เนื้อเพลง With A Little Help From My Friends คำอ่านไทย The Beatles

****************************************
( ****************************************)

What would you think if I sang out of tune,
(ฮว็อท เวิด ยู ธิงค อิฟ ฟาย แซ็ง เอ้า อ็อฝ ทยูน ,)
Would you stand up and walk out on me ?
(เวิด ยู ซแท็นด อัพ แอ็นด วอค เอ้า ออน มี)
Lend me your ears and I’ll sing you a song
(เล็นด มี ยุร เอีย แซน อิล ซิง ยู อะ ซ็อง)
And I’ll try not to sing out of key.
(แอ็นด อิล ทไร น็อท ทู ซิง เอ้า อ็อฝ คี)

Oh, I get by with a little help from my friends
(โอ , ไอ เก็ท ไบ วิฑ อะ ลิ๊ทเทิ่ล เฮ็ลพ ฟร็อม มาย ฟเร็นด)
Mm, I get high with a little help from my friends
(อึมมมม , ไอ เก็ท ไฮ วิฑ อะ ลิ๊ทเทิ่ล เฮ็ลพ ฟร็อม มาย ฟเร็นด)
Mm, gonna try with a little help from my friends
(อึมมมม , กอนนะ ทไร วิฑ อะ ลิ๊ทเทิ่ล เฮ็ลพ ฟร็อม มาย ฟเร็นด)

What do I do when my love is away
(ฮว็อท ดู ไอ ดู ฮเว็น มาย ลัฝ อีส อะเว)
[Does it worry you to be alone ?]
([ โด ซิท เวอริ ยู ทู บี อะโลน ])
How do I feel by the end of the day,
(เฮา ดู ไอ ฟีล ไบ ดิ เอ็นด อ็อฝ เดอะ เด ,)
[Are you sad because you’re on your own ?]
([ อาร์ ยู แซ็ด บิคอส ยัวร์ ออน ยุร โอน ])

No, I get by with a little help from my friends
(โน , ไอ เก็ท ไบ วิฑ อะ ลิ๊ทเทิ่ล เฮ็ลพ ฟร็อม มาย ฟเร็นด)
Mm, I get high with a little help from my friends
(อึมมมม , ไอ เก็ท ไฮ วิฑ อะ ลิ๊ทเทิ่ล เฮ็ลพ ฟร็อม มาย ฟเร็นด)
Mm, gonna try with a little help from my friends
(อึมมมม , กอนนะ ทไร วิฑ อะ ลิ๊ทเทิ่ล เฮ็ลพ ฟร็อม มาย ฟเร็นด)

Do you need anybody
(ดู ยู นีด เอนอิบอดิ)
I need somebody to love
(ไอ นีด ซัมบอดี้ ทู ลัฝ)
Could it be anybody
(เคิด ดิท บี เอนอิบอดิ)
I want somebody to love.
(ไอ ว็อนท ซัมบอดี้ ทู ลัฝ)

Would you believe in a love at first sight
(เวิด ยู บิลีฝ อิน อะ ลัฝ แอ็ท เฟิซท ไซท)
Yes, I’m certain that it happens all the time
(เย็ซ , แอม เซอทิน แดท ดิธ แฮพเพ็น ซอร์ เดอะ ไทม)
What do you see when you turn out the light
(ฮว็อท ดู ยู ซี ฮเว็น ยู เทิน เอ้า เดอะ ไลท)
I can’t tell you but I know it’s mine,
(ไอ แค็นท เท็ล ยู บัท ไอ โน อิทซ ไมน ,)

Oh, I get by with a little help from my friends
(โอ , ไอ เก็ท ไบ วิฑ อะ ลิ๊ทเทิ่ล เฮ็ลพ ฟร็อม มาย ฟเร็นด)
Mm, I get high with a little help from my friends
(อึมมมม , ไอ เก็ท ไฮ วิฑ อะ ลิ๊ทเทิ่ล เฮ็ลพ ฟร็อม มาย ฟเร็นด)
Mm, gonna try with a little help from my friends
(อึมมมม , กอนนะ ทไร วิฑ อะ ลิ๊ทเทิ่ล เฮ็ลพ ฟร็อม มาย ฟเร็นด)

Do you need anybody
(ดู ยู นีด เอนอิบอดิ)
I just need someone to love
(ไอ จัซท นีด ซัมวัน ทู ลัฝ)
Could it be anybody
(เคิด ดิท บี เอนอิบอดิ)
I want somebody to love.
(ไอ ว็อนท ซัมบอดี้ ทู ลัฝ)

Oh, I get by with a little help from my friends
(โอ , ไอ เก็ท ไบ วิฑ อะ ลิ๊ทเทิ่ล เฮ็ลพ ฟร็อม มาย ฟเร็นด)
with a little help from my friends.
(วิฑ อะ ลิ๊ทเทิ่ล เฮ็ลพ ฟร็อม มาย ฟเร็นด)

***********************************
(***********************************)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง With A Little Help From My Friends คำอ่านไทย The Beatles

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น