริพีท [ ** ] ทไวซ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Only Yesterday คำอ่านไทย The Carpenters

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น