เนื้อเพลง Don’t Hang up คำอ่านไทย Britney Spears

[Bonus Track]
( [ โบนัซ ทแรค ])

Baby, I’m lying all alone
(เบบิ , แอม ลายยิง ออล อะโลน)
Pillow, is all I have to hold
(พีลโล , อีส ซอร์ ไอ แฮ็ฝ ทู โฮลด)
can’t feel you, God it isn’t fair
(แค็นท ฟีล ยู , ก็อด ดิท อีสซึ่น แฟ)
without you I still wanna take you there
(วิเฑาท ยู ไอ ซทิล วอนนา เทค ยู แดร์)

Don’t hang up
(ด้อนท์ แฮ็ง อัพ)
It’s just gettin serious [damn]
(อิทซ จัซท เกดดิน ซีเรียซ [ แด็ม ])
Your making me delirious
(ยุร เมคอิง มี ดิลีเรียซ)
Don’t hang up
(ด้อนท์ แฮ็ง อัพ)
’til I’m finished with you
(ทิล แอม ฟีนอิฌ วิฑ ยู)
I’m not alone [don’t hang up]
(แอม น็อท อะโลน [ ด้อนท์ แฮ็ง อัพ ])
I’m not alone, I can still feel you
(แอม น็อท อะโลน , ไอ แค็น ซทิล ฟีล ยู)
even when I’m lonley, and now I’m coming too [don’t hang up]
(อีเฝ็น ฮเว็น แอม lonley , แอ็นด เนา แอม คัมอิง ทู [ ด้อนท์ แฮ็ง อัพ ])
I’m not alone
(แอม น็อท อะโลน)
I can still feel you
(ไอ แค็น ซทิล ฟีล ยู)
feel you when im lonley, and now im coming too
(ฟีล ยู ฮเว็น แอม lonley , แอ็นด เนา แอม คัมอิง ทู)

Tell me, tell me what you see
(เท็ล มี , เท็ล มี ฮว็อท ยู ซี)
feel me, fell me underneath
(ฟีล มี , เฟ็ล มี อันเดอะนีธ)
slowly, we began to breath
(ซโลลิ , วี บิแกน ทู บเร็ธ)
hold on, hold on to your leash
(โฮลด ออน , โฮลด ออน ทู ยุร ลีฌ)

Don’t hang up
(ด้อนท์ แฮ็ง อัพ)
It’s just gettin’ serious [damn]
(อิทซ จัซท เกดดิน ซีเรียซ [ แด็ม ])
Your making me delirious
(ยุร เมคอิง มี ดิลีเรียซ)
Don’t hang up
(ด้อนท์ แฮ็ง อัพ)
Untill im finished with you
(อันธิล แอม ฟีนอิฌ วิฑ ยู)
I’m not alone [dont hang up]
(แอม น็อท อะโลน [ ด้อนท์ แฮ็ง อัพ ])
I’m not alone I can still feel you
(แอม น็อท อะโลน ไอ แค็น ซทิล ฟีล ยู)
even when I’m lonley, and now I’m coming too [dont hang up]
(อีเฝ็น ฮเว็น แอม lonley , แอ็นด เนา แอม คัมอิง ทู [ ด้อนท์ แฮ็ง อัพ ])
I’m not alone
(แอม น็อท อะโลน)
I can still feel you
(ไอ แค็น ซทิล ฟีล ยู)
feel you when I’m lonley, and now I’m coming too
(ฟีล ยู ฮเว็น แอม lonley , แอ็นด เนา แอม คัมอิง ทู)

You’re far way, we’ll find away
(ยัวร์ ฟา เว , เว็ล ไฟนด อะเว)
oh baby now, let’s make it right
(โอ เบบิ เนา , เล็ท เมค อิท ไรท)
close your eyes [damn]
(คโลส ยุร ไอ [ แด็ม ])

Don’t hang up
(ด้อนท์ แฮ็ง อัพ)
It’s just gettin’ serious [damn]
(อิทซ จัซท เกดดิน ซีเรียซ [ แด็ม ])
Your making me delirious
(ยุร เมคอิง มี ดิลีเรียซ)
Don’t hang up
(ด้อนท์ แฮ็ง อัพ)
Until im finished with you
(อันทีล แอม ฟีนอิฌ วิฑ ยู)
I’m not alone [don’t hang up]
(แอม น็อท อะโลน [ ด้อนท์ แฮ็ง อัพ ])
I’m not alone, I can still feel you
(แอม น็อท อะโลน , ไอ แค็น ซทิล ฟีล ยู)
even when I’m lonley, and now I’m coming too [don’t hang up]
(อีเฝ็น ฮเว็น แอม lonley , แอ็นด เนา แอม คัมอิง ทู [ ด้อนท์ แฮ็ง อัพ ])
I’m not alone, I can still feel you
(แอม น็อท อะโลน , ไอ แค็น ซทิล ฟีล ยู)
feel you when I’m lonley, and now I’m coming too
(ฟีล ยู ฮเว็น แอม lonley , แอ็นด เนา แอม คัมอิง ทู)

Don’t Hang Up
(ด้อนท์ แฮ็ง อัพ)

Don’t you feel me too?
(ด้อนท์ ยู ฟีล มี ทู)
Close your eyes…
(คโลส ยุร ไอ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Don’t Hang up คำอ่านไทย Britney Spears

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น